Bài khấn cầu an ngày 23 tháng Chạp

Từ xưa đến nay, theo quan niệm dân gian, ngày 23 tháng Chạp hàng năm được coi là ngày ông Công ông Táo về trời để báo cáo Ngọc Hoàng những điều diễn ra ở nhân gian trong một năm qua. Trong bài viết này Hoatieu xin chia sẻ đến các bạn bài khấn cầu an trong ngày ông Công ông Táo để xin bình an may mắn đến với mọi người trong gia đình.

Bài cúng cầu an ngày ông Công ông Táo

NAM MÔ THƯỜNG TRỤ THẬP PHƯƠNG PHẬT! NAM MÔ THƯỜNG TRỤ THẬP PHƯƠNG PHÁP!

NAM MÔ THƯỜNG TRỤ THẬP PHƯƠNG TĂNG! NAM MÔ BẢN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT! NAM

MÔ A DI ĐÀ PHẬT !

Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát.

Kính lạy mười phương chư vị Hộ Pháp - Thiện thần, Thiên phủ, Địa phủ, Thủy phủ; Thiên quan, Địa quan, Thủy quan cập đẳng chư thần quân. Đương niên, Đương cảnh, Thành Hoàng Bản Gia Thổ Công, Đông Trù Tư Mệnh, Táo Phủ Thần Quân; Môn khẩu Thổ Địa ban tài tiếp lộc - chính vị gia tiên chi thần...Thuỳ từ chứng giám cho tín chủ chúng con Tên là:........................................Địa chỉ:...............................................................................

Hôm nay là ngày lễ Táo Quân, tín chủ chúng con theo lời Phật dạy phóng sinh tu phúc, thiết lễ Hương- Hoa phẩm vật kính cúng mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, Thiên, Long, Bát Bộ, Hộ Pháp Thiện Thần cập Bản Gia Thổ Công, Đông trù tư mệnh đẳng chư liệt vị gia tiên Nội Ngoại.

Xin thùy từ chứng minh và gia hộ cho toàn gia quyến chúng con được trượng thừa công đức. Cầu lộc đắc lộc, cầu tài đắc tài, cầu bình an đắc bình an; công danh hiển đạt, gia thế hanh thông. Lại nguyện cho Quốc thái dân an, thế giới Hoà bình, chúng sinh an lạc và cầu cho đại dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ, người người đồng phát Bồ Đề Tâm, tin sâu nhân quả, bỏ ác làm lành, lánh dữ hành thiện, niệm Phật chuyên cần, tới khi xả bỏ báo thân đồng được vãng sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà.

Bài cúng cầu an ngày ông Công ông Táo

Bài cúng phóng sinh ngày 23 tháng Chạp

Thắp ba nén hương trước vật phóng sinh và đọc bài phóng sinh dưới đây:

Đức Phật dạy rằng: Tình ái nhiều tư tưởng ít thì phải đọa làm kiếp súc sinh. Vậy nên biết rằng các ngươi kiếp trước si mê tình ái, không biết đường tu, cho nên kiếp này phải chịu báo thân mang lông may vảy, nào lặn - nào bay mỗi loài một khác. Hoặc mắc phải lưới, hoặc trúng hòn tên... mạng kề trên thớt cùng với nước sôi lửa bỏng.

Hôm nay gặp người hiền lương, tuân theo lời Phật, xuất tiền chuộc lấy thân hình, cứu các ngươi thoát khỏi chỗ chết, lại đưa các ngươi đến nơi đạo tràng này. Cúi xin Phật thánh ban cho các ngươi diệu tính sáng suốt, vậy các ngươi phải nhất tâm để quy y Tam Bảo:

Hỡi chúng sinh các ngươi phải nhất tâm quy y Phật.

Hỡi chúng sinh các ngươi phải nhất tâm quy y Pháp.

Hỡi chúng sinh các ngươi phải nhất tâm quy y Tăng.

Chúng sinh cần mau chóng quy y Phật.

Chúng sinh cần mau chóng quy y Pháp.

Chúng sinh cần mau chóng quy y Tăng.

Quy y Phật rồi không phải đọa vào địa ngục. Quy y Pháp rồi không phải đọa làm ngã quỷ. Quy y Tăng rồi không phải đọa làm súc sinh.

Chúng sinh các ngươi đã quy y Tam Bảo trọn vẹn rồi thì nghiệp chướng từ vô thủy cho đến nay đều được tiêu trừ, trí tuệ mở mang. Vậy các ngươi phải mau phát Bồ Đề Tâm, nguyện dứt bỏ cái thân súc sinh này để được vãng sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, ngay trong khoảnh khắc, ngồi trên hoa sen, chứng ngôi bất thoái.

Vậy nên có kệ chú rằng:

Các ngươi nghiệp chướng xưa kia nhiều,

Nên mới bị tên đạn lưới vây,

May có thiện duyên công đức lớn,

Quy y Tam Bảo tội tiêu ngay.

- Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha, ma ha bát nhã ba la mật đa (3 lần đọc chú).

- Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tết cổ truyền - Tài liệu của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 377
0 Bình luận
Sắp xếp theo