Hướng dẫn đánh giá giáo viên theo Chuẩn năm học 2024

Hiện nay các quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông được thực hiện theo Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT. Ngoài ra Bộ giáo dục cũng đã ban hành Công văn số 3556/BGDĐT-NGCBQLGD về hướng dẫn đánh giá giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục mầm non, phổ thông theo Chuẩn. Sau đây là nội dung chi tiết hướng dẫn đánh giá giáo viên theo chuẩn cuối năm học, mời các bạn cùng tham khảo.

1. Bộ giáo dục hướng dẫn đánh giá giáo viên theo chuẩn 

Nhằm đảm bảo các chính sách, chế độ cho đội ngũ giáo viên dựa trên kết quả đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp, Bộ giáo dục đã ban hành Công văn số 3556 nhằm hướng dẫn thực hiện đánh giá giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông trong năm học 2021-2022 như sau:

- Tiếp tục triển khai công tác đánh giá theo Chuẩn đối với giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông đã đạt trình độ chuẩn được đào tạo theo Luật Giáo dục 2019 và nhập kết quả đánh giá lên hệ thống TEMIS (đối với giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông).

Trong đó, Chuẩn giáo viên được quy định tại Điều 72 Luật Giáo dục 2019 như sau:

Điều 72. Trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo

1. Trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo được quy định như sau:

a) Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên đối với giáo viên mầm non;

b) Có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên đối với giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông.

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm;

c) Có bằng thạc sĩ đối với nhà giáo giảng dạy trình độ đại học; có bằng tiến sĩ đối với nhà giáo giảng dạy, hướng dẫn luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ;

d) Trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo giảng dạy trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp.”

- Tạm dừng việc đánh giá theo Chuẩn đối với giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông chưa đạt trình độ chuẩn được đào tạo theo Luật Giáo dục 2019 đến khi có quy định mới được ban hành.

Công văn này thay thế Công văn 2440/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 11/6/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn tạm thời việc đánh giá giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông theo chuẩn năm học 2020-2021.

Nội dung chi tiết công văn mời các bạn xem trong file Tải về.

2. Tiêu chuẩn đánh giá giáo viên phổ thông

  • Phẩm chất nhà giáo;
  • Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ;
  • Năng lực xây dựng môi trường giáo dục;
  • Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội;
  • Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục.

Văn bản quy định và hướng dẫn đánh giá giáo viên

- Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 về việc ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông;

- Công văn số 4530/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 01/10/2018 về việc Hướng dẫn thực hiện thông tư ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông (viết tắt là CV 4530).

3. Gợi ý minh chứng đánh giá giáo viên trên TEMIS 2023

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 736
0 Bình luận
Sắp xếp theo