Yêu cầu cơ bản về đạo đức nhà giáo trong bối cảnh mới 2024

Yêu cầu cơ bản về đạo đức nhà giáo trong bối cảnh mới 2024. Đạo đức nhà giáo là vấn đề luôn được đặt lên hàng đầu. Bởi giáo viên là người giảng dạy không chỉ về kiến thức trí tuệ mà còn vun đắp cả về tâm hồn cho người học sinh. Để học sinh tốt được, mình phải là cái gương tốt. Vậy, yêu cầu cơ bản về đạo đức nhà giáo trong bối cảnh mới được quy định như thế nào? Bài viết này Hoatieu.vn sẽ chia sẻ cho bạn.

Nhà giáo được xã hội tôn vinh bởi sứ mệnh trồng người và được coi là “Người kỹ sư tâm hồn”.
Nhà giáo được xã hội tôn vinh bởi sứ mệnh trồng người và được coi là “Người kỹ sư tâm hồn”.

1. Khái niệm đạo đức nhà giáo là gì?

Đạo đức nghề nghiệp giáo viên giáo viên là gì?

Đạo đức nhà giáo là những chuẩn mực mà đối với mỗi giáo viên nào khi tiến hành giảng dạy và ngồi trên bục giảng đều phải có. Nó là những thứ gắn chặt với quá trình chăm sóc, giảng dạy, giáo dục đời sống cho các em học sinh. Có tâm, có tầm và luôn công bằng cũng như hết mình với sự nghiệp dạy học là đạo đức nghề nghiệp mà giáo viên cần có và phát huy.

2. Tiêu chuẩn đạo đức của nhà giáo

Các phẩm chất đạo đức nhà giáo cần rèn luyện là gì?

Theo quy định tại Quyết định 16/2008/QĐ-BGDĐT quy định tiêu chuẩn về đạo đức nhà giáo thì các phẩm chất đạo đức nhà giáo cần rèn luyện bao gồm như sau:

 • Tâm huyết với nghề nghiệp, có ý thức giữ gìn danh dự, lương tâm nhà giáo; có tinh thần đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ đồng nghiệp trong cuộc sống và trong công tác; có lòng nhân ái, bao dung, độ lượng, đối xử hoà nhã với người học, đồng nghiệp; sẵn sàng giúp đỡ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người học, đồng nghiệp và cộng đồng.
 • Tận tụy với công việc; thực hiện đúng điều lệ, quy chế, nội quy của đơn vị, nhà trường, của ngành.
 • Công bằng trong giảng dạy và giáo dục, đánh giá đúng thực chất năng lực của người học; thực hành tiết kiệm, chống bệnh thành tích, chống tham nhũng, lãng phí.
 • Thực hiện phê bình và tự phê bình thường xuyên, nghiêm túc; thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục.

Yêu cầu cơ bản về đạo đức nhà giáo trong bối cảnh mới

3. Các yêu cầu cơ bản trong bối cảnh mới cần đảm bảo đạo đức nhà giáo

Bối cảnh mới đặt ra yêu cầu về các phẩm chất đạo đức nhà giáo cần rèn luyện. Các phẩm chất đạo đức nhà giáo cần rèn luyện đó bao quát trên cả ba mặt lĩnh vực về phẩm chất chính trị; lối sống, tác phong; giữ gìn, bảo vệ truyền thống đạo đức nhà giáo. Phần dưới đây, bài viết sẽ đi vào làm rõ hơn 3 lĩnh vực trên, mời bạn đọc tham khảo.

Về phẩm chất chính trị

 • Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thi hành nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật. Không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ lý luận chính trị để vận dụng vào hoạt động giảng dạy, giáo dục và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.
 • Có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm sự điều động, phân công của tổ chức; có ý thức tập thể, phấn đấu vì lợi ích chung.
 • Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia các hoạt động chính trị, xã hội.

Về lối sống, tác phong

 • Sống có lý tưởng, có mục đích, có ý chí vượt khó vươn lên, có tinh thần phấn đấu liên tục với động cơ trong sáng và tư duy sáng tạo; thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
 • Có lối sống hoà nhập với cộng đồng, phù hợp với bản sắc dân tộc và thích ứng với sự tiến bộ của xã hội; biết ủng hộ, khuyến khích những biểu hiện của lối sống văn minh, tiến bộ và phê phán những biểu hiện của lối sống lạc hậu, ích kỷ.
 • Tác phong làm việc nhanh nhẹn, khẩn trương, khoa học; có thái độ văn minh, lịch sự trong quan hệ xã hội, trong giao tiếp với đồng nghiệp, với người học; giải quyết công việc khách quan, tận tình, chu đáo.
 • Trang phục, trang sức khi thực hiện nhiệm vụ phải giản dị, gọn gàng, lịch sự, phù hợp với nghề dạy học, không gây phản cảm và phân tán sự chú ý của người học.
 • Đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ; đấu tranh, ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật và các quy định nghề nghiệp. Quan hệ, ứng xử đúng mực, gần gũi với nhân dân, phụ huynh học sinh, đồng nghiệp và người học; kiên quyết đấu tranh với các hành vi trái pháp luật.
 • Xây dựng gia đình văn hoá, thương yêu, quý trọng lẫn nhau; biết quan tâm đến những người xung quanh; thực hiện nếp sống văn hoá nơi công cộng.

