Bất kì ai trong điều kiện, hoàn cảnh nhất định cũng phải xử sự theo khuôn mẫu được pháp luật quy định là đặc trưng nào dưới đây của pháp luật?

Bất kì ai trong điều kiện, hoàn cảnh nhất định cũng phải xử sự theo khuôn mẫu được pháp luật quy định là đặc trưng nào dưới đây của pháp luật? Pháp luật là một trong những văn bản có tính pháp lý cao do nhà nước ban hành. Vì thế pháp luật cũng có những đặc trưng nhất định. Cụ thể là gì? Cùng Hoatieu.vn tìm hiểu cụ thể nhé.

1. Bất kì ai trong điều kiện, hoàn cảnh nhất định cũng phải xử sự theo khuôn mẫu được pháp luật quy định là đặc trưng nào dưới đây của pháp luật?

  1. Tính quy phạm phổ biến
  2. Tính quyền lực
  3. Tính xác định chặt chẽ về hình thức
  4. Tính xác định chặt chẽ về nội dung

Trả lời đáp án đúng là A. Bất kì ai trong điều kiện, hoàn cảnh nhất định cũng phải xử sự theo khuôn mẫu được pháp luật quy định là đặc trưng tính quy phạm phổ biến.

Bởi pháp luật là những khuôn mẫu, chuẩn mực, định hướng cho nhận thức và hành vi của mọi công dân, hướng dẫn công dân xử sự đúng mực. Tính quy phạm phổ biến được thể hiện pháp luật được áp dụng rộng rãi cho tất cả mọi người trong xã hội mà không áp dụng riêng cho bất cứ cá nhân, tổ chức nào. Vì thế mọi người phải tuân theo quy định pháp luật ở mọi lúc, mọi nơi, quy định pháp luật được áp dụng nhiều lần, mọi người đều được biết và hiểu pháp luật.

Bất kì ai trong điều kiện, hoàn cảnh nhất định cũng phải xử sự theo khuôn mẫu được pháp luật quy định là đặc trưng nào dưới đây của pháp luật?
Bất kì ai trong điều kiện, hoàn cảnh nhất định cũng phải xử sự theo khuôn mẫu được pháp luật quy định là đặc trưng nào dưới đây của pháp luật?

2. Đặc trưng của pháp luật

Pháp luật hiện có 3 đặc trưng cơ bản là:

  • Tính quy phạm phổ biến: đặc trưng này được nêu ở mục trên.
  • Tính quyền lực bắt buộc chung: Tính quyền lực bắt buộc chung của pháp luật được nhà nước đảm bảo thực hiện bằng nhiều biện pháp khác nhau như tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục, ở mức độ hành vi chống đối thì sẽ bị áp dụng biện pháp cưỡng chế. Những chế tài của pháp luật đã đảm bảo cho sự công bằng, bình đẳng trong xã hội.
  • Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức: Về mặt hình thức thì các văn bản quy phạm pháp luật được xây dựng thành văn bản cụ thể, rõ ràng và thống nhất trên cả nước. Những văn bản quy phạm pháp luật được xây dựng dựa trên tiền lệ pháp luật, tập quán.

Như vậy một văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành sẽ mang những đặc trưng trên, những đặc trưng này được thực hiện bởi chính cơ quan nhà nước đảm bảo cho các văn bản quy phạm pháp luật có tính thống nhất, áp dụng rộng rãi và được bảo vệ.

Mời bạn đọc tham khảo thêm những thông tin hữu ích trong mục Hỏi đáp pháp luật chuyên mục Là gì? liên quan.

Đánh giá bài viết
1 313
0 Bình luận
Sắp xếp theo