Giấy quyết định ly hôn của tòa án 2024 mới nhất

Khi vợ hoặc chồng nộp đầy đủ hồ sơ xin ly hôn tới Tòa án, Tòa sẽ xem xét và ra quyết định ly hôn để công nhận sự chấm dứt mối quan hệ hôn nhân. Vậy giấy quyết định ly hôn của tòa án là gì? Hồ sơ và thủ tục xin cấp giấy quyết định ly hôn? Có thể làm giả quyết định ly hôn không? Trong bài viết của Hoatieu.vn sẽ giải đáp những thắc mắc của bạn đọc về vấn đề này.

1. Giấy quyết định ly hôn của Tòa án là gì?

Ly hôn là việc chấm dứt quan hệ vợ chồng theo bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án.

Ly hôn vợ chồng cần phải có quyết định ly hôn của Tòa án mới được coi là ly hôn hợp pháp. Quyết định ly hôn chính là căn cứ để xác định việc chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ hôn nhân giữa vợ và chồng.

Sau khi vợ chồng nộp đủ thành phần giấy tờ hợp lệ trong bộ hồ sơ xin ly hôn tới Tòa, Tòa án sẽ xem xét và tiến hành ra quyết định công nhận sự thuận tình ly hôn sau 5 ngày. Quyết định ly hôn sẽ có hiệu lực ngay sau khi được ban hành nếu không có kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm.

2. Hình ảnh giấy quyết định ly hôn Tòa án

Mẫu giấy quyết định ly hôn do Tòa án cấp tỉnh, Tòa án cấp huyện ban hành, về hình thức của các Tòa án ở mỗi nơi có thể sẽ có sự khác nhau ít nhiều.

Tuy nhiên về nội dung cơ bản đều đầy đủ các nội dung về căn cứ pháp lý, về tình trạng hôn nhân hay lý do đưa đến quyết định ly hôn, quyết định của Tòa án về sự chấm dứt mối quan hệ hôn nhân và sự thỏa thuận của các đương sự về vấn đề như con chung, tài sản,...

Hình ảnh giấy quyết định ly hôn Tòa án
Hình ảnh giấy quyết định ly hôn Tòa án
Hình ảnh Giấy Quyết định ly hôn của Tòa án mới

Hoặc bạn có thể tham khảo hình ảnh Giấy quyết định ly hôn mẫu cũ 2012 được Hoatieu.vn chia sẻ ở bên dưới đây:

Hình ảnh giấy quyết định ly hônGiấy Quyết định ly hôn của Tòa án mẫu thực tế

3. Mẫu giấy quyết định ly hôn của Tòa án mới 2024

Mẫu giấy quyết định ly hôn của Tòa án theo thời gian sẽ có sự thay đổi căn cứ theo Nghị định ban hành. Pháp luật có quy định mẫu giấy ly hôn chuẩn cho các Tòa án khi ban hành nhằm tránh nhiều trường hợp sử dụng quyết định ly hôn giả và không có hiệu lực.

Dưới đây là mẫu giấy Quyết định ly hôn chuẩn và mới nhất 2024 được ban hành theo Mẫu số 40-DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao), mời bạn đọc tham khảo:

TOÀ ÁN NHÂN DÂN......(1)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số:...../...../QĐST-HNGĐ........., ngày...tháng...năm...

QUYẾT ĐỊNH
CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN
VÀ SỰ THOẢ THUẬN CỦA CÁC ĐƯƠNG SỰ

Căn cứ hồ sơ vụ án dân sự thụ lý số ............./........./TLST/HNGĐ ngày.....tháng....năm......, giữa (2): ............

Căn cứ vào Điều 212 và Điều 213 của Bộ luật Tố tụng Dân sự;

Căn cứ vào các Điều 55, 81, 82, 83 ..... của Luật Hôn nhân và gia đình;

Căn cứ vào biên bản ghi nhận sự tự nguyện ly hôn và hoà giải thành ngày…..tháng……năm .......

XÉT THẤY:

Việc thuận tình ly hôn và thoả thuận của các đương sự được ghi trong biên bản ghi nhận sự tự nguyện ly hôn và hoà giải thành ngày…. tháng..... năm ....... là hoàn toàn tự nguyện và không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

Đã hết thời hạn 07 ngày, kể từ ngày lập biên bản ghi nhận sự tự nguyện ly hôn và hoà giải thành, không có đương sự nào thay đổi ý kiến về sự thoả thuận đó.

QUYẾT ĐỊNH:

1. Công nhận sự thuận tình ly hôn giữa (3):

Anh ....................... - Sinh năm ..........

Chị ........................ - Sinh năm ...........

2. Công nhận sự thoả thuận của các đương sự cụ thể như sau: (4)

2.1. Về con chung: Chị ............... trực tiếp nuôi dưỡng con chung là ............. - sinh ngày ............ đến tuổi thành niên (đủ 18 tuổi). Anh .............. cấp dưỡng nuôi con chung mỗi tháng là .............. (Bằng chữ: ..................) đồng kể từ ngày .... tháng ...... năm 20...... đến khi con chung đủ 18 tuổi.

