Tuyển sinh công an 2023

Phương án tuyển sinh các trường Công an 2023 - Mới đây Bộ công an đã có dự thảo về hướng dẫn tuyển sinh Công an nhân dân (CAND) năm 2023. Theo đó, năm 2023  Bộ Công an dự kiến xét tuyển khoảng 2.000 chỉ tiêu, giảm 50 chỉ tiêu so với năm 2022. 

Ngoài ra, kì thi tuyển sinh năm 2023 của các trường Công an vẫn giữ ổn định phương thức tuyển sinh như các năm trước bao gồm 3 phương thức tuyển sinh: Tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT và quy định của Bộ Công an; Xét tuyển thẳng kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với kết quả học tập THPT. Xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an.

Sau đây là các thông tin mới nhất về tuyển sinh Công an 2023, mời các bạn cùng theo dõi.

1. Công bố chỉ tiêu tuyển sinh các trường công an năm 2023

Công bố chỉ tiêu tuyển sinh các trường công an năm 2023

Theo dự kiến, năm 2023, Học viện An ninh tuyển tổng số 390 chỉ tiêu, đào tạo 3 nhóm ngành. Trong đó nhóm ngành nghiệp vụ An ninh 290 chỉ tiêu; ngành An toàn thông tin 100 chỉ tiêu và ngành Y khoa (gửi đào tạo tại Học viện Quân y) 50 chỉ tiêu.

Công bố chỉ tiêu tuyển sinh các trường công an năm 2023

Học viện Cảnh sát nhân dân tuyển tổng số 530 chỉ tiêu đào tạo nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát.

Học viện Chính trị công an nhân dân tuyển 100 chỉ tiêu đào tạo nhóm ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước

Trường Đại học An ninh nhân dân tuyển 260 chỉ tiêu đào tạo nhóm ngành Nghiệp vụ An ninh.

Công bố chỉ tiêu tuyển sinh các trường công an năm 2023

Trường Đại học Cảnh sát nhân dân tuyển 420 chỉ tiêu đào tạo nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát.

Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy tuyển 100 chỉ tiêu đào tạo phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Công bố chỉ tiêu tuyển sinh các trường công an năm 2023

Trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần Công an nhân dân tuyển 100 chỉ tiêu đào tạo nhóm ngành Kỹ thuật – Hậu cần.

Học viện Quốc tế tuyển 50 chỉ tiêu đào tạo ngành ngôn ngữ Anh (30 chỉ tiêu) và ngôn ngữ Trung Quốc (20 chỉ tiêu).

2. Chỉ tiêu tuyển sinh trung cấp Công an nhân dân 2023

Theo Dự thảo hướng dẫn tuyển sinh Công an nhân dân năm 2023 của Bộ Công an, các trường đại học, cao đẳng Công an nhân dân gồm Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy (PCCC), Trường Đại học Kỹ thuật-Hậu cần Công an nhân dân, Trường Cao đẳng An ninh nhân dân (ANND) I, Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân (CSND) I và Trường Cao đẳng CSND II được Bộ Công an dự kiến giao 1.185 chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp chính quy tuyển mới.

So với 390 chỉ tiêu của năm 2022 thì chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp Công an nhân dân năm nay tăng mạnh.

Trong số này, chỉ tiêu hệ trung cấp Công an nhân dân của Trường Đại học PCCC và Trường Đại học Kỹ thuật-Hậu cần Công an nhân dân là 60 chỉ tiêu; Trường Cao đẳng ANND I là 225 chỉ tiêu; Trường Cao đẳng CSND I là 480 chỉ tiêu và Cao đẳng CSND II là 360 chỉ tiêu.

Năm 2023, hình thức xét tuyển vào hệ trung cấp Công an nhân dân tương tự như năm 2022. Tuy nhiên, có một số điểm mới thí sinh cần lưu ý.

Thứ nhất, dự kiến bổ sung tuyển thẳng thí sinh đoạt giải từ giải ba trở lên các cuộc thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế hoặc cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc gia, quốc tế.

Thứ hai, ngoài chiến sĩ nghĩa vụ và học sinh tốt nghiệp Trường Văn hoá, bổ sung chỉ tiêu xét tuyển hệ trung cấp đối với học sinh tốt nghiệp THPT.

3. Phương thức tuyển sinh công an 2023

- Phương thức 1: Tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT và quy định của Bộ Công an.

- Phương thức 2: Xét tuyển thẳng kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với kết quả học tập THPT.

- Phương thức 3: Xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an.

4. Tổ hợp xét tuyển tuyển sinh Công an nhân dân năm 2023

Tổ hợp thi tốt nghiệp THPT, gồm: A00, A01, B00, C00, C03, D01, D04; Bài thi đánh giá của Bộ Công an, gồm: CA1, CA2.

Trong đó: + Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh, Cảnh sát xét tuyển tổ hợp A00, A01, C03, D01 và bài thi CA1, CA2.

+ Ngành An toàn thông tin (An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao) xét tuyển tổ hợp A00, A01 và bài thi CA1.

+ Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước xét tuyển tổ hợp A01, C00, C03, D01 và bài thi CA1, CA2.

+ Nhóm ngành Kỹ thuật - Hậu cần xét tuyển tổ hợp A00, A01 và bài thi CA1.

+ Ngành Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ xét tuyển tổ hợp A00 và bài thi CA1.

+ Ngành Ngôn ngữ Anh xét tuyển tổ hợp A01, D01 và bài thi CA1, CA2.

+ Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc xét tuyển tổ hợp D01, D04 và bài thi CA1, CA2.

+ Ngành Y khoa gửi đào tạo tại Học viện Quân y xét tuyển tổ hợp B00 và bài thi CA1.

