Tuổi, lương nghỉ hưu sớm do tinh giản biên chế 2024 xác định thế nào?

Tuổi, lương nghỉ hưu sớm do tinh giản biên chế 2024 xác định thế nào? Tinh giản biên chế không còn là chính sách xa lạ với những người lao động. Những người thuộc đối tượng tinh giản biên chế có điều kiện nào thì được về hưu trước tuổi và hưởng các chính sách về hưu trước tuổi? Cùng Hoatieu.vn tìm hiểu nhé

1. Cách xác định tuổi nghỉ hưu sớm do tinh giản biên chế

Theo Công văn 4126/BNV-TCBC, những người thuộc đối tượng tinh giản biên chế sẽ được nghỉ hưu sớm nếu có các điều kiện sau:

- Đối tượng tinh giản biên chế có tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường: (1)

 • Có tuổi thấp hơn tối đa đủ 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu của năm thực hiện tinh giản biên chế;
 • Có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên.

- Đối tượng tinh giản biên chế có tuổi nghỉ hưu thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường: (2)

 • Có tuổi thấp hơn tối đa đủ 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu của năm thực hiện tinh giản biên chế;
 • Có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên, trong đó có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc có đủ 15 năm làm việc ở vùng KT-XH đặc biệt khó khăn.

2. Tiền lương nghỉ hưu trước tuổi do tinh giản biên chế

 Tiền lương nghỉ hưu trước tuổi do tinh giản biên chế

Những người thuộc đối tượng tinh giản biên chế nếu được nghỉ hưu sớm thì được hưởng các chính sách theo Nghị định 143/2020/NĐ-CP như sau:

Các đối tượng tinh giản biên chế có tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường theo mục (1) thì tùy từng trường hợp cụ thể được hưởng các chính sách sau:

- Nếu có thấp hơn 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu thì:

 • Được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội
 • Trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với tuổi nghỉ hưu
 • Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi
 • Được trợ cấp 05 tháng tiền lương cho hai mươi năm đầu công tác, có đóng đủ bảo hiểm xã hội. Từ năm thứ hai mươi mốt trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội được trợ cấp 1/2 (một phần hai) tháng tiền lương.

- Nếu có tuổi thấp hơn 2 tuổi so với tuổi nghỉ hưu thì:

 • Được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội
 • Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi

Các đối tượng tinh giản biên chế có tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường theo mục (2) thì tùy từng trường hợp cụ thể được hưởng các chính sách sau:

- Nếu có tuổi thấp hơn tối đa đủ 5 tuổi và thấp hơn tối thiểu đủ 2 tuổi so với tuổi nghỉ hưu:

 • Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi
 • Được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định về tuổi tối thiểu
 • Được trợ cấp 05 tháng tiền lương cho hai mươi năm đầu công tác, có đóng đủ bảo hiểm xã hội. Từ năm thứ hai mươi mốt trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội được trợ cấp 1/2 (một phần hai) tháng tiền lương.

- Nếu có tuổi thấp hơn 2 tuổi so với tuổi nghỉ hưu tối thiểu:

 • Hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội
 • Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi.

3. Lộ trình điều chỉnh tuổi nghỉ hưu của người lao động

Lộ trình điều chỉnh tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được tại khoản 2 Điều 4 Nghị định 135/2020/NĐ-CP được quy định như sau:

Lao động namLao động nữ
Năm nghỉ hưuTuổi nghỉ hưuNăm nghỉ hưuTuổi nghỉ hưu
202160 tuổi 3 tháng202155 tuổi 4 tháng
202260 tuổi 6 tháng202255 tuổi 8 tháng
202360 tuổi 9 tháng202356 tuổi
202461 tuổi202456 tuổi 4 tháng
202561 tuổi 3 tháng202556 tuổi 8 tháng
202661 tuổi 6 tháng202657 tuổi
202761 tuổi 9 tháng202757 tuổi 4 tháng
Từ năm 2028 trở đi62 tuổi202857 tuổi 8 tháng
202958 tuổi
203058 tuổi 4 tháng
203158 tuổi 8 tháng
203259 tuổi
203359 tuổi 4 tháng
203459 tuổi 8 tháng
Từ năm 2035 trở đi60 tuổi

4. Điều kiện nghỉ hưu do tinh giản biên chế mà không bị trừ lương 2024

Tinh giản biên chế vào năm 2022 thì tuổi nghỉ hưu năm 2022:

 • Đối với lao động nam là 60 tuổi 6 tháng.
 • Đối với lao động nữ là 55 tuổi 8 tháng

- Điều kiện bình thường nghỉ hưu do tinh giản biên chế mà không bị trừ lương 2024 

Tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 143/2020/NĐ-CP ngày 10/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 8 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ và các Khoản 6, Khoản 7 Điều 1 Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ quy định:

Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này nếu có tuổi thấp hơn tối đa đủ 5 tuổi và thấp hơn tối thiểu đủ 2 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động và có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên, được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về BHXH, không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi.

Quy chiếu với bảng lộ trình điều chỉnh tuổi nghỉ hưu của người lao động tức là năm 2022, nam phải đủ 55 tuổi 06 tháng, nữ phải đủ 50 tuổi 08 tháng thì mới đủ điều kiện nghỉ hưu do tinh giản biên chế mà không bị trừ lương. Những năm tiếp theo tăng lên theo lộ trình.

- Điều kiện đặc biệt nghỉ hưu do tinh giản biên chế mà không bị trừ lương 2024 

Tuy nhiên, đối với những công việc nặng nhọc được quy định tại:

 • Khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động 2019  và người lao động có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò.
 • Khoản 3 Điều 169 Bộ luật Lao động 2019 và người lao động có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01/01/2021.

Thì điều kiện nghỉ hưu do tinh giản biên chế mà không bị trừ lương năm 2022 là: nam phải đủ 50 tuổi 06 tháng và nữ phải đủ 45 tuổi 08 tháng, những năm tiếp theo tăng lên theo lộ trình.

Hoatieu.vn đã cung cấp cho các bạn Tuổi, lương nghỉ hưu sớm do tinh giản biên chế 2024 xác định thế nào?

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên Hỏi đáp pháp luật.

Các bài viết liên quan:

Đánh giá bài viết
4 1.863
3 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Hạt đậu nhỏ
  Hạt đậu nhỏ

  Thông tin hữu ích

  Thích Phản hồi 14/07/22
  • Lê Anh Dũng
   Lê Anh Dũng

   Thanks ad

   Thích Phản hồi 14/07/22
   • Trần Xuân Huy
    Trần Xuân Huy

    Thông tin rất chi tiết ạ.

    Thích Phản hồi 14/07/22