Lịch tập huấn SGK mới của Nhà Xuất Bản Giáo dục Việt Nam

Bắt đầu từ ngày 24/05/2021, Nhà Xuất Bản Giáo dục Việt Nam sẽ triển khai chương trình tập huấn SGK mới trên nền tảng K12Online do Viettel phát triển. Sau đây là Lịch tập huấn SGK mới của Nhà Xuất Bản Giáo dục Việt Nam lớp 2 và lớp 6, các đơn vị, nhà trường vui lòng xem lịch trình chi tiết các buổi tập huấn để nắm được thông tin chi tiết.

Lịch tập huấn SGK mới năm học 2021-2022

Năm học 2021-2022 là năm học đầu tiên học sinh lớp 2, lớp 6 trên cả nước học sách giáo khoa (SGK) mới theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 (Chương trình GDPT mới). Chính vì vậy các giáo viên phải tham gia các khóa tập huấn do NXB tổ chức để nắm được những điểm mới của các bộ sách giáo khoa cũng như cách giảng dạy chương trình SGK mới này.

NgàyThời gianTên hội thảoTỉnh tham giaSGK mônBộ sách
7/608h00-17h00

Tập huấn SGK Đạo đức 2

- Bộ sách Kết nối Tri thức với Cuộc sống - Đợt 3 Ngày 07/06

Bắc Kạn; Quảng Ninh; Trà Vinh; Khánh Hòa; Nghệ An; Huế; Lạng Sơn;Đạo đức 2 - KNTTKNTT
08h00-17h00

Tập huấn SGK Mĩ thuật 2

- Bộ sách Kết nối Tri thức với Cuộc sống - Đợt 3 Ngày 07/06

Trà Vinh; Khánh Hòa; Nghệ An; Lạng Sơn;Mĩ Thuật 2 - KNTTKNTT
08h00-17h00

Tập huấn SGK Toán 1

- Bộ sách Kết nối Tri thức với Cuộc sống - Đợt 3 Ngày 07/06

Bắc Kạn; Trà Vinh; Vĩnh Phúc; Lạng Sơn;Toán 1 - KNTTKNTT
08h00-17h00

Tập huấn SGK Giáo dục Thể chất 1

- Bộ sách Kết nối Tri thức với Cuộc sống - Đợt 3 Ngày 07/06

Quảng Ninh; Trà Vinh; Lạng Sơn;GDTC 1 - KNTTKNTT
08h00-17h00

Tập huấn SGK Đạo đức 2

- Bộ sách Chân trời Sáng tạo - Đợt 3 Ngày 07/06

Hòa Bình; Trà Vinh; Tiền Giang; Bình Phước; Đồng Nai;Đạo đức 2 - CTSTCTST
08h00-17h00

Tập huấn SGK Mĩ thuật 2

- Bộ sách Chân trời Sáng tạo - Đợt 3 Ngày 07/06

Hòa Bình; Hà Nam; Bắc Kạn; Trà Vinh; Tiền Giang; Vĩnh Long; Bình Phước; Đồng Nai; Tây Ninh; Vũng Tàu; Thái Nguyên; Yên Bái; Huế; Lạng Sơn;Mĩ Thuật 2 - CTSTCTST
08h00-17h00

Tập huấn SGK Toán 1

- Bộ sách Chân trời Sáng tạo - Đợt 3 Ngày 07/06

Trà Vinh; Đồng Nai; Cà Mau;Toán 1 - CTSTCTST
08h00-17h00

Tập huấn SGK Giáo dục Thể chất 1

- Bộ sách Chân trời Sáng tạo - Đợt 3 Ngày 07/06

Trà Vinh; Đồng Nai; Cà Mau;GDTC 1 - CTSTCTST
8/608h00-17h00

Tập huấn SGK Toán 2

- Bộ sách Kết nối Tri thức với Cuộc sống - Đợt 3 Ngày 08/06

Hòa Bình; Bắc Kạn; Trà Vinh; Khánh Hòa; Nghệ An; Yên Bái; Huế; Lạng Sơn;Toán 2 - KNTTKNTT
08h00-17h00

