Biểu mẫu Nghị định 15/2021 về cấp phép xây dựng

Phụ lục Nghị định 15 năm 2021 về cấp phép xây dựng

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, thay thế Nghị định 59/2015/NĐ-CP và Nghị định 42/2017/NĐ-CP. Sau đây là chi tiết các biểu mẫu Nghị định 15/2021 về cấp phép xây dựng mới nhất, mời các bạn cùng tham khảo.

Theo đó, ban hành kèm theo Nghị định này là 13 mẫu văn bản sử dụng trong quy trình cấp giấy phép xây dựng áp dụng từ 03/2/2021, cụ thể gồm:

PHỤ LỤC II Nghị định 15 2021 - MẪU CÁC VĂN BẢN TRONG QUY TRÌNH CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Kèm theo Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ)

Mẫu số 01

Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng (Sử dụng cho công trình: Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Nhà ở riêng lẻ/Sửa chữa, cải tạo/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án/Di dời công trình)

Mẫu số 02

Đơn đề nghị điều chỉnh/gia hạn/cấp lại giấy phép xây dựng (Sử dụng cho: Công trình/Nhà ở riêng lẻ)

Mẫu số 03

Giấy phép xây dựng (Sử dụng cho công trình không theo tuyến)

Mẫu số 04

Giấy phép xây dựng (Sử dụng cho công trình ngầm)

Mẫu số 05

Giấy phép xây dựng (Sử dụng cho công trình theo tuyến)

Mẫu số 06

Giấy phép xây dựng (Sử dụng cấp theo giai đoạn của công trình không theo tuyến)

Mẫu số 07

Giấy phép xây dựng (Sử dụng cấp theo giai đoạn của công trình theo tuyến)

Mẫu số 08

Giấy phép xây dựng (Sử dụng cấp cho dự án)

Mẫu số 09

Giấy phép xây dựng (Sử dụng cho nhà ở riêng lẻ)

Mẫu số 10

Giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình

Mẫu số 11

Giấy phép di dời công trình

Mẫu số 12

Giấy phép xây dựng có thời hạn (Sử dụng cho công trình, nhà ở riêng lẻ)

Mẫu số 13

Mẫu dấu của cơ quan thực hiện cấp giấy phép xây dựng

PHỤ LỤC III Nghị định 15 2021 - QUY TRÌNH CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CỦA NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI

(Kèm theo Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ)

Mẫu số 01

Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng (Đối với nhà thầu là tổ chức)

Mẫu số 02

Báo cáo các công việc/dự án đã thực hiện trong 3 năm gần nhất

Mẫu số 03

Giấy ủy quyền

Mẫu số 04

Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng (Đối với nhà thầu là cá nhân)

Mẫu số 05

Quyết định cấp Giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài

Mẫu số 06

Quyết định cấp Giấy phép hoạt động xây dựng cho cá nhân

Mẫu số 07

Quyết định điều chỉnh Giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài

Mẫu số 08

Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng

Mẫu số 09

Báo cáo tình hình hoạt động của nhà thầu nước ngoài (Định kỳ và khi hoàn thành công trình)

Mẫu số 10

Thông báo văn phòng điều hành của nhà thầu nước ngoài

Mời các bạn sử dụng file Tải về để xem nội dung chi tiết các biểu mẫu Nghị định 15/2021.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 7.162
0 Bình luận
Sắp xếp theo