Thư cho Vương Thông đọc hiểu

Thư lại dụ Vương Thông là một trong những bức thư do Nguyễn Trãi soạn thảo để gửi Vương Thông trong sự nghiệp phò giúp Lê Lợi đánh quân Minh. Qua tác phẩm Tái dụ Vương Thông thư, Nguyễn Trãi đã cho người đọc thấy được khả năng bậc thầy của mình trong nghệ thuật nghị luận cũng như lí lẽ sắc sảo, bố cục chặt chẽ của văn bản. Sau đây là mẫu đề đọc hiểu Thư lại dụ Vương Thông có đáp án chi tiết giúp các em học sinh có thêm tài liệu tham khảo khi học tác phẩm.

1. Tóm tắt nội dung Thư lại dụ Vương Thông

Trong bài viết, Nguyễn Trãi chỉ rõ nguyên tắc của người dùng binh là phải hiểu biết về thời và thế. Tác giả chỉ rõ cho tướng giặc biết thuật dùng binh bằng giọng điệu bề trên tỏ ý coi thường sự dốt nát của chúng. Trên cơ sở phân tích thời, thế và sự tương quan giữa ta và địch, Nguyễn Trãi chỉ ra cho lũ tướng giặc thấy sáu cớ bại vong không thể tránh khỏi của chúng.

Trong phần kết thúc bức thư, tác giả nêu ra hai khả năng cho các tướng giặc lựa chọn: một là đầu hàng, hai là mở cửa thành đem quân ra giao chiến với nghĩa quân Lam Sơn. Tuy nhiên, ông vẫn chỉ ra cho chúng thấy rằng đầu hàng là kế sách tốt nhất để đỡ hao binh tổn tướng.

2. Đề đọc hiểu Thư lại dụ Vương Thông

Đọc văn bản và trả lời câu hỏi:

Kể ra người dùng bình giỏi là ở chỗ biết rõ thời thể mà thôi. Được thời có thể, thì mất biến thành còn, nhỏ hóa ra lớn; mất thời không thể, thì mạnh hóa ra yếu, yên lại nên nguy; sự thay đổi ấy chỉ trong khoảng trở bàn tay. Nay các ông không hiểu rõ thời thế, lại trang sức bằng lời dối trả, thế chẳng phải là bọn thất phu hèn kém ư? Sao đủ để cùng nói việc binh được? Trước đây lòng mưu giả trả, mặt thác giảng hòa, rồi cứ đào hào đắp lũy, ngồi đợi viện binh, tâm tích không rõ, trong ngoài khác nhau, sao đủ khiến ta chắc tin mà không ngờ được? [...]

Nay sức hết kế cùng, quân sĩ nhọc mệt, trong thiếu lương thực, ngoài không viện binh, bảm hờ khu nhỏ mọn, nghỉ tạm thành cho vợ, hả chẳng phải là như thịt trên thớt, cả trong nồi sao? Thế mà lại còn lừa dối dân ta, du điều phi nghĩa. Kìa những kẻ trung thần nghĩa sĩ dầu thời cùng vận ách, nếm mật nằm gai, cũng chẳng chịu mưu đồ kia khác; lẽ nào ngày nay lại chịu tin nghe lời bất nghĩa của bọn các ông?

(Trích Lại thư dụ Vương Thông, Nguyễn Trãi toàn tập, Viện Sử học, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1976, tr. 132-134)

* Chú thích: Lại thư dụ Vương Thông là một trong những bức thư do Nguyễn Trãi soạn thảo để gửi Vương Thông trong sự nghiệp phò giúp Lê Lợi đánh quân Minh. Đây là bức thư số 35 trong Quân trung từ mệnh tập, được Nguyễn Trãi viết vào khoảng tháng 2 năm Đinh Mùi (1427).

Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt đc sử dụng trong đoạn trích.

Câu 2. Theo tác giả người dùng binh giỏi là người như thế nào.

Câu 3. Chỉ ra chi tiết về "những kẻ trung thần nghĩa sĩ" trong đoạn trích.

Câu 4. Nêu hiệu quả của biện pháp liệt kê trong câu "Nay sức hết kế cùng .....cá trong nồi sao?"

Câu 5. Đoạn trích giúp em hiểu gì về Vương Thông và giặc Minh.

Câu 6. Nhận xét thái độ của Nguyễn Trãi về Vương Thông và giặc Minh

Gợi ý

Câu 1. Phương thức biểu đạt Thư lại dụ Vương Thông: Nghị luận

Câu 2. Theo tác giả, người dùng binh giỏi là người biết thời thế.

Câu 3.

Chi tiết "Những kẻ trung thần nghĩa sĩ" dầu thời cùng vận ách, nếm mật nằm gai, cũng chẳng chịu mưu đồ kia khác.

Câu 4.

Tác dụng: nhấn mạnh tình huống, tình cảnh của quân giặc đang khó khăn và thiếu thốn ra sao so với nghĩa quân Lam Sơn.

Câu 5.

Vương Thông và giặc Minh là những kẻ gian xảo, giả dối và không nắm rõ thời cơ và còn thường xuyên giở trò lừa bịp với nghĩa quân Lam Sơn

Câu 6.

Thái độ của tác giả của Nguyễn Trãi với Vương Thông, giặc Minh đó là thái độ lên án, vạch trần bộ mặt thật, phê phán, cương quyết, vừa quyết liệt vừa mềm mỏng, lấy chí nhân thay cường bạo để đánh vào tâm lý của giặc Minh.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trong nhóm Lớp 10 thuộc chuyên mục Học tập của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
4 9.431
0 Bình luận
Sắp xếp theo