Công văn 343/QLCL-QLT về phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển cao đẳng đại học

Mẫu Phiếu đăng ký dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 được ban hành kèm theo Công văn 343/QLCL-QLT ngày 25/3/2021 của Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT).

Mẫu Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển đại học 2021

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 343/QLCL-QLT
V/v sử dụng mẫu Phiếu đăng ký dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2021

Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo.

Để đảm bảo thống nhất toàn quốc về thông tin đăng ký dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, tạo điều kiện thuận lợi và giảm tối thiểu sai sót đăng ký dự thi cho thí sinh, Cục Quản lý chất lượng đề nghị các sở giáo dục và đào tạo triển khai những công việc sau đây:

1. Sửdụng Phiếu đăng ký dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào đại học, cao đẳng(gọi tắt là phiếu ĐKDT) theo mẫu thống nhất do Bộ GDĐT quy định (gửi kèm Công văn này) để thí sinh đăng ký dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT và đăng ký xét tuyển vào đại học, cao đẳng (ngành đào tạo Giáo dục Mầm non) năm 2021.

2. Trong công tác tập huấn thi tốt nghiệp THPT tại địa phương, cần hướng dẫn chi tiết nội dung thông tin khai trong Phiếu ĐKDT đểcác Điểm thu nhận hồ sơ đăng ký (Đơn vị ĐKDT) hướng dẫn cho thí sinh ghi đúng và đầy đủ thông tin vào Phiếu ĐKDT, tránh các sai sót dẫn đến ảnh hưởng tớiquyền lợi của thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT, xét công nhận tốt nghiệp và xét tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành đào tạo Giáo dục Mầm non năm 2021.

Nếu có vướng mắc trong quá trình thực hiện, đề nghị liên hệ với Phòng Quản lý thi, Cục Quản lý chất lượng - Bộ GDĐT, địa chỉ: số 35 Đại Cồ Việt, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; email: qlthi@moet.gov.vn; điện thoại: (024)36231655.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở GD, KH&CN Bạc Liêu;
- TT. Nguyễn Hữu Độ (để b/c);
- Cục trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, QLT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNGPhạm Quốc Khánh

HƯỚNG DẪN

IN MẪU HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT VÀ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC(1), CAO ĐẲNG(2) NĂM 2021

Mẫu hồ sơ đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2021 gồm: 01 túi đựng hồ sơ, 02 phiếu đăng ký dự thi và 01 Hướng dẫn ghi phiếu với cách thức in như sau:

1. Túi đựng hồ sơ đồng thời là một phiếu khai thông tin đăng ký dự thi và xét tuyển vào đại học, cao đẳng gồm 2 mặt:

- Mặt trước túi đựng hồ sơ: in như trang thứ nhất của Mẫu hồ sơ đính kèm;

- Mặt sau túi hồ sơ: in nội dung như trang thứ hai của Mẫu hồ sơ đính kèm.

2. Phiếu số 1: In trên 1 tờ khổ giấy A4, gồm 2 mặt:

- Mặt thứ nhất: In như trang thứ ba của Mẫu hồ sơ đính kèm;

- Mặt thứ hai: In như trang thứ tư của Mẫu hồ sơ đính kèm.

3. Phiếu số 2: In trên 1 tờ khổgiấy A4, gồm 2 mặt:

- Mặt thứ nhất: In như trang thứ năm của Mẫu hồ sơ đính kèm;

- Mặt thứ hai: In như trang thứ sáu của Mẫu hồ sơ đính kèm.

4. Hướng dẫn ghi phiếu: In trên 1 tờ khổgiấy A4, gồm 2 mặt

- Mặt thứ nhất: In như trang thứ bảy của Mẫu hồ sơ đính kèm;

- Mặt thứ hai: In như trang thứ tám của Mẫu hồ sơ đính kèm.

Lưu ý: Thống nhất một kiu (font) ch là Time New Roman, kiểu ch (font style) trên toàn văn bản như mu, có thể căn chỉnh văn bản lại cho đẹp, cân đối nhưng phi đm bo tuyệt đối các nguyên tắc sau:

1) Không được thay đổi nội dung trên các trang, các mục; không được sắp xếp lại thứ tự các mục.

2) Phiếu s 1, Phiếu số 2 được in trên kh giấy A4, không in s trang trên các phiếu.

3) Túi đựng hồ sơ (Phiếu đăng ký và các giấy tờ kèm theo nếu có) có kích thước 32 (Cm) X 22 (Cm).

Ghi chú:

(1) “Đại học” đ đăng ký vào các ngành đào tạo trình độ đại học;

(2) “Cao đng” để đăng ký vào ngành Giáo dục Mm non trình độ cao đng;

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 298
0 Bình luận
Sắp xếp theo