Đăng kí kết hôn ở nơi tạm trú có được không 2024?

Đăng kí kết hôn ở nơi tạm trú có được không 2024? Câu trả lời là có, Như vậy, bạn có thể đăng ký kết hôn tại nơi tạm trú nhưng phải có xác nhận tình trạng hôn nhân của UBND cấp xã nơi thường trú.

1. Có đăng ký kết hôn tại nơi tạm trú được không?

Nơi cư trú được giải thích cụ thể ở Luật Cư trú 2013 hiện hành 2024; theo quy định nơi cư trú của công dân là chỗ ở hợp pháp mà người đó thường xuyên sinh sống. Nơi cư trú của công dân là nơi thường trú; nơi tạm trú. Nơi tạm trú là nơi công dân sinh sống ngoài nơi đăng ký thường trú; đã đăng ký tạm trú.

Như vậy, nơi tạm trú cũng được xem là nơi cư trú của công dân và công dân có thể lên cơ quan có thẩm quyền ở nơi tạm trú để thực hiện các thủ tục về hộ tịch.

Theo căn cứ nêu trên, việc đăng ký kết hôn hoàn toàn có thể tiến hành ở nơi đăng ký tạm trú của một trong hai bên nam, nữ.

Như vậy, ngoài nơi thường trú các bạn cũng có thể lên Ủy ban nhân dân cấp xã nơi các bạn đã đăng ký tạm trú để thực hiện việc đăng ký kết hôn.

2. Thẩm quyền đăng ký kết hôn tại nơi tạm trú

Việc kết hôn phải được đăng ký và do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện theo quy định của pháp luật về hộ tịch.

Theo quy định tại Luật Hộ tịch; cơ quan có thẩm quyền đăng ký kết hôn là UBND cấp xã; trừ trường hợp có yếu tố nước ngoài thì UBND cấp huyện sẽ thực hiện việc đăng ký kết hôn: "UBND cấp xã nơi cư trú của một trong hai bên nam, nữ thực hiện đăng ký kết hôn”.

Như vậy, thẩm quyền đăng ký kết hôn trong nước theo quy định thuộc về UBND cấp xã nơi cư trú của một trong hai bên nam, nữ.

3. Thủ tục đăng ký kết hôn tại nơi tạm trú

Đăng ký kết hôn, dù được thực hiện ở nơi đăng ký thường trú hay nơi đăng ký tạm trú thì cũng đều phải được thực hiện theo trình tự thủ tục nhất định theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ cần chuẩn bị để đăng ký kết hôn tại nơi tạm trú bao gồm:

  • Tờ khai đăng ký kết hôn (theo mẫu);
  • Chứng minh nhân dân; Căn cước công dân; giấy tờ khác có giá trị tương đương của hai bên;
  • Sổ tạm trú của người có đăng ký tạm trú ở nơi thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn;
  • Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của công dân Việt Nam do UBND cấp xã nơi hai bên đăng ký thường trú cấp chưa quá 06 tháng; tính đến ngày nhận hồ sơ;

Sau khi chuẩn bị hoàn tất những hồ sơ đã liệt kê ở trên; cả hai bên nam nữ mang hồ sơ đến nộp tại UBND cấp xã nơi bạn hoặc người yêu bạn đã đăng ký tạm trú để được đăng ký kết hôn theo quy định của pháp luật.

4. Cấp Giấy chứng nhận kết hôn

Ngay sau khi nhận đủ giấy tờ theo quy định của pháp luật; nếu thấy đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình, công chức tư pháp – hộ tịch ghi việc kết hôn vào Sổ hộ tịch; cùng hai bên nam; nữ ký tên vào Sổ hộ tịch. Hai bên nam; nữ cùng ký vào Giấy chứng nhận kết hôn.

Công chức tư pháp – hộ tịch báo cáo Chủ tịch UBND cấp xã ký; tổ chức trao Giấy chứng nhận kết hôn cho hai bên nam, nữ.

Đến đây, thủ tục đăng ký kết hôn của bạn đã hoàn tất.

Có thể thấy; thủ tục đăng ký kết hôn tại nơi tạm trú tương tự như thủ tục đăng ký kết hôn tại nơi đăng ký thường trú. Sau khi được cấp Giấy chứng nhận kết hôn thì quan hệ hôn nhân của hai bên đã được pháp luật công nhận.

Trên đây là tư vấn của Hoatieu.vn về vấn đề Đăng kí kết hôn ở nơi tạm trú có được không 2024? Mời các bạn tham khảo các bài viết cùng chuyên mục Hỏi đáp pháp luật như là:

Đánh giá bài viết
2 1.440
0 Bình luận
Sắp xếp theo