Phụ lục Thông tư 19 2022 BKHĐT về chế độ báo cáo thống kê ngành Kế hoạch, Đầu tư

Biểu mẫu Thông tư số 19 2022 BKHĐT

Mới đây, ngày 18/8/2022 Bộ kế hoạch và đầu tư đã ban hành Thông tư số 19/2022/TT-BKHĐT về quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê. Theo đó ban hành kèm theo Thông này là các các Phụ lục biểu mẫu báo cáo ngành Kế hoạch, Đầu tư như biểu mẫu báo cáo về đăng ký doanh nghiệp, biểu mẫu báo cáo về phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, biểu mẫu báo cáo về đầu tư...

Danh mục biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 19 2022 BKHĐT

1. Phụ lục số 1: Biểu mẫu báo cáo về đăng ký doanh nghiệp

2. Phụ lục số II: Biểu mẫu báo cáo về phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

3. Phụ lục số III: Biểu mẫu báo cáo về phát triển hợp tác xã

4. Phụ lục số IV: Biểu mẫu báo cáo về đầu tư

5. Phụ lục số 1: Biểu mẫu báo cáo về quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế

6. Phụ lục số VI: Giải thích các biểu mẫu báo cáo

7. Phụ lục số VII: Danh mục chỉ tiêu thống kê về giám sát và đánh giá đầu tư

8. Phụ lục số VIII: Danh mục chỉ tiêu thống kê về quản lý đấu thầu

9. Phụ lục số IX: Danh mục chỉ tiêu thống kê ngành thống kê

10. Phụ lục số 3: Danh mục chỉ tiêu thống kê về tình hình thu hút đầu tư nước ngoài

Danh mục biểu mẫu chế độ báo cáo thống kê ngành kế hoạch, đầu tư và thống kê ban hành kèm theo Thông tư được đăng tải tại đường link: https://vanbanphapluat.mpi.gov.vn/ChiTiet/pdf.494a48a7-6c65-4a00-997d-0940d9e5516b

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 282
0 Bình luận
Sắp xếp theo