Trách nhiệm gìn giữ hoà bình của thế hệ trẻ hiện nay

Trách nhiệm gìn giữ hoà bình của thế hệ trẻ hiện nay. Trải qua bao cuộc chiến tranh trong lịch sử thì nhân dân ta mới có được tự do, độc lập ngày hôm nay. Bởi vậy thế hệ tương lai cần biết trân trọng và gìn giữ được sự hoà bình của những người đi trước dày công gây dựng. Thế hệ trẻ có trách nhiệm như thế nào đối với việc gìn giữ hoà bình?

Lưu ý: Nội dung dưới đây được thực hiện hoàn toàn bởi HoaTieu.vn, không vì mục đích thương mại. Mọi website lấy nội dung bài viết Trách nhiệm gìn giữ hoà bình của thế hệ trẻ hiện nay, xin vui lòng dẫn nguồn.

Trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc giữ gìn hòa bình đất nước

1. Ý nghĩa của hoà bình?

Hoà bình là sự bình yên, trạng thái lý tưởng của tự do và hạnh phúc, khi con người sống trong sự yên bình không có những cuộc chiến tranh. Hoà bình của đất nước cũng được hiểu là sự độc lập, tự do và bình đẳng.

Hoà bình có ý nghĩa vô cùng to lớn đó là:

  • Đối với người dân: Hoà bình có ý nghĩa mang lại hạnh phúc và tự do cho con người khi được sống một cuộc sống yên bình. Con người sẽ không phải tranh giành, đổ máu vì chiến tranh giành lại độc lập, từ đó cũng tập trung phát triển kinh tế, phát triển xã hội đưa đất nước đi lên giàu, mạnh hơn. Hơn nữa con người cũng được sống công bằng và bình đẳng như nhau.
  • Đối với một quốc gia: Một quốc gia được sống trong thời bình sẽ hiểu được sự quan trọng của hoà bình và hiểu được chiến tranh không mang lại lợi ích cho đất nước mà sẽ khiến đất nước ngày càng thụt lùi vì tư tưởng tranh giành không giúp đỡ lẫn nhau. Khi đất nước hoà bình thì mọi thứ sẽ được phát triển tốt đẹp hơn, người dân sống trong ấm no hạnh phúc.

Vậy nên việc xây dựng và gìn giữ hoà bình là điều vô cùng quan trọng với mỗi con người nói riêng và đất nước nói chung.

2. Trách nhiệm gìn giữ hoà bình của thế hệ trẻ hiện nay

Trách nhiệm gìn giữ hoà bình của thế hệ trẻ hiện nay
Trách nhiệm gìn giữ hoà bình của thế hệ trẻ hiện nay

Từ những lợi ích, ý nghĩa mà hoà bình đem lại thì thế hệ trẻ cần có trách nhiệm gìn giữ hoà bình hôm nay. Bởi vì thế hệ cha ông ta đã đổ bao xương máu trên chiến trường, bao hi sinh công sức mới có được đất nước độc lập, yên bình như ngày hôm nay. Để thế hệ ngày nay được sinh sống trong đất nước yên bình. Vì những lý do đó mà trách nhiệm gìn giữ hoà bình ngày càng quan trọng với lớp thế hệ trẻ tương lai. Những người con đất Việt cần có trách nhiệm:

  • Trách nhiệm học tập thật tốt để tương lai phát triển đất nước;
  • Trách nhiệm rèn luyện phẩm chất đạo đức theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh;
  • Trách nhiệm tham gia các hoạt động nhằm xây dựng và bảo vệ đất nước;
  • Trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ của một người thanh niên trong lĩnh vực quân sự;
  • Trách nhiệm phát triển đất nước theo xu hướng mới công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Như vậy hiện đất nước đang không có chiến tranh nhưng thế hệ trẻ cũng không được lơ là mà luôn phải học tập rèn luyện phòng bị cho mọi vấn đề có thể xảy ra để cống hiến cho đất nước. Bên sự phòng bị thì cũng cần sự học hỏi cần cù, chăm chỉ để đưa đất nước ngày càng giàu mạnh hơn nữa.

Từ đó có thể hiểu rằng những thế hệ tương lai của đất nước cần biết nắm bắt nhiệm vụ, vai trò của bản thân trong mọi thời kỳ để thực hiện trách nhiệm đó cho thật tốt cũng là thực hiện việc bảo vệ hoà bình.

Trên đây là những tìm hiểu của Hoa Tiêu về vấn đề Trách nhiệm gìn giữ hoà bình của thế hệ trẻ hiện nay. Mời các bạn tham khảo thêm những thông tin hữu ích trong mục Học tập liên quan.

Đánh giá bài viết
4 5.362
0 Bình luận
Sắp xếp theo