Những quy định chung của cộng đồng, của xã hội nhằm tạo ra sự thống nhất trong hành động

Những quy định chung của cộng đồng, của xã hội nhằm tạo ra sự thống nhất trong hành động được gọi là? Hãy cùng Hoatieu.vn tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Những quy định chung của cộng đồng, của xã hội nhằm tạo ra sự thống nhất trong hành động được gọi là?

A. Kỉ luật.

B. Pháp luật.

C. Tự trọng.

D. Trung thực.

Đáp án là A. Kỉ luật

Những quy định chung của cộng đồng, của xã hội nhằm tạo ra sự thống nhất trong hành động được gọi là Kỉ luật. Vì con người đặt ra quy định chung để kỉ luật con người, không cho phép mọi người trong cộng đồng đó đi trái lại với mục tiêu chung. Kỉ luật nhằm giúp cho mọi người sống văn minh, khuôn khổ và công bằng hơn. Mục tiêu đặt ra kỉ luật là đưa cộng đồng đó ngày càng phát triển về văn hoá, đạo đức, xã hội. Những con người làm trái lại những quy định chung đó sẽ bị kỉ luật thích đáng.

Những đáp án còn lại là sai vì:

  • Đáp án B: Pháp luật cũng có nét tương đồng với kỷ luật tuy nhiên pháp luật là do nhà nước ban hành, là những quy tắc xử sự mang tính bắt buộc chung. Pháp luật được thể hiện dưới hình thức tập quán, án lệ, văn bản. Ngoài ra pháp luật còn được thực hiện bằng biện pháp cưỡng chế.
  • Đáp án C: Tự trọng là từ dùng để chỉ đức tính đáng quý của một con người, tự trọng là coi trọng bản thân, giữ gìn những phẩm chất và danh dự của bản thân. Người có lòng tự trọng thì luôn biết những giá trị của bản thân, bảo vệ những giá trị đó không để ai xúc phạm. Lòng tự trọng luôn hiện hữu xung quanh chúng ta, người thì thể hiện lòng tự trọng ra bên ngoài người thì không như vậy. Tự trọng là yếu tố góp phần hình ảnh, nhân cách của một người, để một người có sự tín nhiệm cao.
  • Đáp án D: Trung thực cũng là từ để chỉ phẩm chất của con người, trung thực chỉ đức tính ngay thẳng, thật thà của một con người. Người có tính trung thực thì học không nói dối, luôn nói ra những sự thật mà mình biết. Một người trung thực sẽ luôn được mọi người yêu quý, tín nhiệm, kính trọng và có được những mối quan hệ tốt trong xã hội.

Như vậy những đáp án dưới là không đúng vì khái niệm của chúng khác hoàn toàn với mệnh đề đặt ra bên trên.

Trên đây là những phân tích của Hoa Tiêu về vấn đề Những quy định chung của cộng đồng, của xã hội nhằm tạo ra sự thống nhất trong hành động được gọi là? Mời các bạn tham khảo thêm những thông tin hữu ích trong mục Hỏi đáp pháp luật dưới đây:

Đánh giá bài viết
2 2.496
0 Bình luận
Sắp xếp theo