Ví dụ về quyền tự do ngôn luận

Ví dụ về quyền tự do ngôn luận. Quyền tự do ngôn luận là một trong những quyền cơ bản của con người, mọi người đều được pháp luật bảo vệ quyền tự do cơ bản ấy của mình. Dưới đây Hoatieu.vn sẽ tìm hiểu cụ thể ví dụ về quyền tự do ngôn luận áp dụng trong đời sống gửi đến bạn đọc.

1. Quyền tự do ngôn luận là gì?

Quyền tự do ngôn luận là ai cũng có quyền giữ quan điểm mà không bị can thiệp" và "ai cũng có quyền tự do biểu đạt; quyền này bao gồm quyền tự do tìm kiếm, tiếp nhận và phổ biến thông tin và ý kiến tất cả các loại, không kể biên giới quốc gia, bất kể bằng lời nói, bằng văn bản hay in ấn, dưới hình thức nghệ thuật, hoặc thông qua bất kỳ phương tiện truyền thông nào khác tùy theo sự lựa chọn của họ.

Ví dụ về quyền tự do ngôn luận
Ví dụ về quyền tự do ngôn luận

Hiểu đơn giản thì quyền tự do ngôn luận là quyền mọi người được tự do bày tỏ quan điểm của mình bằng văn bản hay lời nói. Quyền này được coi là quyền cơ bản của con người được pháp luật bảo vệ.

Tuy nhiên quyền tự do ngôn luận này cũng được pháp luật hạn chế khi mà con người không được phát ngôn vi phạm pháp luật. Ví dụ như phát ngôn xúc phạm đến người khác, phát ngôn qua mạng xã hội hoặc là xúc phạm bằng lời nói. Bên cạnh đó công dân cũng không được xuyên tạc những vấn đề liên quan đến chính trị, nhà nước vì hành vi này cũng được coi là vi phạm pháp luật.

Bởi vậy quyền tự do ngôn luận của công dân luôn được sử dụng trong phạm vi cho phép.

2. Ví dụ về quyền tự do ngôn luận

Ví dụ cụ thể về quyền tự do ngôn luận trong đời sống như sau:

  • Trong lớp học tổ chức buổi sinh hoạt thì mọi học sinh đều được bày tỏ ý kiến của mình để xây dựng buổi sinh hoạt đó;
  • Trong buổi sinh hoạt văn nghệ thôn thì mọi người đều có quyền được bày tỏ ý kiến để xây dựng vấn đề chung;
  • Công dân có quyền góp ý kiến để xây dựng hiến pháp;
  • Trong giờ học thì học sinh có quyền bày tỏ quan điểm của mình về vấn đề được đặt ra;
  • Vấn đề trên mạng xã hội thì mọi người có quyền bình luận đưa ra suy nghĩ của mình về vấn đề đó.

Như vậy có thể thấy quyền ngôn luận trong đời sống được sử dụng thường xuyên trong mọi hoạt động, quyền cơ bản này của con người không bị người khác ngăn cấm.

Trên đây là những tìm hiểu của Hoa Tiêu về vấn đề Ví dụ về quyền tự do ngôn luận. Mời bạn đọc tham khảo thêm những thông tin hữu ích trong mục Học tập liên quan.

Đánh giá bài viết
8 21.625
0 Bình luận
Sắp xếp theo