Anh ............... không trực tiếp nuôi con chung có quyền thăm nom con chung mà không ai được cản trở.

2.2. Về tài sản chung: Các đương sự không yêu cầu Toà án giải quyết.

2.3. Về án phí: Anh .................. tự nguyện chịu ................. đồng (Bằng chữ: ........................) tiền án phí ly hôn sơ thẩm và .................... đồng (Bằng chữ: ........................) tiền án phí cấp dưỡng nuôi con chung nhưng trừ vào số tiền ............... đồng (Bằng chữ: ....................) tiền tạm ứng án phí anh ........... đã nộp tại biên lai thu tiền tạm ứng án phí số ........... ngày .................. của Chi cục thi hành án dân sự ............... Anh ........... đã nộp đủ tiền án phí.

3. Quyết định này có hiệu lực pháp luật ngay sau khi được ban hành và không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm.

Nơi nhận:THẨM PHÁN

- Các đương sự;

- Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp;

- Cơ quan đã thực hiện việc đăng kết hôn;

- Lưu hồ sơ vụ án.

(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 40-DS: Giấy quyết định ly hôn của Tòa án

(1) Ghi tên Toà án nhân dân ra quyết định công nhận sự thoả thuận của các đương sự; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện nào thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện X, tỉnh H), nếu là Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) đó (ví dụ: Toà án nhân dân thành phố Hà Nội).

(2) Ghi họ tên, địa chỉ của đương sự. Tuỳ theo độ tuổi mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị trước khi ghi họ tên.

(3) Ghi họ tên của đương sự ly hôn.

(4) Ghi đầy đủ lần lượt các thoả thuận của các đương sự về từng vấn đề phải giải quyết trong vụ án đã được thể hiện trong biên bản ghi nhận sự tự nguyện ly hôn và hoà giải thành (kể cả án phí).

4. Hồ sơ và thủ tục xin cấp giấy quyết định ly hôn

4.1. Hồ sơ xin cấp giấy xác nhận ly hôn gồm các giấy tờ như sau:

  • Mẫu đơn xin sao lục bản án, quyết định. Điền các thông tin cũng như nhu cầu cần thực hiện vào mẫu đơn.
  • Bản sao giấy chứng minh nhân dân. Để xác định về thông tin của cá nhân.

4.2. Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận ly hôn

Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận, quyết định ly hôn gồm 3 bước cơ bản sau:

  • Bước 1: Người xin cấp giấy chứng nhận ly hôn chuẩn bị hồ sơ bao gồm các giấy tờ như trên.
  • Bước 2: Người xin cấp giấy chứng nhận ly hôn đem hồ sơ đã chuẩn bị nộp tại trụ sở tòa án nhân dân nơi tiến hành giải quyết việc ly hôn. Đây là cơ quan thực hiện chính việc lưu trữ các thông tin đối với vụ việc và giấy tờ giải quyết.
  • Bước 3: Trong thời hạn 7 ngày làm việc, tòa án xét thấy hồ sơ hợp lệ sẽ cung cấp bản trích lục bản án, phán quyết ly hôn cho người xin cấp lại trích lục bản án, quyết định. Cá nhân có thể đến lấy trực tiếp tại trụ sở hoặc nhận thông qua các hình thức chuyển phát theo yêu cầu.

5. Lấy giấy quyết định ly hôn ở đâu?

Theo quy định thì Tòa án giải quyết ly hôn có trách nhiệm gửi bản án, quyết định ly hôn cho các bên liên quan.

Trong trường hợp vợ chồng muốn lấy quyết định ly hôn nhanh hơn thì có thể đến Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ việc ly hôn của mình để lấy giấy xác nhận ly hôn.

6. Bao lâu có giấy quyết định ly hôn của Tòa án?

  • Đối với ly hôn thuận tình:

Tại Khoản 1 Điều 212 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 quy định:

Điều 212. Ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự

1. Hết thời hạn 07 ngày, kể từ ngày lập biên bản hòa giải thành mà không có đương sự nào thay đổi ý kiến về sự thỏa thuận đó thì Thẩm phán chủ trì phiên hòa giải hoặc một Thẩm phán được Chánh án Tòa án phân công phải ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự, Tòa án phải gửi quyết định đó cho các đương sự và Viện kiểm sát cùng cấp.

Như vậy, trong thời hạn 12 ngày kể từ ngày lập biên bản hòa giải thành thì Tòa án sẽ gửi quyết định thuận tình ly hôn cho vợ, chồng.

  • Đối với ly hôn đơn phương:

Tại Khoản 1, 2 Điều 269 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 quy định:

Điều 269. Cấp trích lục bản án; giao, gửi bản án

1. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc phiên tòa, các đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện được Tòa án cấp trích lục bản án.

2. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày tuyên án, Tòa án phải giao hoặc gửi bản án cho các đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện và Viện kiểm sát cùng cấp.

Như vậy, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc phiên tòa thì Tòa án sẽ cấp cho trích lục bản án. Và trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày tuyên án, Tòa án phải giao hoặc gửi bản án cho các đương sự (Trong bản án này sẽ có quyết định ly hôn của vợ chồng).