Về giữ gìn, bảo vệ truyền thống đạo đức nhà giáo

 • Không lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thực hiện hành vi trái pháp luật, quy chế, quy định; không gây khó khăn, phiền hà đối với người học và nhân dân.
 • Không gian lận, thiếu trung thực trong học tập, nghiên cứu khoa học và thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục.
 • Không trù dập, chèn ép và có thái độ thiên vị, phân biệt đối xử, thành kiến người học; không tiếp tay, bao che cho những hành vi tiêu cực trong giảng dạy, học tập, rèn luyện của người học và đồng nghiệp.
 • Không xâm phạm thân thể, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người học, đồng nghiệp, người khác. Không làm ảnh hưởng đến công việc, sinh hoạt của đồng nghiệp và người khác.
 • Không tổ chức dạy thêm, học thêm trái với quy định.
 • Không hút thuốc lá, uống rượu, bia trong công sở, trong trường học và nơi không được phép hoặc khi thi hành nhiệm vụ giảng dạy và tham gia các hoạt động giáo dục của nhà trường.
 • Không sử dụng điện thoại di động và làm việc riêng trong các cuộc họp, trong khi lên lớp, học tập, coi thi, chấm thi.
 • Không gây bè phái, cục bộ địa phương, làm mất đoàn kết trong tập thể và trong sinh hoạt tại cộng đồng.
 • Không được sử dụng bục giảng làm nơi tuyên truyền, phổ biến những nội dung trái với quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước.
 • Không trốn tránh trách nhiệm, thoái thác nhiệm vụ, tự ý bỏ việc; không đi muộn về sớm, bỏ giờ, bỏ buổi dạy, cắt xén, dồn ép chương trình, vi phạm quy chế chuyên môn làm ảnh hưởng đến kỷ cương, nề nếp của nhà trường.
 • Không tổ chức, tham gia các hoạt động liên quan đến tệ nạn xã hội như : cờ bạc, mại dâm, ma tuý, mê tín, dị đoan; không sử dụng, lưu giữ, truyền bá văn hoá phẩm đồi trụy, độc hại.

4. Văn bản quy định đạo đức nhà giáo mới nhất

Theo quy định pháp luật hiện hành thì văn bản quy định về đạo đức nhà giáo đó là Quyết định 16/2008/QĐ-BGDĐT về quy định đạo đức nhà giáo.

Qua các năm, Bộ giáo dục ngước ta luôn có các văn bản để chỉ đạo sâu sát hơn và những biện pháp cụ thể thiết thực để tăng cường đạo đức nhà giáo ngày càng tốt hơn phù hợp với bối cảnh thời đại, ví dụ như:

Công văn 924/BGDĐT-NGCBQLGD 2019 khắc phục tình trạng vi phạm đạo đức nhà giáo.

Công văn 5553/BGDĐT-NGCBQLGĐ 2018 thực hiện quy định về đạo đức nhà giáo.

Công văn 2743/BGDĐT-NGCBQLGD 2018 đổi mới chương trình đào tạo với nâng cao đạo đức nhà giáo.

5. Biện pháp cơ bản để rèn luyện đạo đức nhà giáo trong bối cảnh hiện nay.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, vấn đề đạo đức được hiểu là sự tổng hòa giữa 3 yếu tố gồm lý tưởng nghề, đạo đức nghề và kỹ thuật làm nghề.

Mỗi nhà giáo phải luôn rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức nghề nghiệp để xứng đáng với sự tôn vinh và niềm tin yêu của xã hội. Ngoài yêu cầu về trình độ chuyên môn, giáo viên phải đầu tư nhiều hơn vào phương pháp, kỹ năng và thủ thuật dạy học.

HoaTieu xin đưa ra thông tin về một số biện pháp cơ bản để rèn luyện đạo đức nhà giáo trong bối cảnh hiện nay như sau:

- Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy chi bộ, sự phối hợp của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường trong việc quản lý, bồi dưỡng nâng cao chuẩn mực, trách nhiệm thực hiện đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên.

- Tham mưu việc triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc Quyết định 16/2008/QĐ-BGDĐT quy định về đạo đức nhà giáo do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và gắn với thực hiện nhiệm vụ giáo dục tại các cấp học.

- Xây dựng kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên, tổ chức sinh hoạt chuyên đề về nâng cao đạo đức nghề nghiệp, đạo đức nhà giáo và việc áp dụng hiệu quả các phương pháp giáo dục tích cực trong nhà trường.

- Gắn các hoạt động chuyên đề với việc lồng ghép giả định các tình huống thực tế cho giáo viên, thực hành xử lí, rèn luyện kinh nghiệm và rút ra bài học cho bản thân.

- Quan tâm và kịp thời nắm bắt tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện giúp đỡ giáo viên, nhân viên tạo điều kiện giáo viên ổn định đời sồng, thực hiện tốt nhiệm vụ.

- Tổ chức đánh giá, rà soát, bố trí đội ngũ cán bộ, nhà giáo, nhân viên phù hợp với chuyên môn, năng lực cá nhân, đảm bảo trong cơ sở giáo dục không có cán bộ quản lý, nhà giáo và nhân viên vi phạm đạo đức nhà giáo, vi phạm quy chế chuyên môn nghiệp vụ.

- Nêu cao tính kỉ luật, trách nhiệm nêu gương trong đội ngũ lãnh đạo trước tập thể giáo viên, nhân viên trong đơn vị.

Trên đây là ý kiến tư vấn cá nhân những yêu cầu cơ bản về đạo đức nhà giáo trong bối cảnh mới. Mời các bạn tham khảo thêm một số bài viết hữu ích khác từ chuyên mục Hỏi đáp pháp luật của trang Hoatieu.vn.

Đánh giá bài viết
4 24.434
0 Bình luận
Sắp xếp theo