Tại sao độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội?

Tại sao độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội? Độc lập dân tộc là điều mà nhiều nhân dân chịu áp bức mong muốn có được, để có được độc lập dân tộc thì phải gắn liền với nền Chủ nghĩa xã hội. Tại sao lại như vậy? Cùng Hoatieu.vn tìm hiểu cụ thể trong bài viết dưới đây nhé.

1. Tại sao độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội?

Độc lập dân tộc phải gắn liền với Chủ nghĩa xã hội là bởi vì:

Thứ nhất, độc lập dân tộc là mục tiêu trực tiếp, trước hết, cơ sở của để đi lên chủ nghĩa xã hội. Cụ thể con đường cách mạng của Việt Nam có hai giai đoạn là cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng xã hội chủ nghĩa. Ở giai đoạn cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân là cuộc cách mạng giành lại độc lập cho toàn dân tộc, là mục tiêu cấp bách, bởi thời gian đó đất nước chịu sự bóc lột, chiếm hữu của những nước tư bản, mà để người dân có tự do và bình đẳng thì Đảng đã lựa chọn con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội. Sau khi đất nước có được độc lập thì toàn bộ nhân dân mới được tự do và chuyên tâm đi lên con đường xây dựng đất nước theo hướng Chủ nghĩa xã hội.

Tại sao độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội?
Tại sao độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội?

Thứ hai, độc tập dân tộc đã tạo tiền đề, điều kiện để nhân dân lao động tự quyết định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản. Trong thời đại mới thì chủ nghĩa xã hội là xu hướng phát triển tất yếu cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân. Bởi người dân đã chịu sự áp bức, bóc lột của những nước tư bản, nhân dân mong muốn thoát khỏi ách đô hộ đó thì cần tìm con đường tiến bộ hơn con đường tư bản, mà khi đó thì con đường xã hội chủ nghĩa là con đường duy nhất đáp ứng được mọi yêu cầu của xã hội, con người.

Thứ ba, con đường chủ nghĩa xã hội là con đường củng cố vững chắc cho độc lập dân tộc, giải phóng dân tộc một cách triệt để. Về lý luận, độc lập dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội thể hiện mối quan hệ giữa mục tiêu trước mắt và mục tiêu cuối cùng; mối quan hệ giữa hai giai đoạn của một quá trình cách mạng. Quá trình cách mạng dân tộc dân chủ xác lập cơ sở cho cách mạng xã hội chủ nghĩa, còn cách mạng xã hội chủ nghĩa lại bảo vệ nền độc lập dân tộc, bởi chủ nghĩa xã hội đại diện cho tư tưởng xây dựng đất nước dân chủ, công bằng và văn minh hơn.

Có thế thấy được độc lập dân tộc là điều mà nhân dân ta ao ước và đã đạt được, độc lập gắn liền với ấm no, hạnh phúc của nhân dân, người trực tiếp thực hiện làm nên thắng lợi của cách mạng dân tộc, dân chủ. Để bảo đảm vững chắc độc lập dân tộc, không để đất nước rơi vào tay những kẻ xâm lược lần nữa thì chỉ có con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Chủ nghĩa xã hội sẽ củng cố thành quả mà nhân dân ta đã đạt được sau bao năm chịu bóc lột.

Hồ Chí Minh khẳng định: chỉ có chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng triệt để các dân tộc bị áp bức khỏi ách nô lệ; chỉ có cách mạng xã hội chủ nghĩa mới bảo đảm cho một nền độc lập thật sự chân chính.

2. Điều kiện đảm bảo độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội

Để đảm bảo độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội thì có điều kiện cơ bản là:

  • Tăng cường vai trò, sức chiến đấu của Đảng cộng sản Việt Nam.

Bởi nếu không có sự lãnh đạo của Đảng cộng sản thì không thể vận độc theo cách mạng vô sản và chắc chắn sự nghiệp độc lập dân tộc sẽ tan vỡ và đi vào vết xe đổ của các phong trào trước đó. Chúng ta cũng biết Đảng cộng sản mang bản chất của giai cấp công nhân, giai cấp chịu nhiều áp bức bóc lột nhất, giai cấp có lực lượng vô cùng lớn trong xã hội lúc bấy giờ, không những thế giai cấp này có sự liên minh với giai cấp nông dân. Nếu như không có Đảng không có giai cấp công nhân thực hiện thì sẽ chẳng thể huy động được toàn bộ lực lượng trong nhân dân và công cuộc giành độc lập sẽ tất yếu thất bại.

  • Đảng phải xây dựng khối liên minh Công, nông, trí thức

Khi có Đảng lãnh đạo mạnh mẽ và sâu rộng thì Đảng cần phải xây dựng khối liên minh công, nông, trí thực lại với nhau để cùng nhau thực hiện sứ mệnh, việc liên minh các lực lượng cần tập hợp trong Mặt trận dân tộc thống nhất.

  • Đảng phải xây dựng trong sạch, vững mạnh

Cùng với đó chính Đảng phải phát triển trong sạch, vững mạnh, chỉnh đốn cán bộ nghiêm túc thì mới được nhân dân tin tưởng và thực hiện theo mọi chủ trương, từ đó liên minh dân tọc cũng trở nên dễ dàng hơn.

  • Đảng phải liên kết với cách mạng thế giới

Ngoài ra cần linh hoạt sự ủng hộ của các nước trên thế giới và có sự liên kết chặt chẽ với cách mạng thế giới để có được sự giúp đỡ nhanh chóng hoàn thành cách mạng.

Trên đây là những tìm hiểu của Hoa Tiêu về vấn đề Tại sao độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội? Mời bạn đọc tham khảo thêm những thông tin hữu ích trong mục Hỏi đáp pháp luật chuyên mục Là gì? liên quan.

Đánh giá bài viết
1 425
0 Bình luận
Sắp xếp theo