7. Giấy quyết định ly hôn có mấy bản?

Tại Khoản 2 Điều 57 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định về trách nhiệm gửi bản án, quyết định ly hôn như sau:

Tòa án đã giải quyết ly hôn phải gửi bản án, quyết định ly hôn đã có hiệu lực pháp luật cho cơ quan đã thực hiện việc đăng ký kết hôn để ghi vào sổ hộ tịch; hai bên ly hôn; cá nhân, cơ quan, tổ chức khác theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự và các luật khác có liên quan.

Theo đó, Tòa án sẽ gửi quyết định ly hôn đã có hiệu lực pháp luật cho cơ quan đã thực hiện việc đăng ký kết hôn để ghi vào sổ hộ tịch; hai bên ly hôn; cá nhân, cơ quan, tổ chức khác theo quy định pháp luật.

Do đó, số lượng giấy quyết định ly hôn có thể có rất nhiều bản (tối thiểu ít nhất 2 bản gửi cho cả vợ và chồng, mỗi bên 1 bản).

8. Xin lại giấy quyết định ly hôn ở đâu?

Trên thực tế, pháp luật quy định Tòa án chỉ được cấp quyết định ly hôn 01 lần. Tuy nhiên, theo Khoản 1 Điều 269 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015 quy định: "...các đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện được Tòa án cấp trích lục bản án".

Đồng thời, tại Khoản 21 Điều 70 Bộ luật này nêu rõ: "Được cấp trích lục bản án, bản án, quyết định của Tòa án".

Trích lục bản án ở đây có thể hiểu là một phần của bản án liên quan đến đương sự đó.

Như vậy, trong trường hợp xin lại giấy quyết định ly hôn thì vợ hoặc chồng có quyền yêu cầu Tòa án nơi đã giải quyết vụ việc ly hôn trước đó cấp cho trích lục bản án, bản sao quyết định ly hôn.

9. Mua giấy ly hôn, quyết định ly hôn giả có được không?

Thực trạng trong nhiều mối quan hệ hôn nhân, việc thỏa thuận với nhau hoặc đơn phương xin ly hôn không được thực hiện một cách dễ dàng, kéo dài thời gian do những yếu tố chủ quan và điều kiện hoàn cảnh gia đình vẫn chưa thể nộp đầy đủ hồ sơ để tiến hành xin ly hôn như Tòa án quá xa nơi cư trú, bị đơn trốn tránh, không có đủ thông tin về địa chỉ chỗ ở, phải nghỉ làm nhiều ngày để làm hồ sơ, di chuyển tới Tòa,....

Do vậy, nhiều cặp vợ chồng đã lựa chọn mua và sử dụng quyết định ly hôn giả để phục vụ cho các mục đích cá nhân được thuận lợi và nhanh chóng.

Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật, việc mua bán, sử dụng quyết định ly hôn giả là vi phạm pháp luật.

Căn cứ theo Điều 341 Bộ luật Hình sự (sửa đổi, bổ sung năm 2017), hình phạt đối với tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức như sau:

Điều 341. Tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức

1. Người nào làm giả con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan, tổ chức hoặc sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ giả thực hiện hành vi trái pháp luật, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 02 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm:

a) Có tổ chức;

b) Phạm tội 02 lần trở lên;

c) Làm từ 02 đến 05 con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác;

d) Sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác thực hiện tội phạm ít nghiêm trọng hoặc tội phạm nghiêm trọng;

đ) Thu lợi bất chính từ 10.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng;

e) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

a) Làm 06 con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác trở lên;

b) Sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng;

c) Thu lợi bất chính 50.000.000 đồng trở lên.

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Như vậy, theo quy định của pháp luật hành vi làm giả quyết định ly hôn của Tòa án sẽ bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng. Ngoài ra còn bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm và phạt tù từ 06 đến 02 năm.

Mặc dù thủ tục ly hôn tại nhiều địa phương còn khá phức tạp và mất nhiều thời gian, công sức, tiền bạc của các cặp vợ chồng cũng như không nên nóng vội vì thiếu hiểu biết khi mua quyết định ly hôn giả. Các cặp vợ chồng nên thực hiện thủ tục ly hôn theo đúng quy định của pháp luật bởi vì quyết định ly hôn của Tòa án là quyết định có giá trị pháp lý cao nhất và hợp pháp để chấm dứt mối quan hệ hôn nhân.

Trên đây là ý kiến chung nhất của Hoatieu.vn về Giấy quyết định ly hôn của tòa án 2024. Bài viết chỉ mang tính tham khảo, tùy tình huống thực tế có các căn cứ pháp lý khác, nên sẽ có sự sai biệt với nội dung giới thiệu trên.

Mời các bạn cùng tìm hiểu một số vấn đề liên quan mục Dân sự thuộc chuyên mục Hỏi đáp pháp luật của Hoatieu.vn như:

Đánh giá bài viết
3 7.122
0 Bình luận
Sắp xếp theo