5. Ngành, nhóm ngành tuyển sinh Công an nhân dân

Nhóm ngành Nghiệp vụ an ninh, Nghiệp vụ cảnh sát (7860100); ngành An toàn thông tin/An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (7480202); ngành Y khoa gửi đào tạo tại Học viện Quân y (7720101).

Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước (7310202); ngành Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (7860113); nhóm ngành Kỹ thuật - Hậu cần (7480200); ngành Ngôn ngữ Anh (7220201); ngành Ngôn ngữ Trung Quốc (7220204).

6. Cấu trúc đề thi đánh giá năng lực các trường Công an năm 2022

1. Cấu trúc đề thi

Bài thi đánh giá tuyển sinh đại học chính quy Công an Nhân dân năm 2022 của Bộ Công an gồm 02 phần: Phần trắc nghiệm và phần tự luận.

Thí sinh được lựa chọn một trong 04 mã đề thi theo nguyện vọng thí sinh đã đăng ký khi sơ tuyển:

Mã đề thi

Phần trắc nghiệm

Phần tự luận

CA1

Lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, ngôn ngữ Anh

Toán

CA2

Lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, ngôn ngữ Anh

Ngữ văn

CA3

Lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, ngôn ngữ Trung Quốc

Toán

CA4

Lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, ngôn ngữ Trung Quốc

Ngữ Văn

Tổng điểm của bài thi là 100 điểm, trong đó phần trắc nghiệm có tối đa 60 điểm và phần tự luận tối đa 40 điểm. Thí sinh sẽ làm phần trắc nghiệm trên phiếu trả lời trắc nghiệm và làm phần tự luận trên giấy thi theo mẫu của Bộ Công an.

Kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an chiếm 60% tổng điểm xét tuyển, còn lại 40% là điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Phạm vi kiến thức

2.1. Phần trắc nghiệm

Đối với phần thi trắc nghiệm, Bộ Công an đánh giá kiến thức của thí sinh ở cả 03 lĩnh vực như sau:

- Lĩnh vực khoa học tự nhiên sẽ gồm 25 câu hỏi, mỗi câu 1 điểm. Trong đó, kiến thức cốt lõi sẽ về Vật lý, Hóa học, Sinh học. Kiến thức chủ yếu ở lớp 12 - chiếm 80%, 20% còn lại là kiến thức lớp 10, 11.

- Lĩnh vực khoa học xã hội gồm 25 câu hỏi, mỗi câu 1 điểm. Kiến thức cốt lõi về Lịch sử, Địa lý, Văn hóa kinh tế xã hội. Trong đó, có 80% kiến thức lớp 12, 20% kiến thức còn lại vào lớp 10, 11.

- Ngôn ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Trung Quốc theo nguyện vọng thí sinh đăng ký): Gồm gồm 20 câu hỏi, mỗi câu 0.5 điểm.

- Phần thi trắc nghiệm được đánh giá theo 04 cấp độ: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng thấp, vận dụng cao.

2.2. Phần tự luận

Thí sinh được lựa chọn 01 trong 02 môn Toán học hoặc Ngữ văn theo nguyện vọng đã đăng ký khi sơ tuyển:

- Môn Toán: Từ 03 - 05 câu với 40 điểm, kiến thức lớp 12 chiếm 80%, 20% còn lại là kiến thức lớp 10, 11.

- Môn Ngữ văn: Gồm 02 câu hỏi với 40 điểm thuộc kiến thức lớp 12, câu 1 là đọc hiểu với 10 điểm, câu 2 là làm văn với 30 điểm.

Phần tự luận cũng được đánh giá theo 04 cấp độ: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng thấp, vận dụng cao.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức thi dự kiến

- Bộ Công an dự kiến bài thi đánh giá tuyển sinh sẽ được tổ chức sau Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông khoảng 10 ngày.

- Thí sinh làm bài thi trong thời gian 180 phút: phần trắc nghiệm 90 phút và phần tự luận 90 phút.

- Thí sinh thi tại các học viện, trường đại học Công an Nhân dân theo nguyện vọng đã đăng ký khi sơ tuyển. Riêng các thí sinh ở phía Nam (từ Đà Nẵng trở vào) đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào các học viện, trường đại học Công an Nhân dân ở phía Bắc sẽ thi tại các trường đại học Công an Nhân dân ở phía Nam.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
9 11.659
3 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Tien Nong Van
  Tien Nong Van vậy có còn cần điều kiện dự tuyển Từng môn thuộc tổ hợp đăng ký dự tuyển (A00; A01; C03; D01; B00) đạt từ 7.0 điểm trở lên trong từng năm học THPT ko ạ
  Thích Phản hồi 05/03/22
  • minhhieu ledinh
   minhhieu ledinh

   có đấy bạn


   Thích Phản hồi 11:47 30/04
 • Khánh Linh Đoàn
  Khánh Linh Đoàn Cho mình hỏi có được để nguyện vọng hai trường công an cùng lúc không ạ?
  Thích Phản hồi 19/03/22
  • Nguyen Thi Thanh Thuy
   Nguyen Thi Thanh Thuy

   Xin hỏi khi sơ tuyển đăng ký nguyện vọng bác sỹ quân y, nay thi xong muốn đổi nguyện vọng qua nghiệp vụ an ninh có được ko ạ?

   Thích Phản hồi 17:38 21/07
   • Ban Quản Trị HoaTieu.vn
    Ban Quản Trị HoaTieu.vn

    Em có đăng ký bên An ninh trước đó không em. Bên Quân y khác An ninh nên xét tuyển sức khỏe của các bên khác nhau và không dùng chung kết quả đâu em ạ. Nếu em chưa đi sơ tuyển bên An ninh thì không được nhé.

    Thích Phản hồi 08:55 22/07