Vai trò của tinh thần hợp tác với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước ta

Vai trò của tinh thần hợp tác với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước ta. Với xu thế của thế giới hiện nay thì hợp tác là điều đương nhiên. Tinh thần hợp tác trong thời kỳ hiện nay có vai trò như thế nào với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Mời bạn đọc tham khảo nội dung bài viết dưới đây.

Lưu ý: Nội dung dưới đây được thực hiện hoàn toàn bởi HoaTieu.vn, không vì mục đích thương mại. Mọi website lấy nội dung bài viết Vai trò của tinh thần hợp tác với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước ta, xin vui lòng dẫn nguồn.

Nêu vai trò của tinh thần hợp tác với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước ta hiện nay

1. Hợp tác là gì?

Hợp tác là chung sức làm việc, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau trong công việc, lĩnh vực nào đó vì mục đích chung.

Hợp tác được thực hiện giữa con người với con người, giữa tổ chức với tổ chức, giữa đất nước với đất nước đều vì mục đích chung cho các bên đặt ra. Sự hợp tác có thể đặt ra giữa nhiều đối tượng với nhau hoặc giữa hai đối tượng.

2. Vai trò của tinh thần hợp tác với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước ta

Nước ta là một đất nước đang phát triển và hiện đang là thời kỳ mở rộng mối quan hệ giữa các quốc gia để cùng nhau xây dựng nền kinh tế thế giới. Chính vì vậy tinh thần của sự hợp tác là một yếu tố quan trọng đến sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước ta hiện nay. Tinh thần hợp tác được thể hiện trong các mối quan hệ giữa cá nhân với nhau, giữa các tổ chức doanh nghiệp với nhau, giữa các nước với nhau cùng vì mục đích phát triển chung. Tinh thần hợp tác còn được thể hiện bằng việc ngày ngày nâng cao sự hợp tác giữa các mối quan hệ. Ví dụ như doanh nghiệp Việt có sự hợp tác với doanh nghiệp nước ngoài để xuất khẩu nông sản Việt Nam ra thế giới. Đó là những sự hợp tác nhằm thúc đẩy kinh tế Việt Nam.

Vì thế sự hợp tác có vai trò với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước là:

  • Phát triển kinh tế Việt Nam lớn mạnh hơn trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá;
  • Thúc đẩy việc ngoại giao giữa Việt Nam với các nước khác trên thế giới;
  • Củng cố mối quan hệ ngoại giao cũng như chính trị của Việt Nam với các nước khác;
  • Củng cố và xây dưng những nguyên tắc nhằm bảo vệ hoà bình giữa các quốc gia;
  • Đưa Việt Nam lên một vị thế mới so với các nước trên thế giới.

Có thế thấy được tinh thần hợp tác và mở rộng mối quan hệ hiện nay đối với nước ta là một trong những hướng đi hàng đầu nhằm xây dựng cũng như bảo vệ đất nước. Nhưng sự hợp tác cũng cần có sự mềm dẻo cũng như hợp tác một cách có chiến lược nhằm hạn chế những điều bất lợi cho nước ta.

Trên đây là những tìm hiểu của Hoa Tiêu về vấn đề Vai trò của tinh thần hợp tác với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước ta. Mời các bạn tham khảo thêm những thông tin hữu ích trong mục Học tập liên quan.

Đánh giá bài viết
1 134
0 Bình luận
Sắp xếp theo