Việc làm nào dưới đây phát huy được tính dân chủ trong học sinh?

Việc làm nào dưới đây phát huy được tính dân chủ trong học sinh? Dân chủ và kỉ luật trong đời sống xã hội là điều cần thiết. Trong mỗi trường học, cơ quan, gia đình, thôn, làng, xã thì kỉ luật và dân chủ nhằm giúp cho mọi ý kiến của mọi người đều được lắng nghe, nhưng không được xử sự vượt quá quy định. Trong trường học thì những việc làm nào dưới đây thể hiện được tính dân chủ trong học sinh?

- Dân chủ là để cho mọi người thể hiện và phát huy sự đóng góp của mình vào việc chung của xã hội, cộng đồng và tập thể; kỷ luật là điều kiện để thực hiện dân chủ

- Kỷ luật là những quy tắc xử sự chung do một cơ quan, tổ chức đặt ra yêu cầu tất cả các thành viên trong cơ quan, tổ chức đó phải thực hiện theo, thường được đặt ra trong các cơ quan nhà nước.

1. Việc làm nào dưới đây phát huy được tính dân chủ trong học sinh?

A. Chỉ làm những việc đã được phân công.

B. Tích cực đóng góp ý kiến trong các cuộc họp nhóm.

C. Không tham gia các hoạt động của lớp vì còn bận học.

D. Cố gắng làm đủ bài tập trước khi đến lớp để không bị phê bình.

Trả lời đáp án đúng là B. Vì dân chủ là mọi người được tự do tham gia, xây dựng ý kiến của lớn trường. Việc học sinh tích cực tham gia đóng góp ý kiến trong cuộc họp lớp là thể hiện tính dân chủ rõ nét.

Những đáp án còn lại sai bởi vì:

A. Chỉ làm những công việc đã được phân công là người đó đã hoàn thành công việc nhưng không tham gia xây dựng ý kiến mà chỉ làm theo chỉ đạo. Không tích cực giúp đỡ những bạn khác mà chỉ nghĩ đến bản thân.

C. Hành vi này cũng không thể hiện sự dân chủ, vì lý do cá nhân mà bác bỏ những hoạt động lớp.

D. Hành vi làm đủ bài tập không thể hiện tính dân chủ. Vì đây là hành động nhằm tuân theo kỷ luật của giáo viên yêu cầu là phải làm bài tập đầy đủ trước khi đến lớp.

2. Việc làm nào dưới đây phát huy được tính dân chủ và kỉ luật của học sinh?

A. Tìm mọi lí do để trốn tránh trách nhiệm trước tập thể.

B. Nhắc nhở, phê bình những bạn nói chuyện riêng trong lớp.

C. Bảo vệ ý kiến của mình đến cùng trong các cuộc thảo luận.

D. Tìm ra lỗi sai của bạn để phê bình vì hôm trước bạn đã phê bình mình trước lớp.

Trả lời đáp án đúng là: B. Vì việc nhắc nhở và phê bình đã tuân theo yêu cầu về kỉ luật lớp học. Khi giáo viên giảng dạy thì học sinh không được phép nói chuyện riêng khiến không thể tập trung học và giáo viên cũng không thể giảng dạy.

Những đáp án còn lại sai vì:

A. Hành vi này thể hiện con người trốn tránh trách nhiệm, không thực hiện theo yêu cầu của vị trí mà người đó đang đảm nhiệm. Thể hiện con người đó không có kỷ luật bản thân.

C. Hành vi bảo vệ ý kiến của mình đến cùng là bảo thủ, không lắng nghe ý kiến của người khác. Hành vi này không thể hiện tính dân chủ. Người bảo thủ luôn cho suy nghĩ của họ là đúng và không lắng nghe và nhìn nhận những điều đúng mà mọi người góp ý.

D. Hành vi phê bình lại bạn đã phê bình mình hôm trước là hành động ích kỷ, hẹp hòi. Hành vi này còn được hiểu như là một hành động trả thù đối phương. Hành động này là không nên và cũng không thể hiện tính dân chủ, kỷ luật.

Như vậy qua những hành vi trên có thể hiểu rõ được hành vi nào là dân chủ, hành vi nào là kỷ luật để bạn đọc biết thêm về những hành vi này trong đời sống.

Trên đây là những tìm hiểu của Hoa Tiêu về vấn đề Việc làm nào dưới đây phát huy được tính dân chủ trong học sinh? Việc làm nào dưới đây phát huy được tính dân chủ và kỉ luật của học sinh?  Mời các bạn tham khảo thêm nội dung hữu ích trong mục Học tập liên quan.

Đánh giá bài viết
1 2.358
0 Bình luận
Sắp xếp theo