Công văn số 2613/BGDĐT-GDTrH: giáo án, mẫu kế hoạch 5512 chỉ để tham khảo

Bộ Giáo dục hướng dẫn: giáo án, kế hoạch mẫu 5512 chỉ để tham khảo

Ngày 23/6/2021, Bộ Giáo dục đã ban hành công văn số 2613/BGDĐT-GDTrH về việc triển khai thực hiện chương trình giáo dục trung học cho năm học 2021-2022 tới đây. Theo đó tại Công văn 2613/BGDĐT-GDTrH việc áp dụng Công văn 5512 chỉ được thực hiện đối với chương trình giáo dục phổ thông mới.

Cụ thể: Công văn số 2613/BGDĐT-GDTrH mà Bộ vừa ban hành chỉ yêu cầu chỉ áp dụng Công văn 5512 đối với chương trình giáo dục phổ thông mới, cụ thể là với lớp 6 từ năm học 2021-2022 và các phụ lục mẫu giáo án, mẫu kế hoạch 5512 "chỉ để tham khảo" thay vì bắt buộc như Công văn 5512/BGDĐT-GDTrH.

Còn từ lớp 7 đến lớp 12 thì theo "chương trình cũ" vẫn thực hiện theo các văn bản ban hành trước đó.

Nội dung chỉ đạo của Công văn số 2613/BGDĐT-GDTrH khác với Công văn 5512/BGDĐT-GDTrH như thế nào?

Trong phần Tổ chức thực hiện của Công văn 5512/BGDĐT-GDTrH thì Bộ đã yêu cầu các Sở Giáo dục thực hiện như sau:

“1. Sở Giáo dục và Đào chỉ đạo các Phòng Giáo dục và Đào, các trường trung học phổ thông triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc hướng dẫn này; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường của các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý; định kỳ hằng năm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện về Bộ Giáo dục và Đào .

2. Hiệu trưởng tổ chức xây dựng và ban hành Kế hoạch giáo dục của nhà trường, hằng năm báo cáo Sở Giáo dục và Đào (đối với trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông) và Phòng Giáo dục và Đào (đối với trường trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở) trước khi bắt đầu năm học mới”.

Điều này cũng đồng nghĩa các trường phổ thông sẽ phải thực hiện đầy đủ 4 kế hoạch đã được hướng dẫn cụ thể trong Công văn 5512/BGDĐT-GDTrH được ban hành ngày 18/12/2020.

Cụ thể là giáo viên không kiêm nhiệm chức vụ sẽ thực hiện 2 kế hoạch theo Phụ lục 3 và 4, những giáo viên kiêm nhiệm chức danh tổ trưởng chuyên môn còn phải thực hiện thêm kế hoạch của phụ lục 1 và 2 nữa.

Tuy nhiên, mới đây Bộ giáo dục đã ban hành Công văn số 2613/BGDĐT-GDTrH yêu cầu năm học 2021-2022 chỉ thực hiện ở lớp 6.

Cụ thể, Công văn số 2613/BGDĐT-GDTrH đã hướng dẫn như sau:

“Đối với lớp 6: Việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường được thực hiện theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18/12/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường (Công văn 5512);

Các phụ lục kèm theo Công văn 5512 được sử dụng để tham khảo trong việc xây dựng kế hoạch dạy học các môn học, kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục, kế hoạch giáo dục của giáo viên, kế hoạch bài dạy (giáo án)".

Như vậy, Công văn số 2613/BGDĐT-GDTrH đã gỡ bỏ được gánh nặng cho hàng triệu nhà giáo trong năm học tới đây bởi rất nhiều áp lực đã được giảm tải. Việc thực hiện chỉ dừng lại ở lớp 6 mà các kế hoạch trong Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH “được sử dụng để tham khảo” chứ không phải là sự bắt buộc như trước đây.

Đây thực sự là một tín hiệu đáng mừng bởi trong bối cảnh dịch bệnh như hiện nay mà giáo viên đang còn phải tiếp cận với Chương trình giáo dục phổ thông mới mà phải soạn toàn bộ các kế hoạch như hướng dẫn của Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH thì quả là quá tải.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
2 5.623
0 Bình luận
Sắp xếp theo