Mức chi phí bồi dưỡng tập huấn chương trình SGK mới cho giáo viên

Mức thù lao bồi dưỡng tập huấn chương trình SGK mới cho giáo viên

Ngày 4/10/2021 Bộ tài chính đã có Thông tư  83/2021/TT-BTC về  hướng dẫn quản lý kinh phí tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông.

Theo đó việc quản lý kinh phí thực hiện tập huấn, bồi dưỡng giáo viên để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới quy định tại Quyết định số 404/QĐ-TTg sẽ được thực hiện theo các quy định tịa Thông tư này. Cụ thể như sau:

Thông tư đưa ra 06 nội dung chi tập huấn, bồi dưỡng, trong đó tổng mức chi tiền công giảng viên, trợ giảng, báo cáo viên tối đa là 02 triệu đồng/buổi (một buổi giảng được tính bằng 04 tiết học) và tính cho tất cả các thành viên trực tiếp tham gia trong 01 buổi tập huấn, bồi dưỡng.

Ngoài ra, giảng viên, trợ giảng, báo cáo viên còn được hưởng các khoản hỗ trợ khác như:

- Học viên đạt loại giỏi, xuất sắc được khen thưởng với mức tối đa 200.000 đồng/người;

- Được chi tạo lập mới hoặc thuê hệ thống quản lý học trực tuyến;

- Được chi biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu tập huấn, bồi dưỡng mới; chỉnh sửa, bổ sung cập nhật chương trình, giáo trình tài liệu tập huấn, bồi dưỡng;

- Được hỗ trợ tài liệu phục vụ tập huấn, bồi dưỡng trực tuyến: Các khoản tiền công (xây dựng kịch bản dạy học, xây dựng nội dung chi tiết bài học,...); chi phí quay video bài giảng; biên tập video;...

- Được hỗ trợ chi phí đi khảo sát, thực tế: Tiền phương tiện đưa, đón; một phần tiền ăn, nghỉ của học viên trong những ngày đi thực tế,...

Thông tư có hiệu lực từ 20/11/2021.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 2.446
0 Bình luận
Sắp xếp theo