Xem tuổi xông đất năm 2023 tuổi Dần

Gia chủ tuổi Dần chọn người xông nhà 2023 - Năm 2023 tuổi nào xông nhà tốt? Tết nguyên đán Quý Mão 2023 đã sắp đến rồi, Hoatieu xin được chia sẻ đến quý bạn đọc tổng hợp danh sách các tuổi xông đất, xông nhà đẹp cho gia chủ tuổi Bính Dần, Nhâm Dần, Giáp Dần, Canh Dần, Mậu Dần trong dịp đầu năm mới 2023 để cả năm may mắn, phát tài phát lộc.

Sau đây là danh sách các tuổi xông nhà đẹp 2023 cho gia chủ tuổi Dần. Mời các bạn cùng tham khảo.

1. Xem tuổi xông đất, xông nhà 2023 cho tuổi Bính Dần

Các tuổi xông đất đẹp với người tuổi Bính Dần trong năm 2023 là:

Bính Tuất 1946 (Tốt), Tân Mùi 1991 (Tốt), Đinh Hợi 1947 (Khá), Tân Sửu 1961 (Khá), Canh Ngọ 1990 (Khá), Mậu Dần 1998 (Khá), Kỷ Mão 1999 (Khá), Mậu Tuất 1958 (Trung bình), Bính Thìn 1976 (Trung bình), Kỷ Hợi 1959 (Trung bình).

Các tuổi xông đất xấu với người tuổi Bính Dần trong năm 2023 là:

Giáp Ngọ 1954 (Xấu), Canh Dần 1950 (Xấu), Qúy Sửu 1973 (Xấu), Mậu Ngọ 1978 (Xấu), Tân Dậu 1981 (Xấu), Mậu Thìn 1988 (Xấu), Nhâm Thìn 1952 (Xấu), Ất Dậu 1945 (Xấu), Giáp Thân 1944 (Xấu), Kỷ Sửu 1949 (Xấu).

2. Xem tuổi xông đất, xông nhà 2023 cho tuổi Nhâm Dần

Các tuổi xông đất đẹp với người tuổi Nhâm Dần trong năm 2023 là:

Đinh Hợi 1947 (Tốt), Đinh Mùi 1967 (Tốt), Nhâm Tuất 1982 (Tốt), Bính Tuất 1946 (Khá), Tân Mùi 1991 (Khá), Qúy Hợi 1983 (Khá), Canh Ngọ 1990 (Khá), Đinh Sửu 1997 (Khá), Bính Ngọ 1966 (Khá), Tân Sửu 1961 (Khá).

Các tuổi xông đất xấu với người tuổi Nhâm Dần trong năm 2023 là:

Qúy Mão 1963 (Xấu), Giáp Tuất 1994 (Xấu), Canh Thìn 2000 (Xấu), Kỷ Hợi 1959 (Xấu), Mậu Tuất 1958 (Xấu), Kỷ Mùi 1979 (Xấu), Giáp Tý 1984 (Xấu), Nhâm Thân 1992 (Xấu), Ất Hợi 1995 (Xấu), Tân Tỵ 2001 (Xấu)

3. Xem tuổi xông đất, xông nhà 2023 cho tuổi Giáp Dần

Các tuổi xông đất đẹp với người tuổi Giáp Dần trong năm 2023 là:

Nhâm Tuất 1982 (Khá), Ất Mùi 1955 (Khá), Đinh Mùi 1967 (Khá), Canh Tuất 1970 (Khá), Tân Hợi 1971 (Khá), Bính Ngọ 1966 (Trung bình), Bính Tuất 1946 (Trung bình), Giáp Ngọ 1954 (Trung bình), Kỷ Hợi 1959 (Trung bình), Qúy Hợi 1983 (Trung bình)

Các tuổi xông đất xấu với người tuổi Giáp Dần trong năm 2023 là:

Kỷ Dậu 1969 (Xấu), Qúy Tỵ 1953 (Xấu), Canh Dần 1950 (Xấu), Qúy Sửu 1973 (Xấu), Bính Thìn 1976 (Xấu), Kỷ Mùi 1979 (Xấu), Kỷ Tỵ 1989 (Xấu), Qúy Dậu 1993 (Xấu), Giáp Tuất 1994 (Xấu), Mậu Dần 1998 (Xấu)

4. Xem tuổi xông đất, xông nhà 2023 cho tuổi Mậu Dần

Các tuổi xông đất đẹp với người tuổi Mậu Dần trong năm 2023 là:

Canh Tuất 1970 (Khá), Bính Tuất 1946 (Khá), Đinh Hợi 1947 (Khá), Ất Mùi 1955 (Khá), Tân Hợi 1971 (Khá), Tân Mùi 1991 (Khá), Canh Ngọ 1990 (Trung bình), Giáp Tuất 1994 (Trung bình), Tân Sửu 1961 (Trung bình), Giáp Ngọ 1954 (Trung bình).

Các tuổi xông đất xấu với người tuổi Mậu Dần trong năm 2023 là:

Mậu Tuất 1958 (Xấu), Giáp Dần 1974 (Xấu), Giáp Tý 1984 (Xấu), Nhâm Thân 1992 (Xấu), Qúy Dậu 1993 (Xấu), Nhâm Thìn 1952 (Xấu), Mậu Tý 1948 (Xấu), Ất Dậu 1945 (Xấu), Đinh Dậu 1957 (Xấu), Bính Thân 1956 (Xấu).

5. Xem tuổi xông đất, xông nhà 2023 cho tuổi Canh Dần

Các tuổi xông đất đẹp với người tuổi Canh Dần trong năm 2023 là:

Nhâm Tuất 1982 (Tốt), Đinh Mùi 1967 (Khá), Ất Mão 1975 (Khá), Qúy Hợi 1983 (Khá), Bính Ngọ 1966 (Khá), Giáp Tuất 1994 (Khá), Đinh Sửu 1997 (Khá), Ất Dậu 1945 (Trung bình), Nhâm Thìn 1952 (Trung bình), Giáp Dần 1974 (Trung bình).

Các tuổi xông đất xấu với người tuổi Canh Dần trong năm 2023 là:

Qúy Mùi 1943 (Xấu), Ất Tỵ 1965 (Xấu), Ất Sửu 1985 (Xấu), Bính Dần 1986 (Xấu), Nhâm Ngọ 2002 (Xấu), Giáp Ngọ 1954 (Xấu), Tân Mão 1951 (Xấu), Canh Dần 1950 (Xấu), Mậu Tý 1948 (Xấu), Nhâm Dần 1962 (Xấu).

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tết cổ truyền của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 1.690
0 Bình luận
Sắp xếp theo