Xông đất năm 2023 tuổi Ngọ

Xông đất năm 2023 cho gia chủ tuổi Ngọ là một phong tục truyền thống trong dịp đầu năm được nhiều gia đình người Việt coi trọng với quan niệm mong muốn năm mới gặp nhiều thuận lợi may mắn. Vậy chọn tuổi xông đất cho gia chủ tuổi Ngọ trong năm 2023 hợp với những tuổi nào? Mời các bạn cùng tham khảo nội dung dưới đây để nắm được tuổi xông đất 2023 cho người tuổi Ngọ hợp mệnh nhất nhé.

Tuổi xông đất năm 2023 gia chủ tuổi Ngọ - Trong năm mới 2023 Quý Mão các tuổi nào xông nhà, xông đất cho gia chủ tuổi Ngọ là đẹp nhất. Dưới đây là danh sách các tuổi xông nhà đẹp 2023 Quý Mão cho gia chủ tuổi Bính Ngọ, Giáp Ngọ, Mậu Ngọ, Canh Ngọ, Nhâm Ngọ. Mời các bạn cùng tham khảo.

1. Xem tuổi xông nhà 2023 cho gia chủ tuổi Bính Ngọ

Tuổi xông đất năm 2023 gia chủ tuổi Ngọ

Sau đây là các  tuổi xông đất đầu năm 2023 cho gia chủ tuổi Bính Ngọ.

Các tuổi xông đất tốt với người tuổi Bính Ngọ trong năm Qúy Mão 2023 là:

Ất Mùi 1955 (Khá), Đinh Mùi 1967 (Khá), Tân Hợi 1971 (Khá), Tân Mùi 1991 (Khá), Canh Tuất 1970 (Khá), Giáp Dần 1974 (Khá), Nhâm Tuất 1982 (Khá), Mậu Tuất 1958 (Trung bình), Nhâm Dần 1962 (Trung bình), Bính Tuất 1946 (Trung bình)

Các tuổi xông đất xấu với người tuổi Bính Ngọ trong năm Qúy Mão 2023 là:

Ất Dậu 1945 (Xấu), Bính Thìn 1976 (Xấu), Canh Thân 1980 (Xấu), Mậu Thìn 1988 (Xấu), Giáp Tuất 1994 (Xấu), Kỷ Mão 1999 (Xấu), Qúy Sửu 1973 (Xấu), Tân Dậu 1981 (Xấu), Giáp Tý 1984 (Xấu), Bính Dần 1986 (Xấu)

2. Xem tuổi xông nhà 2023 cho gia chủ tuổi Giáp Ngọ

Chủ nhà tuổi Giáp Ngọ chọn người xông đất theo các tuổi sau đây để năm mới đắc tài đắc lộc.

Các tuổi xông đất tốt với người tuổi Giáp Ngọ trong năm Qúy Mão 2023 là:

Đinh Mùi 1967 (Tốt), Tân Mùi 1991 (Tốt), Bính Tuất 1946 (Tốt), Nhâm Tuất 1982 (Tốt), Đinh Hợi 1947 (Khá), Giáp Dần 1974 (Khá), Qúy Hợi 1983 (Khá), Mậu Dần 1998 (Khá), Giáp Thân 1944 (Khá), Ất Mùi 1955 (Khá)

Các tuổi xông đất xấu với người tuổi Giáp Ngọ trong năm Qúy Mão 2023 là:

Qúy Mùi 1943 (Xấu), Canh Tý 1960 (Xấu), Kỷ Hợi 1959 (Xấu), Ất Sửu 1985 (Xấu), Giáp Tuất 1994 (Xấu), Mậu Tuất 1958 (Xấu), Giáp Ngọ 1954 (Xấu), Qúy Mão 1963 (Xấu), Bính Dần 1986 (Xấu), Ất Hợi 1995 (Xấu)

3. Xem tuổi xông nhà 2023 cho gia chủ tuổi Mậu Ngọ

Các tuổi xông đất tốt với người tuổi Mậu Ngọ trong năm Qúy Mão 2023 là:

Tân Mùi 1991 (Tốt), Bính Tuất 1946 (Tốt), Đinh Hợi 1947 (Khá), Mậu Dần 1998 (Khá), Mậu Thân 1968 (Khá), Đinh Mùi 1967 (Khá), Đinh Tỵ 1977 (Khá), Qúy Mùi 1943 (Trung bình), Mậu Tuất 1958 (Trung bình), Tân Sửu 1961 (Trung bình)

Các tuổi xông đất xấu với người tuổi Mậu Ngọ trong năm Qúy Mão 2023 là:

Nhâm Dần 1962 (Xấu), Tân Mão 1951 (Xấu), Giáp Thân 1944 (Xấu), Qúy Tỵ 1953 (Xấu), Ất Mão 1975 (Xấu), Mậu Thìn 1988 (Xấu), Đinh Sửu 1997 (Xấu), Nhâm Thìn 1952 (Xấu), Bính Thân 1956 (Xấu), Ất Tỵ 1965 (Xấu)

4. Xem tuổi xông nhà năm 2023 cho tuổi Canh Ngọ

Các tuổi xông đất tốt với người tuổi Canh Ngọ trong năm Qúy Mão 2023 là:

Ất Mùi 1955 (Tốt), Tân Mùi 1991 (Khá), Canh Tuất 1970 (Khá), Tân Hợi 1971 (Khá), Đinh Hợi 1947 (Khá), Bính Tuất 1946 (Khá), Nhâm Dần 1962 (Khá), Đinh Mùi 1967 (Khá), Kỷ Mùi 1979 (Khá), Giáp Tuất 1994 (Khá)

Các tuổi xông đất xấu với người tuổi Canh Ngọ trong năm Qúy Mão 2023 là:

Bính Thân 1956 (Xấu), Giáp Ngọ 1954 (Xấu), Qúy Tỵ 1953 (Xấu), Nhâm Thìn 1952 (Xấu), Giáp Thân 1944 (Xấu), Qúy Mùi 1943 (Xấu), Kỷ Sửu 1949 (Xấu), Mậu Tuất 1958 (Xấu), Kỷ Dậu 1969 (Xấu), Đinh Mão 1987 (Xấu)

5. Tuổi xông đất 2023 cho gia chủ tuổi Nhâm Ngọ

Các tuổi xông đất tốt với người tuổi Nhâm Ngọ trong năm Qúy Mão 2023 là:

Đinh Mùi 1967 (Tốt), Nhâm Tuất 1982 (Tốt), Giáp Dần 1974 (Khá), Qúy Hợi 1983 (Khá), Giáp Thân 1944 (Khá), Kỷ Mùi 1979 (Khá), Tân Mùi 1991 (Khá), Đinh Sửu 1997 (Khá), Qúy Tỵ 1953 (Trung bình), Nhâm Thìn 1952 (Trung bình)

Các tuổi xông đất xấu với người tuổi Nhâm Ngọ trong năm Qúy Mão 2023 là:

Mậu Thân 1968 (Xấu), Giáp Thìn 1964 (Xấu), Kỷ Sửu 1949 (Xấu), Bính Thân 1956 (Xấu), Tân Sửu 1961 (Xấu), Bính Tý 1996 (Xấu), Kỷ Mão 1999 (Xấu), Đinh Dậu 1957 (Xấu), Bính Thìn 1976 (Xấu), Canh Thân 1980 (Xấu)

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tết cổ truyền của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
6 2.348
0 Bình luận
Sắp xếp theo