Cách nào để không đi làm vẫn được hưởng lương hưu?

Trên thực tế, người lao động cần phải đi làm, cần đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) đầy đủ thì mới được hưởng lương hưu sau khi nghỉ. Tuy nhiên, vẫn có một cách để hưởng lương hưu dù không phải đi làm tại các tổ chức, công ty, doanh nghiệp. Hoatieu.vn xin giải đáp cho bạn cách nào để không đi làm vẫn được hưởng lương hưu tại đây, mời bạn cùng tham khảo.

Cách nào để không đi làm vẫn được hưởng lương hưu?

Như đã biết, người lao động sẽ được hưởng lương hưu nếu như đóng BHXH đầy đủ. Hiện nay có hai loại bảo hiểm xã hội gồm BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện.

1. Cách nào để không đi làm vẫn được hưởng lương hưu?

Nếu người lao động làm việc tự do thì chỉ có thể thực hiện đóng BHXH tự nguyện. Theo Khoản 4 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

Người tham gia BHXH tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không được đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Tại khoản 2 Điều 4 Luật này quy định khi tham gia BHXH tự nguyện, người dân sẽ được hưởng các chế độ:

 • Hưu trí
 • Tử tuất

=> Như vậy, những người lao động tự do, không làm việc cho bất cứ một doanh nghiệp, tổ chức hay một đơn vị sử dụng lao động nào cũng có thể tham gia BHXH tự nguyện và được hưởng lương hưu sau này.

2. Mức đóng, phương thức đóng BHXH tự nguyện 2024

Với BHXH tự nguyện, người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình.

Cụ thể, Điều 87 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định mức đóng như sau:

Người lao động hằng tháng đóng 22% mức thu nhập tháng do người lao động lựa chọn để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng BHXH thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở.

Bên cạnh đó, cũng tại khoản 2 Điều này và Điều 9 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP quy định người tham gia BHXH tự nguyện có thể lựa chọn 01 trong các phương thức đóng sau đây:

 • Hằng tháng;
 • 03 tháng một lần;
 • 06 tháng một lần;
 • 12 tháng một lần;
 • Đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm một lần;
 • Đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người tham gia BHXH đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

3. Thủ tục đăng ký BHXH tự nguyện 2024

Lao động tự do có được hưởng lương hưu?
Lao động tự do có được hưởng lương hưu?

Để làm thủ tục đăng ký bảo hiểm xã hội tự nguyện 2024 người tham gia thực hiện theo trình tự các bước gồm:

Bước 1. Lập và nộp hồ sơ đăng ký mua

Người tham gia có thể lựa chọn lập và nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH hoặc đóng trực tiếp cho Đại lý thu (có thể nộp tại UBND cấp phường/xã/thị trấn).

- Trường hợp người tham gia đóng trực tiếp cho cơ quan BHXH:

 • Kê khai Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) sau đó nộp tại Bộ phận Một cửa của cơ quan BHXH hoặc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công các cấp.
 • Người tham gia có thể nộp trực tiếp hoặc nộp qua dịch vụ bưu chính công ích để thuận tiện cho công việc nhất.

- Trường hợp người tham gia đóng trực tiếp cho Đại lý thu:

 • Kê khai Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) nộp cho Đại lý thu.
 • Đại lý thu lập Danh sách người tham gia BHXH tự nguyện (Mẫu D05-TS), Tờ khai Mẫu TK1-TS của người tham gia nộp cho cơ quan BHXH.

Đối với Đại lý thu: Trong trường hợp thực hiện giao dịch điện tử thì Đại lý thu lập hồ sơ bằng phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội của BHXH Việt Nam hoặc của Tổ chức I- VAN; Ký điện tử trên hồ sơ và gửi đến Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam hoặc qua Tổ chức I- VAN.

Bước 2: Nộp phí mua BHXH tự nguyện

Người tham gia có thể lựa một trong các cách đóng tiền sau:

 • Nộp tiền mặt cho cơ quan BHXH (trong trường hợp người tham gia đóng trực tiếp cho cơ quan BHXH);
 • Nộp tiền mặt cho Đại lý thu (trong trường hợp người tham gia đóng trực tiếp cho Đại lý thu);
 • Nộp tiền thông qua tài khoản ngân hàng hoặc hệ thống tiện ích thông minh theo phương thức đăng ký (có thể áp dụng trong mọi trường hợp).

Bước 3: Cơ quan BHXH tiếp nhận hồ sơ và giải quyết theo quy định

Thời gian giải quyết hồ sơ không quá 05 ngày kể từ ngày cơ quan BHXH nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Bước 4. Nhận kết quả giải quyết gồm: Sổ BHXH

Người tham gia có thể lựa chọn các phương thức nhận kết quả cụ thể như sau:

 • Người tham gia đóng trực tiếp cho cơ quan BHXH: nhận kết quả tại Bộ phận Một cửa của cơ quan BHXH hoặc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công các cấp hoặc qua dịch vụ bưu chính.
 • Người tham gia đóng trực tiếp cho Đại lý thu: nhận kết quả tại Đại lý thu.
 • Trường hợp người tham gia đăng ký thông qua ngân hàng hoặc hệ thống tiện ích thông minh theo phương thức đăng ký nhận kết quả theo hình thức đăng ký.

Sau khi nhận nhận sổ BHXH người lao động cần giữ và bảo quản sổ BHXH cẩn thận. Sổ bảo hiểm xã hội là căn cứ ghi lại thông tin tham gia BHXH của người lao động và là thành phần hồ sơ quan trọng để người lao động hưởng các chế độ BHXH theo quy định.

4. Mức lương hưu khi đóng BHXH tự nguyện

Hoatieu.vn mời bạn tham khảo cách tính lương hưu bảo hiểm xã hội tự nguyện 2024 tại đây:

4.1. Điều kiện hưởng lương hưu

Theo Điều 73 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 (được sửa đổi, bổ sung bởi điểm c Khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động 2019), người tham gia BHXH tự nguyện được hưởng lương hưu nếu đáp ứng các điều kiện:

 • Đủ tuổi nghỉ hưu theo khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động 2019
 • Đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên.

4.2. Mức hưởng lương hưu

Căn cứ Khoản 2 Điều 74 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định như sau:

Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu được tính bằng 45% mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH và tương ứng với số năm đóng BHXH như sau:

 • Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;
 • Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

=> Như vậy, có thể thấy nếu tham gia BHXH tự nguyện, người lao động vẫn được hưởng mức lương hưu như tham gia BHXH bắt buộc, nếu như đáp ứng đủ điều kiện.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
8 2.117
0 Bình luận
Sắp xếp theo