Tại sao nói nước ta quá độ lên chủ nghĩa xã hội là tất yếu khách quan?

Tại sao nói, nước ta quá độ lên chủ nghĩa xã hội là tất yếu khách quan? Nước ta là một trong số ít nước lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Vậy lý do tại sao đi lên chủ nghĩa xã hội là một tính tất yếu khách quan của nước ta. Vậy hãy cùng hoatieu.vn tìm hiểu trong nội cung bài viết dưới đây nhé.

Vì sao nói, nước ta quá độ lên chủ nghĩa xã hội là tất yếu khách quan?

Để giải thích cho vấn đề này có nhiều lý do như sau:

- Nước ta đã trải qua hàng nghìn năm đô hộ, và bị thực dân phương Tây hay chính là những nước tư bản bóc lột cùng kiệt khiến người dân khổ cực, lầm than. Vì thế chúng ta cần lựa chọn một con đường, tổ chức có sự công bằng và đảm bảo đời sống cho nhân dân;

- Khi ấy chỉ có con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là con đường đúng đắn nhất. Chủ nghĩa xã hội sẽ bảo vệ nhân dân và xoá bỏ đi áp bức bóc lột và hơn hết con đường này là do nhân dân làm chủ.

Tại sao nói, nước ta quá độ lên chủ nghĩa xã hội là tất yếu khách quan?

- Con đường chủ nghĩa xã hội đã cho người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc và tập trung phát triển kinh tế. Đây chính là con đường đúng đắn nhất mà nhà nước và người dân lựa chọn.

Để đất nước phát triển được thịnh vượng thì trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta thì cần có sự tiếp thu nền văn minh của nhân loại nhất là khoa học, công nghệ, lực lượng sản xuất của Tư bản chủ nghĩa. Như Đảng ta đã khẳng định: Con đường đi lên của nước ta là sự phát triển quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa, tức là bỏ qua việc xác lập vị trí thống trị của quan hệ sản xuất và kiến trúc thượng tầng tư bản chủ nghĩa, nhưng tiếp thu, kế thừa những thành tự mà nhân loại đã đạt được dưới chế độ tư bản chủ nghĩa, đặc biệt về khoa học và công nghệ để phát triển nhanh lực lượng sản xuất, xây dựng nền kinh tế hiện đại.

Bởi vì theo quan điểm của Mác Lênin thì để đi lên Chủ nghĩa xã hội cần trải qua thời kỳ Tư bản chủ nghĩa, thời kỳ đặt nền móng cho sự phát triển lực lượng sản xuất khoa học, công nghệ. Tuy nhiên nước ta đã bỏ qua Tư bản chủ nghĩa để đi lên luôn Chủ nghĩa xã hội, nên để chế độ Chủ nghĩa xã hội được vững bền thì cần chọn lọc những điểm ưu việt của Tư bản chủ nghĩa để ứng dụng vào quá trình phát triển của nước ta.

Như vậy có thể thấy rằng chủ nghĩa xã hội là con đường phù hợp nhất với mong muốn của nhân dân ta khi trải qua nhiều năm chiến tranh. Đó chính là tính tất yếu và điều kiện khách quan để đi lên chủ nghĩa xã hội.

Trên đây là những tìm hiểu của Hoa Tiêu về vấn đề Tại sao nói, nước ta quá độ lên chủ nghĩa xã hội là tất yếu khách quan? Mời bạn đọc tham khảo thêm những thông tin hữu ích trong mục Học tập liên quan.

Đánh giá bài viết
1 644
0 Bình luận
Sắp xếp theo