Những việc làm thể hiện tính dân chủ GDCD 9 - trang 11

Những việc làm thể hiện tính dân chủ GDCD 9 - trang 11? Chúng ta ai cũng nghe đến từ dân chủ nhưng chưa thật sự hiểu dân chủ là gì? Những hành động nào thể hiện tính dân chủ? Vậy hãy cùng hoatieu.vn tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

1. Tính dân chủ là gì? Kỷ luật là gì?

- Dân chủ là mọi người được làm chủ công việc của tập thể và xã hội, mọi người phải được biết, được cùng tham gia bàn bạc, góp phần thực hiện, giám sát những công việc chung của tập thể và xã hội có liên quan đến mọi người, đến cộng đồng và đất nước.

Một tổ chức có dân chủ là một tổ chức công bằng và văn minh, nơi mà mọi người được thực hiện quyền lợi của mình với công việc chung và những công việc liên quan đến mình.

- Kỷ luật là những quy định, quy ước của một cộng đồng về những hành vi cần tuân theo nhằm đảm bảo sự phối hợp hành động chặt chẽ của mọi người.

2. Những việc làm nào sau đây có nội dung thể hiện tính dân chủ? Vì sao?

Theo em thì những hành động nào dưới đây đã thể hiện tính dân chủ:

A, Nhà trường tổ chức cho học sinh học tập nội quy của trường; học sinh được thảo luận và thống nhất thực hiện nội quy;

B, Ông Bính - tổ trưởng tổ dân phố - quyết định mỗi gia đình gộp 5.000 đồng để làm quỹ thăm hỏi những gia đình gặp khó khăn;

C, Nam đến trường dự sinh hoạt chi đoàn theo kế hoạch;

D, Thầy chủ nhiệm giao cho Hùng điều khiển buổi sinh hoạt lớp cuối tuần, mọi người đã tích cực phát biểu ý kiến;

Đ, Trong một trận đấu bóng, các cầu thủ xô xát với nhau trên sân cỏ, không tuân theo quyết định của trọng tài.

Trả lời: Những việc làm thể hiện tính dân chủ là: A, C, D

  • Đáp án A: Vì nhà trường đã thực hiện tính dân chủ trong thực hiện và xây dựng nội quy, mọi học sinh đều có quyền thảo luận và thực hiện nội quy chung của cả trường.
  • Đáp án C: Vì Nam được thực hiện quyền dân chủ của mình trong chi đoàn và được đến dự sinh hoạt chi đoàn để tham gia xây dựng chi đoàn.
  • Đáp án D: Vì trong lớp Hùng là người tổ chức buổi sinh hoạt lớp cuối tuần và mọi người trong lớp cũng được tham gia ý kiến cá nhân để xây dựng những vấn đề được nêu ra trong buổi sinh hoạt.

Những đáp án không thể hiện tính dân chủ, kỷ luật:

  • Đáp án B không thể hiện tính dân chủ vì ông Bính đã tự đưa ra quyết định riêng của mình để áp dụng cho mọi gia đình trong thôn mà không tham khảo ý kiến của mọi người.
  • Đáp án Đ không thể hiện tính kỷ luật vì mọi người trong trận bóng đã không tuân thủ quyết định của trọng tài và xô xát lẫn nhau. Ở đây mọi người đã không tuân thủ những quy định trong trận đấu và người trọng tài sẽ là người ra quyết định công bằng của một trấn đấu.

3. Giải GDCD 9 Bài 3: Dân chủ và kỷ luật

4. Nêu những việc làm thể hiện dân chủ kỉ luật

Từ khái niệm dân chủ là gì nêu ở phần 1 bài viết cho thấy, dân chủ có vai trò đặc biệt trong trọng trong sự phát triển của Đảng ta nói riêng và hệ thống chính trị - xã hội nói chung. Khi có quyền dân chủ, người dân thuộc mọi tầng lớp, mọi lứa tuổi có quyền đưa ra ý kiến, quyết định của mình trong các lĩnh vực đời sống có ảnh hưởng đến quyền lợi của mình. Đồng thời, sẽ ngăn chặn việc tập trung quyền lực vào một tổ chức, cá nhân nào đó.

