Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Thanh niên là những lớp trẻ, là tương lai của đất nước. Đất nước có giàu đẹp và phồn thịnh được không là phụ thuộc một phần lớn từ thanh niên. Bài viết này Hoatieu.vn sẽ chia sẻ cho bạn bài viết Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước để bạn hiểu rõ hơn.

1. Thanh niên là ai?

Điều 1 Luật thanh niên 2020 quy định: Thanh niên là công dân Việt Nam từ đủ 16 tuổi đến 30 tuổi. Nước ta là nước có dân số đông và dân số trẻ, do vậy tầng lớp thanh niên chiếm số đông trong tổng dân số cả nước.

Cũng vì số lượng dân số trẻ hoá nên nước ta có lực lượng thanh niên nòng cốt hùng hậu. Lực lượng to lớn này sẽ xây dựng đất nước ngày càng phát triển, đưa đất nước ra thế giới để đất nước hội nhập nhanh hơn với thời đại. Với lực lượng có khả năng học hỏi, tiếp thu nhanh nhạy sẽ thúc đẩy quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá mạnh mẽ.

2. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước là gì?

Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước là một quá trình chuyển đổi lâu dài từ nền kinh tế chủ yếu là nông nghiệp sang nền kinh tế công nghiệp, tập trung phát triển và xây dựng những nền văn hoá tri thức từ đó phát triển lực lượng sản xuất lên một tầm cao mới. Quá trình này sẽ giúp cho đất nước áp dụng được những công nghệ mới, công nghệ hiện đại trong mọi lĩnh vực đời sống để nhân dân có cuộc sống ấm no và đầy đủ hơn. Tuy nhiên để quá trình này được bền vững và tự chủ thì mỗi con người cần có sự học hỏi và rèn luyện chuyển hoá những kiến thức mới đó thành của mình. Vì thế trách nhiệm giáo dục những thế hệ tương lai luôn là vấn đề đi đầu của con người Việt Nam, thanh niên chính là trụ cột của nước nhà.

Chúng ta có thể thấy rõ điều này trong lịch sử và đến ngày nay, khi mà con người nước ta trải qua nhiều năm của chiến tranh, mọi thứ bị tàn phá thì sau khi độc lập nước ta đã bắt tay vào phát triển kinh tế. Từ đó thì đời sống người dân ngày càng tiện nghi và đủ đầy hơn với sự trợ giúp của khoa học, công nghệ thông minh. Rõ ràng nhất đó là những thiết bị gia đình được hiện đại hoá và thông minh hơn. Điều này là nhờ quá trình công nghiệp hoá và hiện đại hoá tạo nên.

Vì vậy để phát triển mạnh hơn nữa quá trình này thì thế hệ trẻ chúng ta phải ngày càng học hỏi và trau dồi những kiến thức mới mẻ và đem những kiến thức đó về để phát triển đất nước. Đây chính là nhiệm vụ quan trọng và hàng đầu của toàn dân nhằm bảo vệ nước nhà và phát triển nền kinh tế, đời sống văn hoá xã hội của đất nước.

Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đã đem lại cho đất nước ta cơ hội phát triển kinh tế xã hội từ đó phát triển đô thị hoá ở địa phương. Quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đã đưa chất lượng đời sống của con người đi lên. Quá trình đô thị hoá gắn liền với công nghiệp hoá đã giúp cho xã hội phát triển cơ sở hạ tầng với hệ thống dịch vụ đời sống hoàn chỉnh như hệ thống bệnh viện, trường học, hệ thống điện, hệ thống nước,....

3. Vị trí, vai trò của thanh niên Việt Nam

Thanh niên qua các thời kỳ lịch sử của đất nước luôn có vai trò nhất định không lực lượng nào có thể thay thế được và đã được chứng minh qua các thời đại, qua bao nhiêu thế hệ. Và một lần nữa, vai trò của thanh niên được khẳng định tại điều 4 Luật thanh niên 2020 như sau:

+ Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, xung kích, sáng tạo, đi đầu trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; có vai trò quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

+ Thanh niên có quyền và nghĩa vụ của công dân theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Để có thể trở thành người có ích cho đất nước và xã hội thì mỗi thanh niên Việt Nam cần hiểu được vai trò của mình như quy định trên. Và thanh niên cũng cần biết được là bản thân mình tự học hỏi rèn luyện mới là điều đáng quý.

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đánh giá cao vai trò và vị trí của thanh niên trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc, Người biểu lộ niềm tin vững chắc vào thế hệ trẻ, là lớp người “xung phong trong công cuộc phát triển kinh tế và văn hóa, trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội” và “ trong mọi công việc, thanh niên thi đua thực hiện khẩu hiệu “ Đâu cần, thanh niên có; việc gì khó, thanh niên làm” . Người động viên, khích lệ: “Thanh niên phải xung phong đến những nơi khó khăn gian khổ nhất, nơi nào người khác làm ít kết quả, thanh niên xung phong đều làm cho tốt” .

4. Vai trò của thanh niên đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Trong thời kỳ đổi mới đất nước, giai đoạn công nghiệp hoá, hiện đại hoá thì những thanh niên nắm giữ vai trò không nhỏ đối với xã hội. Từ lịch sử thì thanh niên Việt Nam luôn xả thân vì đất nước trong các cuộc chiến tranh để có được đất nước tươi đẹp như hôm nay.

Hơn nữa thanh niên Việt Nam còn đóng góp không nhỏ trong các cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ; trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; luôn phát huy truyền thống của dân tộc, luôn nêu cao tinh thần xung phong, tình nguyện, xung kích, đi đầu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, nhà nước và nhân dân giao phó.

Thanh niên luôn là lực lượng nòng cốt với sức khỏe dẻo dai và tinh thần nhiệt huyết. Góp phần quan trọng trong sự nghiệp thúc đẩy đất nước phát triển.

Nhân dân ta vẫn có những câu tục "Tre già măng mọc" ý nói rằng thế hệ đi trước rồi sẽ già đi và cằn cỗi, mất đi cần có thế hệ sau thay thế. Bởi đó là một thành niên hiểu được những lịch sử của cha ông ta từ xưa thì nên có những tiếp nối vẻ vang với cha ông và dân tộc. Trong mỗi thời kỳ thì nhiệm vụ có khác nhau nhưng vai trò vẫn rất quan trọng là giữ gìn và xây dựng đất nước.

Hiểu được vai trò đó thì thanh niên cần nỗ lực học tập, rèn luyện, tu dưỡng để phát triển kinh tế và trở thành những lực lượng bảo vệ tổ quốc Việt Nam. Nhà nước cũng vô cùng quan tâm, chăm lo, giáo dục thế hệ trẻ, thế hệ thanh niên đang dần tiếp nối. Thúc đẩy thế hệ thanh niên ngày càng ưu tú, càng giỏi giang hơn thế hệ đi trước nhằm rạng danh nước nhà Việt Nam.

5. Quyền của thanh niên, học sinh trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Để thanh niên được phát triển toàn diện thì việc xây dựng các quyền bảo vệ thanh niên hiện nay là điều cần thiết. Với thanh niên Việt Nam thì luôn được nắm giữ những quyền như sau:

 • Được học tập và vui chơi trong môi trường lành mạnh
 • Được kết nối thông tin với bạn bè bốn phương
 • Được tự chủ quyết định các vấn đề liên quan trực tiếp đến bản thân...

Trách nhiệm của thanh niên trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

6. Yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đối với thanh niên học sinh

Em thấy mình có trách nhiệm gì đối với sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước?

Để quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước được thành công thì thanh niên Việt Nam phải biết những điều sau để phát triển đất nước:

 • Phải luôn nắm bắt thông tin
 • Không ngừng học hỏi và tiếp thu kiến thức mới
 • Sáng tạo không ngừng
 • Vươn ra thị trường thế giới để sánh vai với các cường quốc năm châu.
 • Gìn giữ đạo đức, văn hoá của người Việt

7. Là một công dân em phải làm gì để góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước?

Trách nhiệm của công dân đối với sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước?

