Biểu mẫu Nghị định 31 2022

Phụ lục Nghị định 31/2022

Biểu mẫu Nghị định 31 2022 - Mới đây Chính phủ đã ban hành Nghị định 31/2022/NĐ-CP hỗ trợ lãi suất từ ngân sách Nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh. Theo đó, hỗ trợ lãi suất 2% từ nguồn ngân sách nhà nước cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh thuộc các đối tượng tại Điều 2 của Nghị định 31/2022. Việc hỗ trợ lãi suất áp dụng cho các kỳ trả nợ lãi từ ngày 20-5-2022 đến hết 31-12-2023. Sau đây là nội dung chi tiết các biểu mẫu được ban hành tại Nghị định số 31/2022/NĐ-CP.

Phụ lục

Kèm theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20 tháng 5 năm 2022 của Chính phủ)

Mẫu số 01

Đăng ký kế hoạch hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số...

Mẫu số 02

Báo cáo tình hình thực hiện hỗ trợ lãi suất đối với khách hàng

Mẫu số 03

Bảng kê chứng từ chứng minh khách hàng đã được hỗ trợ lãi suất

Mẫu số 04

Báo cáo số liệu đề nghị tổng hợp quyết toán hỗ trợ lãi suất

Mẫu số 05

Bảng kê chứng từ chứng minh khách hàng đã được hỗ trợ lãi suất

Mẫu số 06

Tổng hợp báo cáo quyết toán hỗ trợ lãi suất của các ngân hàng thương mại năm 2022/2023

Mẫu số 07

Báo cáo tổng hợp kết quả hỗ trợ lãi suất cả chương trình trong 02 năm 2022, 2023

Nội dung chi tiết của các biểu mẫu, mời các bạn sử dụng file tải về.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 87
0 Bình luận
Sắp xếp theo