Nhà nước thực hiện chính sách phổ cập giáo dục nhằm thực hiện mục tiêu nào dưới đây?

Nhà nước thực hiện chính sách phổ cập giáo dục nhằm thực hiện mục tiêu nào dưới đây? Giáo dục là một lĩnh vực trong đời sống xã hội được nhà nước đặc biệt quan tâm. Giáo dục được coi là gốc rễ của sự phát triển của con người. Vậy nhà nước thực hiện chính sách phổ cập giáo dục nhằm mục tiêu gì? Cùng Hoatieu.vn tìm hiểu cụ thể trong nội dung bài viết dưới đây.

1. Nhà nước thực hiện chính sách phổ cập giáo dục nhằm thực hiện mục tiêu nào dưới đây?

  1. Nâng cao dân trí
  2. Đào tạo nhân tài
  3. Bồi dưỡng nhân tài
  4. Phát triển nhân lực

Trả lời đáp án đúng là A. Nhà nước thực hiện chính sách phổ cập giáo dục nhằm thực hiện mục tiêu Nâng cao dân trí.

Bởi vì chúng ta cũng biết nhân dân trước kia bị áp bức, bóc lột bởi những kẻ xâm lược, chúng không muốn cho nhân dân ta học hành để thực hiện chính sách ngu dân. Từ đó khiến cho nhân dân bị mất khi khả năng phát triển và chống lại chúng. Vì thế nên nhân dân ta có nhiều người không biết chữ. Nhà nước khi giành được độc lập đã thực hiện cách chính sách cải cách trong đó có chính sách phổ cập giáo dục cho nhân dân. Từ đó để nâng cao dân trí trong nhân dân, chủ động bảo vệ quyền và lợi ích của mình.

Nhà nước thực hiện chính sách phổ cập giáo dục nhằm thực hiện mục tiêu nào dưới đây?
Nhà nước thực hiện chính sách phổ cập giáo dục nhằm thực hiện mục tiêu nào dưới đây?

2. Tìm hiểu chính sách phổ cập giáo dục

Từ khi nhà nước ta độc lập thì nhà nước đã coi trọng việc giáo dục trong nhân dân nên đã thực hiện việc mở các trường học tại các địa phương. Việc học tập được quy định cụ thể vừa là quyền vừa là nghĩa vụ của nhân dân.

Chính sách phổ cập giáo dục được pháp luật quy định cụ thể giáo dục tiểu học là cấp học bắt buộc, độ tuổi thực hiện là cho những trẻ em từ 5 tuổi đến hết 14 tuổi. Với chính sách này đã và đang dần nâng cao dân trí trong nhân dân, công dân có cơ hội phát triển bản thân hơn.

Gần đây nhà nước cũng đã ban hành Nghị định 20/2014/NĐ-CP về việc phổ cập giáo dục và xoá mù chữ trong nhân dân. Nghị định này quy định về việc sẽ thực hiện phổ cập giáo dục cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục trung học cơ sở.

Chính sách này đặt ra nhằm mục tiêu nâng cao hơn nữa số lượng trẻ em được đi học và tạo điều kiện học tập. Cùng với đó là những người trong độ tuổi từ 15 đến 60 tuổi được biết chữ. Việc xoá mù chữ này nhằm để nhân dân đều biết đọc, biết viết.

Trên đây là những tìm hiểu của Hoa Tiêu về vấn đề Nhà nước thực hiện chính sách phổ cập giáo dục nhằm thực hiện mục tiêu nào dưới đây? Mời bạn đọc tham khảo thêm những thông tin hữu ích trong mục Học tập Lớp 11 liên quan.

Đánh giá bài viết
1 606
0 Bình luận
Sắp xếp theo