Tập huấn SGK Âm nhạc 2

- Bộ sách Kết nối Tri thức với Cuộc sống - Đợt 3 Ngày 08/06

Hòa Bình; Hà Nam; Bắc Kạn; Quảng Ninh; Trà Vinh; Khánh Hòa; Nghệ An; Thái Nguyên; Yên Bái; Huế; Lạng Sơn;Âm nhạc 2 - KNTTKNTT
08h00-17h00

Tập huấn SGK Ngữ văn 6

- Bộ sách Kết nối Tri thức với Cuộc sống - Đợt 3 Ngày 08/06

Nam Định; Bắc Kạn; Lạng Sơn; Trà Vinh; Yên Bái; Hà Giang; Kiên Giang; Hà Nam;Ngữ văn 6 - KNTTKNTT
08h00-17h00

Tập huấn SGK Lịch sử và Địa lý 6

- Bộ sách Kết nối Tri thức với Cuộc sống - Đợt 3 Ngày 08/06

Sơn La; Bắc Kạn; Trà Vinh; Nghệ An; Hưng Yên; Hà Giang; Kiên Giang; Hà Nam;Lịch sử & Địa lí 6 - KNTTKNTT
08h00-17h00

Tập huấn SGK Giáo dục công dân 6

- Bộ sách Kết nối Tri thức với Cuộc sống - Đợt 3 Ngày 08/06

Bắc Kạn; Trà Vinh; Nghệ An; Yên Bái; Hà Giang; Kiên Giang; Hà Nam;GDCD 6 - KNTTKNTT
08h00-17h00

Tập huấn SGK Mĩ thuật 6

- Bộ sách Kết nối Tri thức với Cuộc sống - Đợt 3 Ngày 08/06

Nam Định; Trà Vinh; Hà Giang; Kiên Giang;Mĩ thuật 6 - KNTTKNTT
08h00-17h00

Tập huấn Đạo đức 1

- Bộ sách Kết nối Tri thức với Cuộc sống - Đợt 3 Ngày 08/06

Quảng Ninh; Trà Vinh; Hòa Bình; Bình Dương; Vĩnh Phúc; Lạng Sơn;Đạo đức 1 - KNTTKNTT
08h00-17h00

Tập huấn SGK Toán 2

- Bộ sách Chân trời Sáng tạo - Đợt 3 Ngày 08/06

Trà Vinh; Tiền Giang; Bình Phước; Đồng Nai; Tây Ninh;Toán 2 - CTSTCTST
08h00-17h00

Tập huấn SGK Âm nhạc 2

- Bộ sách Chân trời Sáng tạo - Đợt 3 Ngày 08/06

Trà Vinh; Tiền Giang; Vĩnh Long; Bình Phước; Đồng Nai; Tây Ninh;Âm nhạc 2 - CTSTCTST
08h00-17h00

Tập huấn SGK Ngữ văn 6

- Bộ sách Chân trời Sáng tạo - Đợt 3 Ngày 08/06

Sơn La; Trà Vinh; Bến Tre; Hưng Yên; Bạc Liêu; Cà Mau;Ngữ văn 6 - CTSTCTST
08h00-17h00

Tập huấn SGK Lịch sử và Địa lý 6

- Bộ sách Chân trời Sáng tạo - Đợt 3 Ngày 08/06

Trà Vinh; Bạc Liêu; Cà Mau;Lịch sử & Địa lí 6 - CTSTCTST
08h00-17h00

Tập huấn SGK Giáo dục thể chất 6

- Bộ sách Chân trời Sáng tạo - Đợt 3 Ngày 08/07

Trà Vinh; Bạc Liêu; Cà Mau;GDCD 6CTST
08h00-17h00

Tập huấn SGK Mĩ thuật 6

- Bộ sách Chân trời Sáng tạo - Đợt 3 Ngày 08/06

Nam Định; Bắc Kạn; Trà Vinh; Vĩnh Long; Hưng Yên; Bạc Liêu; Cà Mau; Kiên Giang;Mĩ thuật 6 - CTSTCTST
08h00-17h00

