Theo quan điểm triết học Mác – Lênin lãnh tụ xuất hiện từ đâu?

Theo quan điểm triết học Mác – Lênin lãnh tụ xuất hiện từ đâu? Đây cũng là câu hỏi thắc mắc của nhiều người về sự xuất hiện của Lãnh tụ là từ đâu? Lãnh tụ xuất hiện như thế nào? Vậy hãy cùng hoatieu.vn tìm hiểu trong nội dung bài viết dưới đây nhé.

1. Theo quan điểm triết học Mác – Lênin lãnh tụ xuất hiện từ đâu?

Cụ thể theo quan điểm triết học Mác - Lênin thì lãnh tụ xuất hiện từ trong phong trào của quần chúng nhân dân. Trong các phong trào quần chúng nhân dân từ lúc hình thành đến khi phát triển thì đã xuất hiện những người lãnh đạo kiệt xuất, đó chính là những người có thể trở thành lãnh tụ.

Tuy nhiên người xuất hiện trong phong trào quần chúng nhân dân cần có những phẩm chất quan trọng mới trở thành người lãnh tụ vĩ đại như sau:

  • Thứ nhất là người có tri thức uyên bác, nắm bắt được xu thế vận động của nhân dân.
  • Thứ hai là người có năng lực tập hợp quần chúng nhân dân, thông nhất ý chí và hành động của quần chúng vào nhiệm dân tộc, quốc tế và thời đại.
  • Thứ ba là gắn bó mật thiết với quần chúng nhân dân, hy sinh vì lợi ích của dân tộc.

Trong từng giai đoạn khác nhau thì tuỳ vào từng nhiệm vụ cần giải quyết thì tất yếu sẽ xuất hiện lãnh tụ cho phong trào quần chúng nhân dân, đáp ứng với yêu cầu của lịch sử.

Lênin viết “Trong lịch sử, chưa hề có một giai cấp nào giành được quyền thống trị nếu nó không đào tạo được trong hàng ngũ của mình những lãnh tụ chính trị, những đại biểu tiền phong có đủ khả năng tổ chức và lãnh đạo phong trào”.

Lãnh tụ xuất hiện là yếu tốt tất yếu khách quan, khi phong trào của quần chúng được hình thành và phát triển nên đòi hỏi cần có người nắm bắt được quy luật lịch sử và đáp ứng được yêu cầu lịch sử.

2. Vai trò của lãnh tụ

Lãnh tụ trong từng giai đoạn sẽ có những nhiệm vụ quan trọng như sau:

  • Lãnh tụ sẽ dẫn đến sự phát triển hoặc kìm hãm sự phát triển của xã hội, bởi vì mỗi cá nhân sẽ có tư duy khác nhau và sự nắm bắt quy luật khách quan khác nhau nên sẽ áp dụng lên xã hội đó những tư duy khác nhau. Những tư duy tốt sẽ giúp xã hội phát triển còn không thì ngược lại.
  • Lãnh tụ sáng lập ra tổ chức chính trị, xã hội và là linh hồn của tổ chức đó. Vì để tổ chức quản lý một xã hội cần có tổ chức chính trị mà lãnh tụ chính là người điều hành những tổ chức đó.
  • Lãnh tụ đáp ứng được yêu cầu thời đại đặt ra, vì chỉ khi đáp ứng được yêu cầu thời đại đặt ra thì lãnh tụ mới trở thành biểu tượng của nhân dân, và mỗi thời đại sẽ một vị lãnh tụ khác nhau.

Trên đây là những tìm hiểu của Hoa Tiêu về vấn đề Theo quan điểm triết học Mác – Lênin lãnh tụ xuất hiện từ đâu? Mời bạn đọc tham khảo thêm những thông tin hữu ích trong mục Hỏi đáp pháp luật liên quan.

Đánh giá bài viết
1 1.707
0 Bình luận
Sắp xếp theo