Đã có Danh sách thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021-2025

Phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn

Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 433/QĐ-UBDT ngày 18/6/2021 phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, phê duyệt danh sách 2.027 thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của 40 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đơn cử như:

- Hà Giang: 81 thôn;

- Quảng Ngãi: 6 thôn;

- Cao Bằng: 47 thôn;

- Bình Đinh: 7 thôn;

- Bắc Kạn: 65 thôn;

- Phú Yên: 10 thôn;

- Tuyên Quang: 120 thôn;

- Khánh Hòa: 10 thôn;

- Lào Cai: 130 thôn;

- Ninh Thuận: 10 thôn;…

Quyết định 433/QĐ-UBDT có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 912
0 Bình luận
Sắp xếp theo