Biểu mẫu thông tư 79 2022 BQP về xử lý vi phạm hành chính

11 biểu mẫu trong xử lý vi phạm hành chính của Bộ Quốc phòng

Ngày 04/11/2022, Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư 79/2022/TT-BQP quy định về việc ban hành quản lý và sử dụng biểu mẫu trong xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng. Ban hành kèm theo Thông tư 79/2022/TT-BQP là danh sách 11 biểu mẫu trong xử lý vi phạm hành chính của Bộ Quốc phòng.

Sau đây là chi tiết các biểu mẫu ban hành tại Phụ lục Thông tư 79 2022 BQP về xử lý vi phạm hành chính của Bộ Quốc phòng, mời các bạn cùng tham khảo.

Tải Biểu mẫu thông tư 79 2022 BQP

Biểu mẫu xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng

PHỤ LỤC

BIỂU MẪU SỬ DỤNG TRONG XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA BỘ QUỐC PHÒNG
(Kèm theo Thông tư số 79/2022/TT-BQP ngày 04 tháng 11 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng)

TT

MÃ MẪU BIỂU

MẪU BIỂU

1

MBBGNVV

Biên bản ghi nhận vụ việc

2

MQĐGHGT

Quyết định gia hạn thời hạn giải trình

3

MTBTG

Thông báo về việc tạm giữ người theo thủ tục hành chính

4

MĐNK

Đề nghị khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính là chỗ ở

5

MPKSG

Phiếu khảo sát giá hàng hóa

6

MBBGN

Biên bản giao nhận hồ sơ vụ vi phạm để xử lý vi phạm hành chính

7

MQĐTLHĐ

Quyết định thành lập Hội đồng xác định giá trị tang vật bị tạm giữ do vi phạm hành chính

8

MBBHHĐ

Biên bản họp Hội đồng xác định giá trị tang vật bị tạm giữ do vi phạm hành chính

9

MQĐBTS

Quyết định bán tang vật bị tạm giữ do vi phạm hành chính là hàng hóa, vật phẩm dễ bị hư hỏng

10

MBBBH

Biên bản bán tang vật bị tạm giữ do vi phạm hành chính là hàng hóa, vật phẩm dễ bị hư hỏng

11

MSTDXP

Sổ theo dõi xử phạt vi phạm hành chính

Mẫu BBGNVV

CƠ QUAN CHỦ QUẢN
CƠ QUAN LẬP BIÊN BẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: /BB-GNVV

BIÊN BẢN

Ghi nhận vụ việc... (1) …..*

Hôm nay, vào hồi.... giờ , ngày……. tháng …….năm ……., tại (2)………………………….

…………………….…………………….…………………….…………………….………………

Chúng tôi gồm:

1. Họ tên: …………………….………………; Cấp bậc:…………………….………………….;

Chức vụ: …………………….…………………….…………………….………………………...;

Đơn vị: …………………….…………………….…………………….…………………………...;

2. Họ tên: …………………….………………; Cấp bậc:…………………….………………….;

Chức vụ: …………………….…………………….…………………….………………………...;

Đơn vị: …………………….…………………….…………………….…………………………...;

Có sự chứng kiến (tham gia) của:

1. <Họ và tên> (3) …………………………………………; Giới tính:……………………………

Ngày, tháng, năm sinh: ……./ ……../ ……….; Quốc tịch:……………………………………..

Nghề nghiệp: …….…………………….…………………….…………………….………………

Nơi ở hiện tại: ….…………………….………….…………………….………….……………….

Số định danh cá nhân/CMND/CCCD/Hộ chiếu:….…………………….…………………….. ;

Ngày cấp: ……./ ……../ ……….; Nơi cấp: ….……………………….…………………………

2. <Họ và tên> (3) …………………………………………; Giới tính:……………………………

Ngày, tháng, năm sinh: ……./ ……../ ……….; Quốc tịch:……………………………………..

Nghề nghiệp: …….…………………….…………………….…………………….………………

Nơi ở hiện tại: ….…………………….………….…………………….………….……………….

Số định danh cá nhân/CMND/CCCD/Hộ chiếu:….…………………….…………………….. ;

Ngày cấp: ……./ ……../ ……….; Nơi cấp: ….……………………….…………………………

2.<Tên tổ chức> (3) ….……………………….….……………………….….……………………

Địa chỉ trụ sở chính: ….……………………….….……………………….….…………………..

Mã số doanh nghiệp: ….……………………….….……………………………………………..

Số GCN đăng ký đầu tư/doanh nghiệp hoặc GP thành lập/đăng ký hoạt động: ….……………………….….……………………….….……………………….….………………

Ngày cấp: ……./ ……../ ……….; Nơi cấp: ….……………………….…………………………

Người đại diện theo pháp luật: ………………………..; Giới tính:…………………………….

Chức danh: ………………………………………………………………………………………...

Tiến hành lập biên bản với nội dung như sau:(4)

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Biên bản kết thúc hồi…….. giờ ………..cùng ngày, đã đọc lại cho những người có tên trên cùng nghe, xác nhận là đúng và cùng ký tên dưới đây./.

NGƯỜI CHỨNG KIẾN
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ cấp bậc, họ tên)


NGƯỜI THAM GIA
(Ký, ghi rõ họ tên)


___________________

* Mẫu biên bản này dùng để ghi nhận vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc tin báo có dấu hiệu vi phạm pháp luật nhưng chưa xác định cụ thể hành vi, đối tượng vi phạm, cần xác minh để làm căn cứ lập biên bản vi phạm hành chính, xử lý theo quy định của pháp luật. Biên bản này chỉ lưu tại Hồ sơ của cơ quan có thẩm quyền lập biên bản.

(1) Ghi rõ tên nội dung vụ việc.

(2) Ghi rõ địa điểm tiếp nhận hoặc kiểm tra vụ việc. Đối với vụ việc xảy ra trên biển ghi rõ tọa độ và thuộc vùng biển nào của Việt Nam (nội thủy, lãnh hải, tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế hoặc khu vực Vịnh Bắc bộ, vùng nước lịch sử, vùng biển giáp ranh).

(3) Ghi thông tin cá nhân hoặc tổ chức phù hợp với thực tiễn vụ việc.

(4) Mô tả vụ việc: Thời gian, địa điểm xảy ra và diễn biến vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Đối với vụ việc trên biển cần ghi rõ tên tàu, công suất máy chính, tổng dung tích/trọng tải toàn phần, hành vi cá nhân, tổ chức./.

.....................

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 270
0 Bình luận
Sắp xếp theo