Tập huấn SGK Đạo đức 1

- Bộ sách Chân trời Sáng tạo - Đợt 3 Ngày 08/06

Trà Vinh; Đồng Nai; Cà Mau;Đạo đức 1 - CTSTCTST
9/608h00-17h00

Tập huấn SGK Tự nhiên Xã hội 2

- Bộ sách Kết nối Tri thức với Cuộc sống - Đợt 3 Ngày 03/06

Hà Nam; Bắc Kạn; Trà Vinh; Khánh Hòa; Nghệ An; Thái Nguyên; Huế; Lạng Sơn;TNXH 2 - KNTTKNTT
08h00-17h00

Tập huấn SGK Toán 6

- Bộ sách Kết nối Tri thức với Cuộc sống - Đợt 3 Ngày 03/06

Nam Định; Bắc Kạn; Trà Vinh; Hưng Yên; Yên Bái; Hà Giang; Kiên Giang;Toán 6 - KNTTKNTT
08h00-17h00

Tập huấn SGK Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6

- Bộ sách Kết nối Tri thức với Cuộc sống - Đợt 3 Ngày 03/06

Nam Định; Bắc Kạn; Lạng Sơn; Trà Vinh; Bến Tre; Hưng Yên; Hà Giang; Kiên Giang;HĐTN, HN 6 - KNTTKNTT
08h00-17h00

Tập huấn SGK Giáo dục Thể chất 6

- Bộ sách Kết nối Tri thức với Cuộc sống - Đợt 3 Ngày 03/06

Nam Định; Bắc Kạn; Lạng Sơn; Trà Vinh; Nghệ An; Hưng Yên; Yên Bái; Hà Giang; Kiên Giang; Hà Nam;GDTC 6 - KNTTKNTT
08h00-17h00

Tập huấn SGK Âm nhạc 6

- Bộ sách Kết nối Tri thức với Cuộc sống - Đợt 3 Ngày 03/06

Nam Định; Bắc Kạn; Trà Vinh; Nghệ An; Hà Giang; Kiên Giang; Hà Nam;Âm nhạc 6 - KNTTKNTT
08h00-17h00

Tập huấn SGK Tiếng Việt 1

- Bộ sách Kết nối Tri thức với Cuộc sống - Đợt 3 Ngày 03/06

Sơn La; Quảng Ninh; Trà Vinh; Bình Dương; Vĩnh Phúc; Lạng Sơn; Hòa Bình;Tiếng Việt 1 - KNTTKNTT
08h00-17h00

Tập huấn SGK Tự nhiên Xã hội 2

- Bộ sách Chân trời Sáng tạo - Đợt 3 Ngày 03/06

Trà Vinh; Tiền Giang; Bình Phước; Đồng Nai;TNXH 2 - CTSTCTST
08h00-17h00

Tập huấn SGK Toán 6

- Bộ sách Chân trời Sáng tạo - Đợt 3 Ngày 03/06

Trà Vinh; Bến Tre; Bạc Liêu; Cà Mau;Toán 6 - CTSTCTST
08h00-17h00

Tập huấn SGK Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6

- Bộ sách Chân trời Sáng tạo - Đợt 3 Ngày 03/06

Nam Định; Trà Vinh; Bến Tre; Hưng Yên; Bạc Liêu; Cà Mau;HĐTN, HN 6 - CTSTCTST
08h00-17h00

Tập huấn SGK Giáo dục Thể chất 6

- Bộ sách Chân trời Sáng tạo - Đợt 3 Ngày 03/06

Trà Vinh; Vĩnh Long; Bạc Liêu; Cà Mau;GDTC 6 - CTSTCTST
08h00-17h00

Tập huấn SGK Âm nhạc 6

- Bộ sách Chân trời Sáng tạo - Đợt 3 Ngày 03/06

Trà Vinh; Vĩnh Long; Hưng Yên; Bạc Liêu; Cà Mau; Kiên Giang;Âm nhạc 6 - CTSTCTST
08h00-17h00

Tập huấn SGK Tiếng Việt 1

- Bộ sách Chân trời Sáng tạo - Đợt 3 Ngày 03/06

Trà Vinh; Đồng Nai; Cà Mau;Tiếng Việt 1 - CTSTCTST
10/608h00-17h00

Tập huấn SGK Tiếng Việt 2

- Bộ sách Kết nối Tri thức với Cuộc sống - Đợt 3 Ngày 10/06

Hòa Bình; Hà Nam; Sơn La; Bắc Kạn; Quảng Ninh; Trà Vinh; Khánh Hòa; Nghệ An; Huế; Lạng Sơn;Tiếng Việt 2 - KNTTKNTT
08h00-17h00

Tập huấn SGK Giáo dục thể chất 2

- Bộ sách Kết nối Tri thức với Cuộc sống - Đợt 3 Ngày 10/06

Hòa Bình; Bắc Kạn; Quảng Ninh; Trà Vinh; Khánh Hòa; Nghệ An; Thái Nguyên; Huế; Lạng Sơn;GDTC 2 - KNTTKNTT
08h00-17h00

Tập huấn SGK Khoa học tự nhiên 6

- Bộ sách Kết nối Tri thức với Cuộc sống - Đợt 3 Ngày 10/06

Nam Định; Sơn La; Bắc Kạn; Lạng Sơn; Trà Vinh; Nghệ An; Hưng Yên; Kiên Giang;KHTN 6 - KNTTKNTT
08h00-17h00

Tập huấn SGK Công nghệ 6

- Bộ sách Kết nối Tri thức với Cuộc sống - Đợt 3 Ngày 10/06

Nam Định; Bắc Kạn; Lạng Sơn; Trà Vinh; Bến Tre; Hưng Yên; Kiên Giang;Công nghệ 6 - KNTTKNTT
08h00-17h00

Tập huấn SGK Tin học 6

- Bộ sách Kết nối Tri thức với Cuộc sống - Đợt 3 Ngày 10/06

Nam Định; Bắc Kạn; Trà Vinh; Vĩnh Long; Nghệ An; Hưng Yên; Yên Bái; Hà Giang; Bạc Liêu; Cà Mau; Kiên Giang;Tin học 6 - KNTTKNTT
08h00-17h00

Tập huấn SGK Hoạt động trải nghiệm 1

- Bộ sách Kết nối Tri thức với Cuộc sống - Đợt 3 Ngày 10/06

Quảng Ninh; Trà Vinh; Lạng Sơn; Đồng NaiHĐTN 1 - KNTTKNTT
08h00-17h00

Tập huấn SGK Âm nhạc 1

- Bộ sách Kết nối Tri thức với Cuộc sống - Đợt 3 Ngày 10/06

Quảng Ninh; Trà Vinh; Lạng Sơn; Hòa Bình;Âm nhạc 1 - KNTTKNTT
08h00-17h00

Tập huấn SGK Tiếng Việt 2

- Bộ sách Chân trời Sáng tạo - Đợt 3 Ngày 10/06

Trà Vinh; Tiền Giang; Bình Phước; Đồng Nai; Tây Ninh;Tiếng Việt 2 - CTSTCTST
08h00-17h00

Tập huấn SGK Giáo dục thể chất 2

- Bộ sách Chân trời Sáng tạo - Đợt 3 Ngày 10/06

Trà Vinh; Tiền Giang; Bình Phước; Đồng Nai; Yên Bái;GDTC 2 - CTSTCTST
08h00-17h00

