Đơn đề nghị đặc cách tốt nghiệp THPT 2022

Đơn đề nghị đặc cách tốt nghiệp THPT 2022 là mẫu dúng cho thủ tục xin đặc cách tốt nghiệp cho thí sinh của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Sau đây là nội dung chi tiết.

1. Đơn đề nghị đặc cách tốt nghiệp THPT là gì?

Đơn đề nghị đặc cách tốt nghiệp THPT là mẫu dành cho Trường THPT/Trung tâm GDNN-GDTX có thí sinh dự thi bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên chưa dự thi. Thí sinh nộp hồ sơ đặc cách cho Thủ trưởng đơn vị nơi thí sinh đăng ký dự thi. Thủ trưởng đơn vị nơi thí sinh đăng ký dự thi chịu trách nhiệm thu nhận và chuyển giao hồ sơ đặc cách cho Sở giáo dục và đào tạo.

2. Đơn đề nghị đặc cách tốt nghiệp THPT

Đơn đề nghị đặc cách tốt nghiệp THPT 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÉT ĐẶC CÁCH TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

Họ tên thí sinh:............................................................ ngày sinh:............... /......... /........

Số chứng minh nhân dân/căn cước công dân: ..................................................................

Số báo danh dự thi tốt nghiệp THPT đợt 1 năm 2021: .......................................................

Tôi (chưa dự thi đợt 1/ không thể hoàn thành thi đợt 1).......................................................

vì lý do (thuộc diện F0 / F1 / F2 / trong khu vực phong tỏa phòng chống dịch COVID-19 / lý do khác phải ghi rõ lý do): .....................................................................................

…………………………………..

Tôi làm đơn này đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội xét đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trân trọng./.

Hà Nội, ngày ... tháng .... năm 2021

(thí sinh ký và ghi rõ họ tên)

3. Hồ sơ đăng ký xét đặc cách tốt nghiệp

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Đơn đề nghị xét đặc cách của thí sinh- Bản chính: 1 - Bản sao: 0
Hồ sơ nhập viện, ra viện do bệnh viện từ cấp huyện trở lên cấp (nếu bị tai nạn, bị ốm) hoặc xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú (nếu có việc đột xuất đặc biệt);- Bản chính: 0 - Bản sao: 1
Biên bản đề nghị xét đặc cách tốt nghiệp THPT của trường phổ thông nơi đăng ký dự thi- Bản chính: 1 - Bản sao: 0
Hồ sơ minh chứng về xếp loại học lực, hạnh kiểm ở lớp 12- Bản chính: 0 - Bản sao: 1

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 779
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo