Thực hiện chế độ công hữu về tư liệu sản xuất chủ yếu và phân phối lợi ích theo kết quả lao động là chủ yếu là bản chất kinh tế của nền dân chủ nào?

Thực hiện chế độ công hữu về tư liệu sản xuất chủ yếu và phân phối lợi ích theo kết quả lao động là chủ yếu là bản chất kinh tế của nền dân chủ nào? Đây là khái niệm của một nền kinh tế dân chủ trong hệ thống các nền dân chủ hiện nay? Vậy đó là bản chất kinh tế của nền dân chủ nào? Hãy cùng hoatieu.vn tìm hiểu nhé.

1. Thực hiện chế độ công hữu về tư liệu sản xuất chủ yếu và phân phối lợi ích theo kết quả lao động là chủ yếu là bản chất kinh tế của nền dân chủ nào?

Thực hiện chế độ công hữu về tư liệu sản xuất chủ yếu và phân phối lợi ích theo kết quả lao động là chủ yếu là bản chất kinh tế của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.

Vì trong nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là dựa trên chế độ sở hữu xã hội về những tư liêu sản xuất là chủ yếu của toàn xã hội đã đáp ứng được sự phát triển ngày càng cao của lực lượng sản xuất dựa trên cơ sở khoa học, công nghệ hiện đại cũng nhằm thoả mãn được những nhu cầu vật chất và tinh thần của nhân dân lao động.

Thực hiện chế độ công hữu về tư liệu sản xuất chủ yếu và phân phối lợi ích theo kết quả lao động là chủ yếu là bản chất kinh tế của nền dân chủ nào?

Nền dân chủ này đã đảm bảo về quyền làm chủ của nhân dân về tư liệu sản xuất và quyền làm chủ trong quá trình kinh doanh, sản xuất, quản lý, phân phối coi lợi ích kinh tế của người lao động là động lực cơ bản nhằm thúc đẩy phát triển của kinh tế xã hội.

Vì thế nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ tiên tiến có bản chất kinh tế cũng là của nhân dân để nhân dân được phát triển kinh tế dựa trên những khoa học công nghệ hiện đại.

2. Tìm hiểu về nền dân chủ xã hội chủ nghĩa

Dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ cao hơn về bản chất so với nền dân chủ có trong lịch sử nhân loại, nền dân chủ mà mọi quyền lực thuộc về nhân dân, dó nhân dân làm chủ, dân chủ và pháp luật nằm trong sự thống nhất biện chứng được thực hiện bằng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản.

Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa đã mang những bản chất riêng biệt như sau:

  • Bản chất chính trị: bản chất chính trị của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa vừa có bản chất của giai cấp công nhân vừa có tính nhân dân rộng rãi, tính dân tộc sâu sắc. Nên nền dân chủ xã hội chủ nghĩa khác với nền dân chủ tư sản ở bản chất giai cấp, cơ chế nhất nguyên và cơ chế đa nguyên, một đảng hay nhiều đảng, bản chất nhà nước.
  • Bản chất kinh tế: trong bản chất kinh tế được phân tích cụ thể ở mục số 1 ở trên.
  • Bản chất về tư tưởng, văn hoá, xã hội: Trong nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là sự kết hợp hài hoà giữa lợi ích cá nhân, lợi ích tập thể và lợi ích của toàn xã hội.

Như vậy dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhất nguyên về chính trị, đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng là điều kiện cho dân xã hội chủ nghĩa ra đời, tồn tại và phát triển.

Trên đây là những tìm hiểu của Hoa Tiêu về vấn đề Thực hiện chế độ công hữu về tư liệu sản xuất là chủ yếu và phân phối lợi ích theo kết quả lao động là chủ yếu là bản chất kinh tế của nền dân chủ nào? Mời bạn đọc tham khảo thêm những thông tin hữu ích trong mục Hỏi đáp pháp luật liên quan.

Đánh giá bài viết
1 197
0 Bình luận
Sắp xếp theo