Tại sao nói quyền học tập của công dân Việt Nam thể hiện tính nhân văn của chế độ xã hội ở nước ta?

Tại sao nói quyền học tập của công dân Việt Nam thể hiện tính nhân văn của chế độ xã hội ở nước ta? Quyền học tập là một quyền của Công dân nước ta. Quyền này được thực hiện phổ biến và được nhà nước hỗ trợ nhằm để công dân có điều kiện phát triển. Vậy tại sao nói quyền học tập của công dân Việt Nam thể hiện tính nhân văn của chế độ xã hội ở nước ta? Cùng hoatieu.vn tìm hiểu chi tiết nhé.

Lưu ý: Nội dung dưới đây được sản xuất và biên tập lại bởi HoaTieu.vn, không vì mục đích thương mại. Mọi website lấy nội dung bài viết xin vui lòng dẫn nguồn.

1. Quyền và nghĩa vụ học tập của công dân

Học tập là quyền và nghĩa vụ của Công dân. Mọi công dân không phân biệt dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, giới tính, đặc điểm cá nhân, nguồn gốc gia đình, địa vị xã hội, hoàn cảnh kinh tế đều bình đẳng về cơ hội học tập.

Nhà nước luôn đảm bảo sự công bằng trong giáo dục, tạo môi trường giáo dục an toàn đảm bảo giáo dục hoà nhập, tạo điều kiện để người học phát huy tiềm năng, năng khiếu của mình.

Mỗi công dân đều có quyền được học tập và được nhà nước khuyến khích học tập đầy đủ. Đây là quyền và nghĩa vụ của công dân nên mọi người đều cần phải thực hiện. Học tập là cơ hội để công dân được phát triển và trau dồi kiến thức của bản thân từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống.

Tại sao nói quyền học tập của công dân Việt Nam thể hiện tính nhân văn của chế độ xã hội ở nước ta?

2. Tại sao nói quyền học tập của công dân Việt Nam thể hiện tính nhân văn của chế độ xã hội ở nước ta?

Quyền học tập của công dân Việt Nam thể hiện tính nhân văn của chế độ xã hội ở nước ta vì:

Được biết ở một số chế độ xã hội cũ, lạc hậu thì người dân không được học hành đầy đủ, như xã hội phong kiến ở nước ta thì người dân không được đi học và chỉ có nam giới mới được đi học. Ở thời đó thì các trường học không có nhiều và rất ít. Bởi vậy nên tỉ lệ dân số biết chữ của nước ta ở mức thấp. Hơn nữa khi trải qua thời kỳ chiến tranh thì người dân bị áp bức nên việc học tập cũng bị đình trệ. Người dân không được học tập chính là mất đi cơ hội phát triển của bản thân.

Tuy nhiên khi đất nước ta bước vào chế độ xã hội chủ nghĩa thì nhà nước lại ban hành Luật giáo dục và tạo điều kiện để người dân được học hành đầy đủ. Trong luật giáo dục mới nhất cũng đã quy định học tập là quyền và nghĩa vụ của công dân. Từ khi độc lập nước ta đã đặt mục tiêu phổ cập giáo dục cho người dân. Khi đó từ già đến trẻ đều được đến trường học tập để nhân dân biết chữ. Những cán bộ trong cơ quan nhà nước cũng cần được phổ cập giáo dục và phải hoàn thành chương trình học tập theo quy định nhà nước.

Đến nay thì người dân nước ta đã hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học và đang từng bước hoàn thành phổ cập trung học cơ sở và phổ thông. Mục tiêu nâng cao trình độ học tập trong nhân dân là một mục tiêu cốt lõi nhằm phát triển và đào tạo nhân tài quốc gia.

Như vậy có thể thấy nước ta đã thể hiện tính nhân văn, tiến bộ của chế độ xã hội chủ nghĩa thông qua quyền học tập cho nhân dân.

Trên đây là những tìm hiểu của Hoa Tiêu về vấn đề Tại sao nói quyền học tập của công dân Việt Nam thể hiện tính nhân văn của chế độ xã hội ở nước ta? Mời bạn đọc tham khảo thêm những thông tin hữu ích trong mục Học tập Lớp 12 liên quan.

Đánh giá bài viết
1 942
0 Bình luận
Sắp xếp theo