Tại sao nói điều ước quốc tế là công cụ hữu hiệu nhất trong quan hệ hợp tác và phát triển giữa các quốc gia?

Tại sao nói điều ước quốc tế là công cụ hữu hiệu nhất trong quan hệ hợp tác và phát triển giữa các quốc gia? Điều ước quốc tế vẫn luôn là một công cụ hữu hiệu nhất trong các quan hệ hợp tác, phát triển giữa các quốc gia trong mối quan hệ quốc tế. Vậy lý do điều ước quốc tế đóng vai trò quan trọng như vậy. Cùng Hoatieu.vn tìm hiểu chi tiết nhé.

1. Điều ước quốc tế là gì?

Căn cứ theo điểm a, khoản 1 điều 2 Công ước viên năm 1969 quy định về thuật nhữ điều ước:

a) Thuật ngữ “ điều ước ” dùng để chỉ một thỏa thuận quốc tế được ký kết bằng văn bản giữa các quốc gia và được pháp luật quốc tế điều chỉnh, dù được ghi nhận trong một văn kiện duy nhất hoặc trong hai hay nhiều văn kiện có quan hệ với nhau và với bất kể tên gọi riêng của nó là gì.

Như vây có thể hiểu, Điều ước quốc tế là văn bản pháp lý của quốc tế, do các quốc gia và chủ thể trong quốc tế thỏa thuận xây dựng nên nhằm mục đích xác lập, thay đổi, chấm dứt quyền và nghĩa vụ giữ họ với nhau thông qua các quy phạm là nội dung của điều ước. Điều ước quốc tế có thể là của toàn cầu, của song phương hoặc đa phương.

Từ đó có thể hiểu đơn giản rằng điều ước quốc tế là thỏa thuận giữa hai nước hoặc các nước cũng chung về một vấn đề nhất định tác động đến quan hệ các nước thỏa thuận.

Tại sao nói điều ước quốc tế là công cụ hữu hiệu nhất trong quan hệ hợp tác và phát triển giữa các quốc gia?
Tại sao nói điều ước quốc tế là công cụ hữu hiệu nhất trong quan hệ hợp tác và phát triển giữa các quốc gia?

2. Tại sao nói điều ước quốc tế là công cụ hữu hiệu nhất trong quan hệ hợp tác và phát triển giữa các quốc gia?

Từ khái niệm trên có thể hiểu câu nói “Điều ước quốc tế là công cụ hữu hiệu nhất trong quan hệ hợp tác, phát triển giữa các quốc gia” vì:

  • Nội dung điều ước quốc tế nêu rõ các quyền và nghĩa vụ của các quốc gia thỏa thuận nhằm làm cơ sở pháp lý để giải quyết vấn đề và hợp tác bình đẳng giữa các quốc gia. Vì thế khi đã thỏa thuận thì nước ký kết phải tuân thủ điều đã nêu, nếu có hành động sai sẽ là căn cứ để luật quốc tế can thiệp để giải quyết bình đẳng.
  • Hai nữa là nội dung điều ước quốc tế sẽ nêu rõ mục tiêu hợp tác chung của các bên, và điều kiện hợp tác. Mục tiêu này sẽ giúp các nước cùng chung định hướng giúp đỡ nhau cùng phát triển vì mục tiêu đó.

Như vậy có thể thấy điều ước quốc tế đem lại hiệu quả hợp tác giữa các quốc gia để cùng vì sự phồn vinh và ổn định.

3. Vai trò của điều ước quốc tế

Vai trò của điều ước quốc tế là:

  • Điều ước quốc tế áp dụng và điều chính các mối quan hệ trong quốc tế giữa các chủ thể đã ký kết.
  • Đóng vai trò quan trọng trong một số nước thuộc dòng họ Civil Law: những nước theo dòng luật thành văn sẽ ưu tiên áp dụng những văn bản pháp luật thành văn chính xác nên khi thỏa ước không được lập thành văn sẽ dễ mâu thuẫn giữa luật quốc tế và luật trong nước.
  • Những người tham gia điều ước quốc tế phải có hiến pháp phù hợp với đều ước quốc tế đặt ra. Điều này giúp cho hệ thống pháp luật luôn được thống nhất và quốc gia phải luân tuân thủ luật quốc tế.
  • Điều ước quốc tế là quy tắc xử sự chung được áp dụng phổ biến. Vì thực tế có nhiều nước không ký kết điều ước quốc tế những vẫn thực hiện nghĩa vụ theo điều ước quốc tế.

Trên đây là những tìm hiểu của Hoa Tiêu về vấn đề Tại sao nói điều ước quốc tế là công cụ hữu hiệu nhất trong quan hệ hợp tác và phát triển giữa các quốc gia? Mời bạn đọc tham khảo thêm những thông tin hữu ích trong mục Hỏi đáp pháp luật chuyên mục Là gì? liên quan.

Đánh giá bài viết
1 25
0 Bình luận
Sắp xếp theo