Công dân từ bao nhiêu tuổi trở lên thì có quyền ứng cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp?

Công dân từ bao nhiêu tuổi trở lên thì có quyền ứng cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp? Việc ứng cử là một yếu tố để cơ quan xem xét xem người công dân đó có đủ tiêu chuẩn để làm một nghĩa vụ nào đó hay không? Để lý giải cho độ tuổi được ứng cử vào cơ quan nhà nước mời bạn đọc tham khảo nội dung bài viết dưới đây.

1. Ứng cử là gì?

Ứng cử cũng như bầu cử là một quyền của công dân. Ứng cử là việc bản thân xét thấy mình có đủ tiêu chuẩn về trình độ, năng lực chuyên môn, đạo đức và có nguyện vọng ghi danh vào một danh sách hay vị trí nào đó trong cơ quan nhà nước.

Để việc ứng cử được thông qua thì mỗi công dân cần nỗ lực phấn đấu không ngừng nghỉ để hoàn thành những tiêu chuẩn mà pháp luật để ra. Sau khi ứng cử thành công thì phải thể hiện được bản thân là người gương mẫu đáng tin cậy cho nhân dân để nhân dân bầu cử cho mình.

Vậy độ tuổi và tiêu chuẩn ứng cử cụ thể được nêu trong những mục tiếp theo.

2. Công dân từ bao nhiêu tuổi trở lên thì có quyền ứng cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp

Theo quy định tại điều 27 của Luật hiến pháp năm 2013 quy định thì độ tuổi được ứng cử là:

Điều 27.
Công dân đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân. Việc thực hiện các quyền này do luật định.

Như vậy công dân từ 21 tuổi trở lên thì có quyền ứng cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Như vậy việc ứng cử phải tính tuổi tròn của công dân. Nghĩa là đến ngày bầu cử đã công bố những công dân đủ 21 tuổi sẽ được ứng cử vào Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Ví dụ ngày bầu cử được công bố là ngày 23/6/2022 thì những người sinh trước ngày 23/6/2001 sẽ được ứng cử. Nhưng việc ứng cử phải đạt những tiêu chuẩn dưới đây.

3. Tiêu chuẩn ứng cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp

Công dân từ bao nhiêu tuổi trở lên thì có quyền ứng cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp?
Công dân từ bao nhiêu tuổi trở lên thì có quyền ứng cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp?

Theo quy định tại điều 22 Luật tổ chức Quốc hội 2014 quy định về tiêu chuẩn ứng cử là:

Điều 22. Tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội

1. Trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

2. Có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật; có bản lĩnh, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

3. Có trình độ văn hóa, chuyên môn, có đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội.

4. Liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, được Nhân dân tín nhiệm.

5. Có điều kiện tham gia các hoạt động của Quốc hội.

Và thêm một tiêu chuẩn được bổ sung là: Có 1 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam

Như vậy một công dân đủ 21 tuổi khi đạt những tiêu chuẩn như trên sẽ được ứng cử. Những tiêu chuẩn này bao quát toàn bộ những yếu tố như trung thành với Đảng và nhà nước, có một quốc tịch Việt Nam, có đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn và sức khoẻ, được nhân dân tín nhiệm; có điều kiện tham gia hoạt động Quốc hội.

Vì thế những công dân để đạt được tiêu chuẩn này cần phải thực hiện những yêu cầu như sau:

  • Được kết nạp vào Đảng là Đảng viên gương mẫu;
  • Chăm chỉ học tập và có trình độ học vấn cao nhất;
  • Tham gia công tác xã hội;
  • Rèn luyện đạo đức của bản thân

Do đó khi làm được những công tác này thì công dân sẽ vượt qua độ tuổi yêu cầu vì 21 tuổi vẫn chưa hoàn thành chương trình đại học và chưa có thời gian tham gia công tác tốt nhất.

Trên đây là những tìm hiểu của Hoa Tiêu về vấn đề Công dân từ bao nhiêu tuổi trở lên thì có quyền ứng cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp? Mời bạn đọc tham khảo thêm những thông tin hữu ích trong mục Hỏi đáp pháp luật liên quan.

Đánh giá bài viết
1 201
0 Bình luận
Sắp xếp theo