Đơn đề nghị đặc cách tốt nghiệp THPT 2023 mới nhất

Đơn đề nghị đặc cách tốt nghiệp THPT 2023 là mẫu dùng cho thủ tục xin đặc cách tốt nghiệp cho thí sinh của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Sau đây là nội dung chi tiết.

Vì nhiều lý do từ hoàn cảnh cá nhân đến hoàn cảnh xã hội, mà các em học sinh THPT đủ điều kiện có thể xin đặc cách tốt nghiệp. Mẫu đơn xin đặc cách tốt nghiệp THPT Hoatieu chia sẻ dưới đây là mẫu đơn chuẩn và mới nhất, giúp các em có thể làm hoàn thành thủ tục đặc cách tốt nghiệp nhanh hơn.

1. Đơn đề nghị đặc cách tốt nghiệp THPT là gì?

Đơn đề nghị đặc cách tốt nghiệp THPT là mẫu dành cho Trường THPT/Trung tâm GDNN-GDTX có thí sinh dự thi bị ảnh hưởng bởi nhiều lý do nên chưa dự thi. Thí sinh nộp hồ sơ đặc cách cho Thủ trưởng đơn vị nơi thí sinh đăng ký dự thi. Thủ trưởng đơn vị nơi thí sinh đăng ký dự thi chịu trách nhiệm thu nhận và chuyển giao hồ sơ đặc cách cho Sở giáo dục và đào tạo.

2. Đơn đề nghị đặc cách tốt nghiệp THPT

Đơn đề nghị đặc cách tốt nghiệp THPT
Đơn đề nghị đặc cách tốt nghiệp THPT

Đơn đề nghị xét đặc cách tốt nghiệp THPT dưới đây là mẫu đơn chuẩn được ban hành kèm theo thủ tục số 45 lĩnh vực Quy chế thi, tuyển sinh. Mời các bạn tham khảo.

Đây là mẫu đơn áp dụng với tất cả học sinh, sử dụng cho Học sinh, Học viên bị ốm hoặc có việc đột xuất đặc biệt, không quá 10 ngày trước ngày thi hoặc ngay trong buổi thi đầu tiên, không thể tham dự cả kỳ thi.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÉT ĐẶC CÁCH TỐT NGHIỆP
(TRƯỚC KHI THI)

Kính gửi: Trường THPT, Trung tâm: ...................

Tôi tên (chữ in hoa): ...........................................

Sinh ngày: ............... / ........... / ...........................

Tại thôn: ............ xã: ............. huyện, TP: ................ tỉnh: ..........

Học sinh trường, trung tâm (Ghi tên trường học lớp 12): .......

Kết quả xếp loại cuối năm lớp 12 (Ghi theo học bạ): Học lực: .........; Hạnh kiểm: ......

Tôi đã đủ điều kiện và đã đăng ký tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học: ..................; khóa thi ngày: ............ / .......... / ................... tại HĐ coi thi: ................, SBD: ..........;

Do tình hình sức khỏe của bản thân ....... (hoặc điều kiện hoàn cảnh gia đình có việc đột xuất đặc biệt....... ), Tôi không thể tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT; Có đính kèm theo Hồ sơ nhập viện, ra viện do bệnh viện từ cấp huyện trở lên cấp.......(hoặc xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú .......).

Thực hiện quy định tại Thông tư số 02/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; nay tôi làm đơn này kính trình quý cấp xem xét, chấp thuận nội dung đơn đã trình bày và xét đặc cách trước khi thi tốt nghiệp THPT. Tôi cam đoan lời khai trên là đúng sự thật. Nếu có gì sai trái, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

........., ngày .......... tháng .......... năm ......
Người viết đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

3. Đơn đề nghị xét đặc cách tốt nghiệp THPT vì lý do cá nhân

Mẫu đơn đề nghị xét đặc cách tốt nghiệp dưới đây sử dụng cho Học sinh, Học viên bị ốm hay có việc đột xuất đặc biệt sau khi đã thi ít nhất một môn và không thể tiếp tục dự thi hoặc sau khi bị ốm hay có việc đột xuất đặc biệt tự nguyện dự thi số môn thi còn lại.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÉT ĐẶC CÁCH TỐT NGHIỆP
(TRƯỚC KHI THI)

Kính gửi: Đơn vị đăng ký dự thi:

Họ và tên thí sinh:.............. Giới tính:..........

Ngày, tháng, năm sinh:....... Dân tộc:.........

Nơi sinh:......................................................

CMND/CCCD số: ........................................

Số điện thoại:.................................................

Học sinh trường, trung tâm (Ghi tên trường học lớp 12):.......

Kết quả xếp loại cuối năm lớp 12 (Ghi theo học bạ):..............

Học lực: .............; Hạnh kiểm: .................

Tôi đã đủ điều kiện và đã đăng ký tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm ................., khóa thi ngày: ............ / .......... / ................... tại Điểm thi: ............................................. của Hội đồng thi ............................................................................; SBD: ....................;

Do tình hình sức khỏe của bản thân ....... (hoặc điều kiện hoàn cảnh gia đình có việc đột xuất đặc biệt....... ), Tôi không thể tham dự Kỳ thi; Có đính kèm theo Hồ sơ nhập viện, ra viện do bệnh viện từ cấp huyện trở lên cấp.......(hoặc xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú .....).

Nay tôi làm đơn này kính trình quý cấp xem xét, chấp thuận nội dung đơn đã trình bày và xét đặc cách tốt nghiệp THPT. Tôi cam đoan lời khai trên là đúng sự thật. Nếu có gì sai trái, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

........., ngày .......... tháng .......... năm ......
Người viết đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

4. Đơn xin đặc cách tốt nghiệp THPT vì lý do bệnh dịch

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÉT ĐẶC CÁCH TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

Họ tên thí sinh:.............. ngày sinh:............... /......... /........

Số chứng minh nhân dân/căn cước công dân: ............

Số báo danh dự thi tốt nghiệp THPT đợt 1 năm 2023: ..

Tôi (chưa dự thi đợt 1/ không thể hoàn thành thi đợt 1)......

vì lý do (thuộc diện F0 / F1 / F2 / trong khu vực phong tỏa phòng chống dịch COVID-19 / lý do khác phải ghi rõ lý do): ......................................

…………………………………..

Tôi làm đơn này đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội xét đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trân trọng./.

Hà Nội, ngày ... tháng .... năm 2023

(thí sinh ký và ghi rõ họ tên)

5. Hồ sơ đăng ký xét đặc cách tốt nghiệp

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Đơn đề nghị xét đặc cách của thí sinh- Bản chính: 1 - Bản sao: 0
Hồ sơ nhập viện, ra viện do bệnh viện từ cấp huyện trở lên cấp (nếu bị tai nạn, bị ốm) hoặc xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú (nếu có việc đột xuất đặc biệt);- Bản chính: 0 - Bản sao: 1
Biên bản đề nghị xét đặc cách tốt nghiệp THPT của trường phổ thông nơi đăng ký dự thi- Bản chính: 1 - Bản sao: 0
Hồ sơ minh chứng về xếp loại học lực, hạnh kiểm ở lớp 12- Bản chính: 0 - Bản sao: 1

Trên đây là các mẫu Đơn đề nghị đặc cách tốt nghiệp THPT 2023 mới nhất. Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé. 

Đánh giá bài viết
1 2.095
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo