Những thành tựu và hạn chế quyền làm chủ của người dân hiện nay

Những thành tựu và hạn chế quyền làm chủ của người dân hiện nay. Quyền làm chủ hay còn gọi là dân chủ là quyền quan trọng đối với toàn thể người dân trên đất nước ta. Quyền làm chủ cần được phát huy thường xuyên, liên tục, mọi lúc, mọi nơi thì người dân mới đóng góp vai trò của mình cho đất nước và xã hội. Để phát huy được quyền làm chủ thì cơ quan nhà nước phải thực hiện, tạo điều kiện, người dân cần chủ động thực hiện những quyền đó của mình. Vậy quyền làm chủ đã có những thành tựu và hạn chế gì? Cùng Hoatieu.vn tìm hiểu cụ thể nhé.

Những thành tựu và hạn chế quyền làm chủ của người dân hiện nay
Những thành tựu và hạn chế quyền làm chủ của người dân hiện nay

1. Những thành tựu trong quyền làm chủ của nhân dân

Quyền làm chủ của nhân dân đã đạt được những thành tựu như sau:

- Quyền làm chủ của nhân dân được phát huy đã đem lại thành quả cho những chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, vì những chủ trương đường lối của Đảng là do những đóng góp ý kiến của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân dân và Đảng biết lắng nghe những đóng góp đó.

- Công tác tư tưởng thì Đảng đã thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động tuyên truyền và vận động quần chúng. Công tác này đã đem lại thành quả giữ vững ổn đinh chính trị, người dân hiểu hơn về các chủ trương đường lối cảu Đảng và Nhà nước, nhân dân tham gia bàn bạc đóng góp ý kiến từ đó được toàn thể nhân dân đồng tình và ủng hộ.

- Phát huy dân chủ đã thúc đẩy công tác kiểm tra, giám sát trong hệ thống chính trị, kiểm tra, giám sát những người đứng đầu cấp ủy, Đảng, Nhà nước. Công tác này được đổi mới và đạt được nhiều thành quả quan trọng.

- Thực hành dân chủ thông qua các quan hệ trong nội bộ Đảng. Đảng phải gương mẫu thực hành dân chủ không chỉ trong các hoạt động của Đảng, mà cả trong quan hệ nội bộ đảng mà chủ yếu là quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới. Mặt ưu điểm của thực hành dân chủ trong quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới trong nội bộ đảng thể hiện: (1) Sau khi có nghị quyết Đại hội và các hội nghị Trung ương, các cấp dưới thực hiện việc cụ thể hóa nhanh, gọn hơn trước; (2) Nhìn chung các cấp ủy đảng đã thể hiện sự chủ động, năng động cao hơn trong việc tổ chức chỉ đạo thực hiện nghị quyết và đưa nghị quyết vào cuộc sống; (3) Các cấp ủy đảng đã coi trọng công tác tổng kết thực tiễn và kiểm tra việc thực hiện nghị quyết để báo cáo lên cấp trên; (4) Cấp trên đã chịu khó lắng nghe các ý kiến đóng góp của cấp dưới; cấp dưới đã mạnh dạn đóng góp ý kiến phê bình, xây dựng với cấp trên; (5) Cùng với việc kiểm tra từ trên xuống, đã bắt đầu có sự kiểm tra từ dưới lên; (6) Khắc phục được một bước tình trạng cấp trên quan liêu, độc đoán, chuyên quyền, dọa nạt cấp dưới, đồng thời khắc phục được phần nào tình trạng cấp dưới hối lộ, nịnh bợ cấp trên.

- Nhà nước thực hiện những hoạt động để nhân dân nắm bắt được những chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, nắm bắt được những hoạt động hành chính liên quan,…. Khi dân biết thì dân còn được bàn bạc nhiều công tác quan trọng như những dự án, mức đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng ở địa phương, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dân cư,…

- Quan hệ giữa nhà nước và nhân dân có nhiều tiến bộ thể hiện đúng nhà nước ta là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Nhà nước đổi mới tổ chức, hoạt động phát huy được quyền làm chủ của nhân dân ở mọi mặt.

- Nhà nước còn phát huy được lực lượng, sức mạnh của nhân dân sau khi dân chủ được thực thi. Lực lượng, sức mạnh của nhân dân được tổng hợp thể hiện trong những công tác bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội cho chính nhân dân.

Qua những hoạt động dân chủ thì nhân dân cũng dần cảm nhận được bầu không khí dân chủ hơn, cởi mở hơn trong xã hội, nhân dân càng làm tốt trong trách vai trò của mình hơn khi tích cực tham gia các hoạt động xây dựng Đảng, nhà nước và chính quyền, thể hiện tốt vai trò giám sát cơ quan nhà nước.

2. Những hạn chế trong quyền làm chủ của người dân

Những mặt hạn chế trong công tác dân làm chủ hiện nay:

- Công tác tư tưởng còn thiếu sắc bén, thiếu sự thuyết phục, chưa thực tế và linh hoạt. Các thông tin cần thiết để dân biết, dân làm, dân bàn và dân kiểm tra thì chưa được triển khai triệt để. Vẫn tồn tại ít nhiều tình trạng nói nhiều, làm ít, nói nhưng không làm.

- Trong công tác tổ chức cán bộ, còn chậm chưa được đổi mới, chưa lắng nghe ý kiến của nhân dân về tuyển chọn, đào tạo, sắp xếp, đánh giá cán bộ. Chưa thực hành dân chủ trong công tác tổ chức cán bộ. Chưa minh bạch những khâu trong công tác cán bộ để nhân dân thực hiện, theo dõi, giám sát và triển khai.

- Công tác kiểm tra giám sát của chính Đảng, Nhà nước còn hạn chế khi mà phần lớn những vụ việc tham nhũng, tiêu cực đều cho nhân dân phát hiện tố cáo, báo chí nêu.

- Còn xuất hiện tư tưởng độc đoán, gia trưởng, dân chủ hình thức, vô tổ chức, vô kỷ luật. Những tư tưởng này khiến cho việc thực hiện dân chủ trì trệ không hiệu quả.

- Nhà nước còn chậm khi thể chế hóa những chủ trương của Đảng về dân chủ thành pháp luật, quy chế, nên các chủ trương đi vào đời sống nhân dân còn chậm. Khiến cho nhân dân nắm bắt chậm những thông tin về chủ trương của Đảng.

- Nhận thức về dân chủ trong đội ngũ cán bộ, Đảng viên, nhân dân còn nhiều hạn chế, thiếu trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện dân chủ cơ sở.

- Quá trình giải quyết dân chủ, tự do ngôn luận, lắng nghe ý kiến khác biệt, tư duy phản biện trong xã hội với việc giữ vững kỷ luật còn nhiều bất cấp.

Trên đây là những tìm hiểu của Hoa Tiêu về Những thành tựu và hạn chế quyền làm chủ của người dân hiện nay. Mời bạn đọc tham khảo thêm những thông tin hữu ích trong mục Hỏi đáp pháp luật chuyên mục Là gì? liên quan.

Đánh giá bài viết
2 3.202
0 Bình luận
Sắp xếp theo