Phụ lục Thông tư 05 2024 BGTVT file Doc

Tải biểu mẫu Thông tư 05/2024/TT-BGTVT

Ngày 31/3/2024, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư 05/2024/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư liên quan đến lĩnh vực vận tải đường bộ, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, phương tiện và người lái, trong đó sửa đổi Thông tư 12/2017/TT-BGTVT về sát hạch, cấp giấy phép lái xe. 

Theo đó, Thông tư 05/2024/TT-BGTVT đã sửa đổi nhiều nội dung tại Thông tư 12/2017/TT-BGTVT về sát hạch, cấp giấy phép lái xe (đã được sửa đổi bởi Thông tư 38/2019/TT-BGTVT, Thông tư 01/2021/TT-BGTVT, Thông tư 04/2022/TT-BGTVT, Thông tư 05/2023/TT-BGTVT).

Danh sách phụ lục, biểu mẫu ban hành theo Thông tư 05/2024/TT-BGTVT

Phụ lục 1. Mẫu đơn đề nghị dự học bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ.

Phụ lục 2. Mẫu báo cáo mở lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ.

Phụ lục 3. Mẫu đơn đề nghị đổi, cấp lại chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ.

Phụ lục 4. Cấu trúc dữ liệu truyền về máy chủ của cục đường bộ Việt Nam.

...............

Phụ lục 10. Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép lái xe quốc tế

CÁC BIỂU MẪU LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ DỮ LIỆU DAT

Mẫu số 01

Báo cáo quá trình đào tạo thực hành lái xe của học viên

Mẫu số 02

Báo cáo kết quả đào tạo thực hành lái xe của khóa học

Mẫu số 03

Báo cáo số lượng học viên hoàn thành nội dung đào tạo thực hành lái xe trên toàn quốc

Mẫu số 04

Báo cáo số lượng học viên hoàn thành nội dung đào tạo thực hành lái xe của Sở Giao thông vận tải

Mẫu số 05

Báo cáo số lượng học viên hoàn thành nội dung đào tạo thực hành lái xe của cơ sở đào tạo

Mẫu số 06

Báo cáo kết quả đào tạo thực hành lái xe theo danh sách thí sinh dự sát hạch

Do số lượng các phụ lục, biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư 05/2024/TT-BGTVT rất nhiều. Mời các bạn sử duungj file tải về để xem nội dung chi tiết.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 103
0 Bình luận
Sắp xếp theo