Xem xét cho giáo viên không đảm bảo giảng dạy nghỉ hưu sớm

Công văn hướng dẫn giải quyết tình trạng thừa giáo viên các cấp học phổ thông

Ngày 11/8 năm 2021 Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ban hành Công văn 3397/BGDĐT-NGCBQLGD hướng dẫn giải quyết tình trạng thừa giáo viên các cấp học phổ thông.

Theo đó, Bộ giáo dục đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng các phương án giải quyết phù hợp đối với từng đối tượng giáo viên.

Cụ thể, theo Công văn 3397/BGDĐT-NGCBQLGD của Bộ giáo dục, việc giải quyết tình trạng thừa giáo viên sẽ được thực hiện như sau:

- Giáo viên do sức khỏe, độ tuổi hoặc do nguyên nhân khác không bảo đảm yêu cầu giảng dạy thì xem xét điều chuyển vị trí việc làm từ giáo viên sang nhân viên trường học hoặc bố trí nghỉ hưu sớm theo quy định;

- Điều chuyển giáo viên từ nơi thừa sang nơi thiếu;

- Giáo viên có độ tuổi công tác, năng lực và nguyện vọng phù hợp với nhu cầu thì tổ chức đặt hàng các cơ sở đào tạo giáo viên để đào tạo văn bằng hai; bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ để đủ điều kiện dạy các môn học còn thiếu, môn học tích hợp. Đồng thời, ưu tiên bố trí đủ cơ sở vật chất ở cấp Tiểu học để dạy 02 buổi/ngày (đủ 09 buổi/tuần).

Bộ GDĐT cũng lưu ý việc thực hiện các phương án trên phải đảm bảo công bằng, công khai, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của giáo viên. Các địa phương bố trí kinh phí để hỗ trợ giáo viên trong quá trình điều chuyển, sắp xếp.

Việc giải quyết tình trạng thừa giáo viên được thực hiện trước ngày 20/10/2021 và báo cáo về Bộ GDĐT, Bộ Nội vụ trước 15/11/2021 để làm cơ sở đề xuất bổ sung biên chế còn thiếu cho các địa phương.

Theo đó, chỉ xem xét, đề xuất bổ sung biên chế với các địa phương đã giải quyết được tình trạng thừa giáo viên và đã sử dụng hết số biên chế được giao.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
2 2.982
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo