Đơn giá nhân công thành phố Hồ Chí Minh 2024 mới nhất

Nhân công là người những người lao động, người làm công, làm thuê, đóng góp lao động và chuyên môn để tạo ra sản phẩm cho người sử dụng lao động. Ở mỗi thành phố khác nhau, giá nhân công cũng có thể khác nhau theo quy định chính sách mà thành phố ấy ban hành. Dưới đây, Hoatieu xin chia sẻ đơn giá công nhân TH Hồ Chí Minh 2024 trong hoạt động xây dựng chi tiết nhất. Mời các bạn tham khảo.

1. Đơn giá nhân công là gì?

Đơn giá nhân công trong hoạt động xây dựng công trình bao gồm lương, phụ cấp lương theo đặc điểm tính chất của sản xuất xây dựng và một số khoản chi phí thuộc trách nhiệm của người lao động phải trả theo quy định.

Ngoài ra, đơn giá nhân công còn bao gồm chi phí thuộc trách nhiệm của người lao động phải trả theo quy định gồm: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn và một số khoản phải trả khác.

1. Đơn giá nhân công thành phố Hồ Chí Minh mới nhất

Đơn giá nhân công thành phố Hồ Chí Minh
Đơn giá nhân công thành phố Hồ Chí Minh

Đơn giá nhân công xây dựng thành phố Hồ Chí Minh mới nhất hiện này là đơn giá được quy định theo Quyết định 2188/QĐ-SXD-KTXD. Mời các bạn tham khảo bảng đơn giá nhân công chi tiết dưới đây:

STT

Nhóm

Cấp bậc bình quân

Đơn giá nhân công xây dựng bình quân theo khu vực

Khu vực 1

Khu vực 2

INHÓM NHÂN CÔNG XÂY DỰNG
1.1Nhóm I3,5/7

274.500

253.500

1.2Nhóm II3,5/7

274.500

253.500

1.3Nhóm III3,5/7

274.500

253.500

1.4Nhóm IV
Nhóm vận hành máy, thiết bị thi công xây dựng3,5/7274.500253.500
Nhóm lái xe các loại2/4274.500253.500
IINHÓM NHÂN CÔNG KHÁC
2.1Vận hành tàu, thuyền
Thuyền trưởng1,5/2434.000398.000
Thuyền phó1,5/2434.000398.000
Thủy thủ, thợ máy, thợ điện2/4434.000398.000
Máy trưởng, máy I, máy II, điện trưởng, kỹ thuật viên cuốc I, kỹ thuật viên cuốc II1,5/2434.000398.000
2.2Thợ lặn2/4650.000599..000
2.3Kỹ sư4/8297.500275.000
2.4Nghệ nhân1,5/2605.000554.000

Trong đó:

  • Khu vực 1 gồm: các Quận, Huyện Củ Chi, Hooc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè
  • Khu vực 2 gồm: huyện Cần Giờ

2. Đơn giá nhân công xây dựng Hồ Chí Minh các quý trước

2.1. Đơn giá nhân công xây dựng Quý III và IV Hồ Chí Minh

Dưới đây là bảng đơn giá nhân công Quý III và IV năm 2020 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do UBND TP.HCM công bố. Mời các bạn tham khảo thêm.

Đơn giá nhân công xây dựng quý III, IV năm 2020 tại TP.HCM

Đơn giá nhân công xây dng quý III, IV năm 2020 ti TP.HCM

Khuyến khích các tổ chức, cá nhân áp dụng các quy định này để thực hiện quản lý chi phí đâu tư xây dựng các dự án sử dụng vốn khác.

UBND Thành phố giao Tổ công tác xác định đơn giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng; đơn giá nhân công xây dựng khi có biên động về giá, chủ động nghiên cứu, đề xuất ban hành hệ số điều chỉnh phân chi phí nhân công (Knc) và chi phí máy thi công (Kmtc) phù hợp theo khung đơn giá nhân công xây dựng do Bộ Xây dựng hướng dẫn trình UBND Thành phố ban hành.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các đơn vị phản ảnh về Tổ công tác xác định đơn giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng; đơn giá nhân công xây dựng (Sở Xây dựng) để nghiên cứu, giải quyêt. Trường hợp ngoài thẩm quyền sẽ báo cáo, đề xuất UBND Thành phố và kiến nghị Bộ Xây dựng.

Quyết định 3987/QĐ-UBND có hiệu lực từ ngày 27/10/2020 và thay thế các Quyết định 3384/QĐ-UBND ngày 02/7/2016 và Quyết định 2891/QĐ-UBND ngày 11/7/2018.

2.2. Đơn giá nhân công xây dựng Quý I và II Hồ Chí Minh

Ngày 18/6/2020, UBND TP.HCM ban hành Quyết định 2207/QĐ-UBND công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng; đơn giá nhân công xây dựng quý I, II năm 2020 trên địa bàn.

Theo đó, công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng; đơn giá nhân công xây dựng quý I và II năm 2020 trên địa bàn, để các cơ quan, tô chức, cá nhân có liên quan quản lý chi phí đầu tư xây dựng các dự án sử dụng vôn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách và dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định 68/2019/NĐ-CP.

Khuyến khích các tổ chức, cá nhân áp dụng các quy định này đê thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng các dự án sử dụng vốn khác.

UBND thành phố giao Tổ công tác xác định đơn giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng; đơn giá nhân công xây dựng khi có biến động về giá, chủ động nghiên cứu, đề xuất ban hành hệ số điều chỉnh phần chi phí nhân công (Knc) và chi phí máy thi công (Kmtc) phù hợp theo khung đơn giá nhân công xây dựng do Bộ Xây dựng hướng dẫn trình UBND Thành phố ban hành.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các đơn vị phản ảnh về Tổ công tác xác định đơn giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng; đơn giá nhân công xây dựng (Sở Xây dựng) để nghiên cứu, giải quyết. Trường hợp ngoài thẩm quyền sẽ báo cáo, đề xuất UBND thành phố và kiến nghị Bộ Xây dựng.

Tại Công văn 6828/SXD-KTXD ngày 19/6/2020, Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan quản lý chi phí đầu tư xây dựng các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách và dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 trên địa bàn Thành phố áp dụng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng; đơn giá nhân công xây dựng Quý I và II năm 2020 trên địa bàn do UBND Thành phố công bố tại Quyết định 2207/QĐ-UBND ngày 18/6/2020 để quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo quy định.

Việc xử lý chuyển tiếp được áp dụng theo quy định tại Nghị định 68/2019/NĐ-CP ngày 12/8/2019; Thông tư 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019; Thông tư 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019; Thông tư 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019.

Quyết định 2207/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành từ ngày 18/6/2020 và thay thế Quyết định 3384/QĐ-UBND ngày 01/7/2016; Quyết định 2891/QĐUBND ngày 11/7/2018.

Trên đây là Đơn giá nhân công thành phố Hồ Chí Minh 2024 mới nhất hiện nay. Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 12.213
0 Bình luận
Sắp xếp theo