Ngay từ khi là một thanh niên còn học tập trên ghế nhà trường đã cần có những cố gắng học tập rèn luyện để cống hiến cho đất nước. Thì khi trở thành một công dân cũng có những công tác quan trọng hơn trong việc xây dựng đất nước. Để góp được công sức phát triển đất nước thì mỗi công dân cần làm những việc như:

 • Cần phải tích cực học tập, nâng cao trình độ lý luận chính trị, bồi đắp tư tưởng cách mạng trong sáng. Phải có lập trường tư tưởng vững vàng, có lòng yêu nước, có niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và sự nghiệp mới. Tích cực tham gia vào các cuộc đấu tranh bảo vệ Đảng, Nhà nước, đấu tranh chống tham nhũng, tệ nạn xã hội...
 • Luôn học tập tốt để nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn, kỹ thuật và tay nghề.
 • Cần tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân. Tự nguyện, tự giác tham gia vào các hội của thanh niên, phấn đấu trở thành đoàn viên, đảng viên xuất sắc.
 • Tham gia các hoạt động về xã hội và môi trường để tạo ra môi trường xanh, sạch, đẹp.
 • Tích cực tham gia phòng chống ô nhiễm môi trường, suy thoái môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu.
 • Cần phải xung kích đi đầu trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh. Tích cực tham gia các chương trình, dự án của địa phương; tự nguyện, tự giác tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự, tham gia các hoạt động bảo vệ Tổ quốc và giữ gìn an ninh trật tự an toàn xã hội.
 • Chủ động tham gia vào quá trình hội nhập quốc tế; tham gia giải quyết các vấn đề toàn cầu; tham gia vào công tác ngoại giao nhân dân để nâng tầm ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế; chủ động và tham gia có hiệu quả vào giải quyết các vấn đề toàn cầu như: giữ gìn hòa bình, đẩy lùi nguy cơ chiến tranh, chống khủng bố, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu, hạn chế sự bùng nổ dân số, phòng ngừa và đẩy lùi các dịch bệnh hiểm nghèo…
 • Cần có sự nỗ lực học tập, sáng tạo ra những sản phẩm hoặc những kỹ thuật có ích cho đất nước, hay là những cách thức, quy trình tốt nhằm đưa đất nước phát triển khắc phục những vấn đề xã hội hiện nay.
 • Chủ động ghi dấu ấn với bạn bè quốc tế về những văn hoá, giá trị của Việt Nam, đưa hình ảnh đất nước đến với những bạn bè quốc tế.

8. Em thấy mình có trách nhiệm gì đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Việt Nam hiện nay đang bước trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phấn đấu trở thành một quốc gia có cơ sở vật chất - kĩ thuật hiện đại, cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, đời sống vật chất và tinh thần cao, quốc phòng, an ninh vững chắc, dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng văn minh, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. Tuy nhiên, muốn đạt được mục tiêu này, yếu tố con người vô cùng quan trọng, đặc biệt là lớp thanh niên thế hệ mới.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà, vì vậy: “Thanh niên phải chuẩn bị làm người chủ nước nhà. Muốn thế phải ra sức học tập chính trị, kỹ thuật, văn hóa, trước hết phải rèn luyện và thấm nhuần tư tưởng xã hội chủ nghĩa, gột rửa cá nhân chủ nghĩa”. Lời dặn của Bác cho thầy thanh niên ở bất kỳ thời đại nào cũng là bộ phận nòng cốt giúp đất nước ta phát triển bền vững, đặc biệt trong thời đại khoa học công nghệ, kinh tế tri thức phát triển mạnh như vũ bão, đòi hỏi lớp thanh niên mới phải chuẩn bị hành trang vững chắc, từ tri thức, kỹ năng chuyên môn đến tư tưởng chính trị vững vàng, lòng tự hào dân tộc làm động lực để sớm đưa đất nước phát triển vượt bậc.

Như vậy, thanh niên cần làm gì để thể hiện trách nhiệm của bản thân đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước?

- Thanh niên phải rèn luyện cho mình kĩ năng tự học, ra sức học tập tri thức, chính trị, để đáp ứng được nhu cầu của xã hội, góp phần xây dựng xã hội vững mạnh.

- Biết chủ động khắc phục mọi khó khăn, chuyên cần và sáng tạo, nỗ lực thi đua học tập và rèn luyện, vươn lên chiến lĩnh những đỉnh cao khoa học và công nghệ.

- Nhanh chóng hội nhập với xu thế phát triển của nền văn minh nhân loại, nắm bắt và tận dụng mọi thời cơ thâu tóm tri thức, đẩy lùi nguy cơ, tạo lên sức mạnh tổng hợp.

Qua đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị ở địa phương, góp phần vệ được độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền biển đảo của Tổ quốc; giữ gìn và phát huy giá trị truyền thống, bản sắc văn hóa của dân tộc. Bởi trong nền kinh tế tri thức, dân tộc nào vươn tới đỉnh cao của trí tuệ, dân tộc đó sẽ chiến thắng. Tụt hậu về trí tuệ sẽ là nguy cơ của mọi nguy cơ. Thấm nhuần lý tưởng cách mạng trong giai đoạn đổi mới phải hành động tự giác trong học tập.

Nói tóm lại, trong mọi thời đại, đặc biệt là trong thời đại mới thì vai trò và trách nhiệm của đoàn viên thanh niên là vô cùng quan trọng. Thanh niên chúng ta phải luôn khắc sâu lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh : “Thế hệ trẻ là lực lượng quyết định sự phát triển của cách mạng, của dân tộc”. Người đã khẳng định: “Muốn thức tỉnh một dân tộc, trước hết phải thức tỉnh thanh niên”.

9. Trình bày trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước?

Thanh niên là lực lượng tương lai, là nguồn lực của đất nước, đóng vai trò then chốt trong phát triển một quốc gia, nhất là khi nước ta đang trong thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Trong quá trình đi lên Chủ nghĩa Xã hội ở Việt Nam hiện nay đã đặt thanh niên vào vị trí quan trọng hàng đầu. Thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng CNXH.

Vậy, để phát huy vai trò của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng Tổ quốc, mỗi thanh niên cần nhận thức rõ trách nhiệm của bản thân như sau:

- Thứ nhất, thanh niên cần phải chăm chỉ, sáng tạo, có mục đích và động cơ học tập đúng đắn, học tập để mai sau xây dựng đất nước, hiểu được học tập tốt là yêu nước. Thế hệ trẻ - những chủ nhân tương lai của đất nước phải không ngừng học tập, sáng tạo, tiếp thu các công nghệ mới để trang bị một nền tảng tốt, giàu kiến thức, vững kỹ năng để tiếp nối các thế hệ cha anh trong quá trình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước gắn với phát triển kinh tế tri thức.

- Thứ hai, tích cực rèn luyện đạo đức, tác phong; lối sống trong sáng, lành mạnh, tránh xa các tệ nạn xã hội; biết đấu tranh chống các biểu hiện của lối sống lai căng, thực dụng, xa rời các giá trị văn hoá - đạo đức truyền thống của dân tộc.

- Thứ ba, luôn nâng cao nhận thức chính trị, học tập chủ nghĩa Mác – Lênin, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tránh nhạt Đảng, khô Đoàn, xa rời chính trị. Thanh niên phải có nhiệm vụ tự mình nâng cao nhận thức trị, học và làm theo Bác, hỗ trợ Đảng và Nhà nước trong việc loại bỏ các thông tin xuyên tạc, tiêu cực khỏi các nền tảng mạng xã hội, tuyên truyền đến người thân, bạn bè có cách tiếp nhận thông tin đúng đắn, chính xác.

- Thứ tư, biết trau dồi các kỹ năng hội nhập trong thời kỳ mới, tiếp thu sự phát triển của công nghệ, phát triển bản thân phù hợp với hoàn cảnh gia đình và xã hội. Thanh niên với bản chất năng động, sáng tạo, nhiệt huyết, nhanh nhạy là đối tượng lý tưởng để tiếp thu các công nghệ mới, tham gia giao lưu, hội nhập quốc tế. Nhưng trong quá trình hội nhập phải luôn tỉnh táo để không đánh mất bản sắc văn hóa của dân tộc, phải dung hòa được nếp sống hiện đại với những giá trị truyền thống.

Trên đây là ý kiến tư vấn cá nhân của Hoatieu.vn. Mời các bạn tham khảo thêm một số bài viết hữu ích khác như: Quan điểm của Đảng về công tác thanh niên, Vai trò và trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong việc tuyên truyền Luật phòng chống tác hại của rượu bia từ chuyên mục Phổ biến pháp luật của trang Hoatieu.vn.

Đánh giá bài viết
37 100.110
0 Bình luận
Sắp xếp theo