Tập huấn SGK Khoa học tự nhiên 6

- Bộ sách Chân trời Sáng tạo - Đợt 3 Ngày 10/06

Trà Vinh; Bến Tre; Vĩnh Long; Nghệ An; Hà Giang; Bạc Liêu; Cà Mau;KHTN 6 - CTSTCTST
08h00-17h00

Tập huấn SGK Công nghệ 6

- Bộ sách Chân trời Sáng tạo - Đợt 3 Ngày 10/06

Trà Vinh; Bến Tre; Vĩnh Long; Hưng Yên; Hà Giang; Bạc Liêu; Cà Mau; Hà Nam;Công nghệ 6 - CTSTCTST
08h00-17h00

Tập huấn SGK Hoạt động Trải nghiệm 1

- Bộ sách Chân trời Sáng tạo - Đợt 3 Ngày 10/06

Trà Vinh; Bình Dương; Đồng Nai; Nghệ An; Cà Mau;HĐTN 1 - CTSTCTST
08h00-17h00

Tập huấn SGK Âm nhạc 1

- Bộ sách Chân trời Sáng tạo - Đợt 3 Ngày 10/06

Trà Vinh; Đồng Nai; Cà Mau;Âm nhạc 1 - CTSTCTST
11/608h00-17h00

Tập huấn SGK Hoạt động Trải nghiệm 2

- Bộ sách Kết nối Tri thức với Cuộc sống - Đợt 3 Ngày 11/06

Hà Nam; Quảng Ninh; Trà Vinh; Khánh Hòa; Nghệ An; Lạng Sơn; Thái Nguyên; Huế;HĐTN 2 - KNTTKNTT
08h00-17h00

Tập huấn SGK Tự nhiên và Xã hội 1

- Bộ sách Kết nối Tri thức với Cuộc sống - Đợt 3 Ngày 11/06

Trà Vinh; Bình Dương; Vĩnh Phúc; Lạng Sơn; Hòa Bình;TNXH 1 - KNTTKNTT
08h00-17h00

Tập huấn SGK Mĩ thuật 1

- Bộ sách Kết nối Tri thức với Cuộc sống - Đợt 3 Ngày 11/06

Sơn La; Trà Vinh; Vĩnh Phúc; Lạng Sơn;Mĩ thuật 1 - KNTTKNTT
08h00-17h00

Tập huấn SGK Hoạt động Trải nghiệm 2

- Bộ sách Chân trời Sáng tạo - Đợt 3 Ngày 11/06

Hòa Bình; Bắc Kạn; Trà Vinh; Tiền Giang; Bình Phước; Đồng Nai; Tây Ninh; Nghệ An;HĐTN 2 - CTSTCTST
08h00-17h00

Tập huấn SGK Tự nhiên Xã hội 1

- Bộ sách Chân trời Sáng tạo - Đợt 3 Ngày 11/06

Trà Vinh; Đồng Nai; Cà Mau;TNXH 1 - CTSTCTST
08h00-17h00

Tập huấn SGK Mĩ thuật 1

- Bộ sách Chân trời Sáng tạo - Đợt 3 Ngày 11/06

Trà Vinh; Bình Dương; Đồng Nai; Cà Mau;Mĩ thuật 1 - CTSTCTST

Trên đây Hoatieu.vn đã giới thiệu tới các bạn Lịch tập huấn SGK mới của Nhà Xuất Bản Giáo dục Việt Nam tổ chức, qua đó các thầy cô nắm được các mốc thời gian tổ chức tập huấn các bộ SGK của NXB Giáo Dục để tham gia đầy đủ nhằm chuẩn bị cho năm học 2021-2022 diễn ra một cách thành công nhất.

Mời các bạn tham khảo các thông tin về tập huấn SGK mới lớp 2 và lớp 6 khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

Đánh giá bài viết
1 4.851
0 Bình luận
Sắp xếp theo