Những hành vi thể hiện tính dân chủ kỉ luật bao gồm:

- Tập thể tổ chức họp, các cá nhân trong tập thể được biết nội dung cuộc họp bàn về vấn đề gì, được đưa ra ý kiến thảo luận, người quản lý dựa trên ý kiến của mọi người trong cuộc họp để đưa ra quyết định chung.

- Học sinh tham gia phát biểu xây dựng bài. Giáo viên được họp bàn về chế độ lương thưởng, chính sách đãi ngộ của nhà trường, cũng như các vấn đề về chuyên môn trong nhà trường.

- Học sinh chấp hành nghiêm các nội quy của trường, lớp đề ra; phản ánh với giáo viên về những vấn đề tiêu cực trong lớp.

- Nhà trường tổ chức cho học sinh học tập nội quy, quy định, học sinh được thảo luận và thống nhất thực hiện.

- Công dân đủ 18 tuổi trở lên được đi bầu cử để bầu ra đại biểu hội đồng nhân dân uy tín, thay mặt nhân dân bày tỏ ý kiến, đề xuất những vấn đề còn tồn tại ở địa phương lên cấp có thẩm quyền, giải quyết khúc mắc, khó khăn của người dân.

- Quốc hội trưng cầu ý kiến của người dân trước khi ban hành, sửa đổi luật mới; có dự thảo luật ban hành công khai để lấy ý kiến từ các cơ quan liên quan về tính hợp lý của luật mới.

- Cán bộ, công chức, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có sai phạm phải tự phê bình trước người dân, tự nguyện nhận mọi hình thức kỷ luật của tổ chức.

- Người lao động trong công ty được bàn bạc về quyền lợi của mình như vấn đề bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thai sản, an toàn lao động, tiền lương - thưởng...

- Tổ trưởng tổ dân phố công khai minh bạch các khoản chi thu trong quý, năm trong tổ để người dân cùng biết.

Tham khảo bài viết: Kể lại việc làm của em về thực hiện tốt dân chủ và kỷ luật 

5. Việc làm không thể hiện tính dân chủ

Mọi người dân đều có quyền dân chủ, tuy nhiên, ở một số tổ chức, đơn vị vẫn còn tồn tại những việc làm không thể hiện tính dân chủ, như:

- Việc bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố chỉ mang tính hình thức, không lấy đủ ý kiến, số phiếu của người dân.

- Chính quyền địa phương tự quyết các vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống người dân mà không có sự thông báo, lấy ý kiến của các hộ dân, như: thu kinh phí xây dựng cơ sở vật chất, chậm trễ trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính mà không có văn bản nêu rõ lý do trả trễ cho người dân...

- Giám đốc tự quyết định mọi vấn đề của công ty, không thông qua ý kiến họp bàn với người lao động.

- Nhờ người khác đi bỏ phiếu bầu cử thay.

- Ban hành chính sách, chủ trương không thông qua lấy ý kiến nhân dân, thiếu tính thực tiễn...

6. Kể những việc làm của bản thân thể hiện tính dân chủ

Là học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường, em cho rằng dù ở môi trường nào thì cũng cần thực hiện tính dân chủ. Việc làm thể hiện tính dân chủ mà em đã làm gồm:

  • Cùng các bạn trong lớp, trong tổ, nhóm sôi nổi thảo luận về vấn đề mà giáo viên đưa ra. Từ đó, thống nhất ý kiến chung, đưa ra luận cứ, dẫn chứng để tranh luận với các bạn nhóm khác.
  • Tự nguyện tham gia các hoạt động chung của lớp và trường tổ chức như: tham gia lên kịch bản cho phần trình diễn sân khấu hóa vào thứ 2 đầu tuần của lớp; tham gia hội thi năng khiếu của nhà trường, địa phương tổ chức; chủ động tham gia các hoạt động đoàn đội...
  • Nhìn nhận mọi việc một cách khách quan để có thể đưa ra quyết định đúng đắn.
  • Sống hoà đồng, thân thiện và dễ gần với những người bạn hoặc người xung quanh.

Trên đây là những phân tích của Hoa Tiêu về câu hỏi Những việc làm thể hiện tính dân chủ GDCD 9 - trang 11?  Mời các bạn tham khảo thêm những bài viết hữu ích trong mục Học tập dưới đây:

Đánh giá bài viết
2 6.072
0 Bình luận
Sắp xếp theo