Công văn 2318/BGDĐT-CNTT 2022 Danh sách máy tính bỏ túi được đem vào phòng thi

Những loại máy tính được đem vào phòng thi 2022

Ngày 3/6 năm 2022 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 2318/BGDĐT-CNTT về Danh sách một số máy tính bỏ túi được đem vào phòng thi trong Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022.

Theo đó, Công văn số 2318/BGDĐT-CNTT quy định máy tính được mang vào phòng thi 2022. Căn cứ Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo liệt kê danh sách máy tính bỏ túi được mang vào phòng thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 cụ thể như sau:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 2318 /BGDĐT-CNTT V/v danh sách một số máy tính bỏ túi được đem vào phòng thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2022 

Kính gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo';

- Cục Đào tạo, Bộ Công an;

- Cục Nhà trường, Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng.

Căn cứ Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020, được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn danh sách máy tính bỏ túi được đem vào phòng thi trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 như sau:

1. Về nguyên tắc chung: Máy tính bỏ túi được đem vào phòng thi là các máy tính không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thể nhớ để lưu trữ dữ liệu và không thể truyền, nhận được thông tin, tín hiệu âm thanh, hình ảnh trực tiếp (Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT, được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 05/2001/TTBGDĐT).

2. Danh sách một số máy tính bỏ túi thông dụng được phép đem vào phòng thi trong Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 là:

- Casio FX-500 MS, FX-570 MS, FX-570ES Plus, FX-570VN Plus, FX580VN X, FX-880BTG;

- VinaCal 500MS, 570MS, 570ES Plus, 570ES Plus II, 570EX Plus, 680EX Plus;

- Catel NT CAVIET NT-570ES Plus II, NT-570ES Plus, NT-500MS, NT570VN Plus, NT-580EX, NT-570NS, NT-690VE X;

- Thiên Long FX590VN Flexio, FX680VN Flexio;

- Deli W1710, WD991ES;

- Eras E370, E371, E372, E379, E380;

- Vinaplus FX-580VNX PLUS II, FX-580 X, FX-580VN PLUS, FX570VN PLUS, FX-570MS; và các máy tính bỏ túi đáp ứng quy định của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo, Cục Đào tạo (Bộ Công an), Cục Nhà trường (Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng) phổ biến nội dung Thông báo này tới các cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 được biết và thực hiện...

Thông tư này thuộc lĩnh vực Giáo dục đào tạo được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Thuộc tính văn bản
Cơ quan ban hành:Người ký:
Số hiệu:Lĩnh vực:Đang cập nhật
Ngày ban hành:Ngày hiệu lực:Đang cập nhật
Loại văn bản:Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đánh giá bài viết
1 1.399
0 Bình luận
Sắp xếp theo