Cơ quan có thẩm quyền cao nhất về việc thống nhất quản lý nhà nước về giao thông đường bộ là?

Cơ quan có thẩm quyền cao nhất về việc thống nhất quản lý nhà nước về giao thông đường bộ là? Trong hệ thống hành chính nhà nước luôn có những cơ quan cấp cao nắm giữ toàn bộ về một hệ thống quản lý nào đó. Cơ quan này sẽ giúp cho hệ thống quản lý được thực hiện đúng mực. Vậy hệ thống giao thông đường bộ do cơ quan nào quản lý.

Cơ quan có thẩm quyền cao nhất về việc thống nhất quản lý nhà nước về giao thông đường bộ

1. Cơ quan có thẩm quyền cao nhất về việc thống nhất quản lý nhà nước về giao thông đường bộ là?

  1. Bộ Công An
  2. Bộ Giao Thông Vận Tải
  3. Chính Phủ

Trả lời đáp án là C.

Căn cứ theo điều 85 Luật an toàn giao thông 2008 quy định cụ thể như sau:

Điều 85. Trách nhiệm quản lý nhà nước về giao thông đường bộ

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về giao thông đường bộ.

2. Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về giao thông đường bộ.

3. Bộ Công an thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về giao thông đường bộ theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan; thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phối hợp với Bộ Giao thông vận tải bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải có trách nhiệm phối hợp trong việc cung cấp số liệu đăng ký phương tiện giao thông đường bộ, dữ liệu về tai nạn giao thông và cấp, đổi, thu hồi giấy phép lái xe.

4. Bộ Quốc phòng thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về giao thông đường bộ theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

5. Bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Giao thông vận tải thực hiện quản lý nhà nước về giao thông đường bộ.

6. Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình tổ chức thực hiện quản lý nhà nước về giao thông đường bộ theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan trong phạm vi địa phương.

Như vậy có thể thấy Chính phủ là cơ quan cao nhất quản lý hệ thống giao thông đường bộ Việt Nam. Còn Bộ Công An và Bộ Giao Thông Vận Tải thực hiện những nhiệm vụ và chịu trách nhiệm trước Chính Phủ.

Chính phủ lại là cơ quan quản lý nên sẽ giám sát và quản lý mọi hoạt động của các cơ quan cấp dưới.

Cơ quan có thẩm quyền cao nhất về việc thống nhất quản lý nhà nước về giao thông đường bộ là?
Cơ quan có thẩm quyền cao nhất về việc thống nhất quản lý nhà nước về giao thông đường bộ là?

2. Quy định về thanh tra đường bộ

Căn cứ điều 86 Luật an toàn giao thông đường bộ 2008 quy định về quy định về thanh tra đường bộ thực hiện những nhiệm vụ quyền hạn như sau:

  • Thực hiện thanh tra, phát hiện và ngăn chặn, xử lý những hành vi vi phạm hành chính trong việc chấp hành quy định của pháp luật về kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đảm bảo tiêu chuẩn ký thuật của các công trình đường bộ;
  • Thực hiện những hành động cần thiết để ngăn chặn kịp thời hậu quả có thể xảy ra với công trình đường bộ;
  • Thanh tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm hành chính trong việc chấp hành các quy định về vận tải và dịch vụ hỗ trợ vẫn tải các điểm dừng xe, đỗ xe trên đường bộ, bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ, trạm kiểm tra tải trọng xe, trạm thu phí và tại cơ sở kinh doanh vận tải đường bộ;
  • Thanh tra, phát hiện, ngăn chặn và xử phạt vi phạm hành chính trong việc đào tạo, sát hạch, cấp, đổi, thu hồi giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, hoạt động kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới. Việc thanh tra đào tạo, sát hạch, cấp, đổi, thu hồi giấy phép lái xe của lực lượng quân đội, công an do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quy định;
  • Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật về thanh tra.

Như vậy có thể thấy chính phủ là một cơ quan cao nhất thi hành pháp luật và cũng là cơ quan cao nhất quản lý về hệ thống giao thông đường bộ Việt Nam.

Trên đây là những tìm hiểu của Hoa Tiêu về vấn đề Cơ quan có thẩm quyền cao nhất về việc thống nhất quản lý nhà nước về giao thông đường bộ là? Mời bạn đọc tham khảo thêm những thông tin hữu ích trong mục Hỏi đáp pháp luật liên quan.

Đánh giá bài viết
1 70
0 Bình luận
Sắp xếp theo