Việc thu hút các nhà khoa học, công nghệ giỏi ở nước ngoài về Việt Nam làm việc biểu hiện quyền nào của Nhà nước ta?

Việc thu hút các nhà khoa học, công nghệ giỏi ở nước ngoài về Việt Nam làm việc biểu hiện quyền nào của Nhà nước ta? Việc thu hút các nhà khoa học, công nghệ giỏi là nhu cầu của nhiều quốc gia trên thế giới. Khi thu hút được các nhà khoa học, công nghệ giỏi về nước thì đất nước cũng có cơ hội phát triển mạnh mẽ hơn.

Việc thu hút các nhà khoa học, công nghệ giỏi ở nước ngoài về Việt Nam làm việc biểu hiện quyền nào của Nhà nước ta?
Việc thu hút các nhà khoa học, công nghệ giỏi ở nước ngoài về Việt Nam làm việc biểu hiện quyền nào của Nhà nước ta?

1. Việc thu hút các nhà khoa học, công nghệ giỏi ở nước ngoài về Việt Nam làm việc biểu hiện quyền nào của Nhà nước ta?

  1. Quyền học tập
  2. Quyền sáng tạo
  3. Quyền phát triển
  4. Quyền cống hiến

Trả lời đáp án đúng là C. Việc thu hút các nhà khoa học, công nghệ giỏi ở nước ngoài về Việt Nam làm việc biểu hiện quyền phát triển của nhà nước ta.

Khi nhà nước thu hút được những nhà khoa học, công nghệ, kỹ sư giỏi về đất nước thì sẽ nghiên cứu, phát triển và xây dựng được những công trình tiên tiến, hiện đại hơn. Từ đó cũng phát triển được kinh tế, phát triển được xã hội.

Những đáp án còn lại không đúng vì chủ thể ở đây là nhà nước, là cả một đất nước nên quyền học tập, sáng tạo, cống hiến là không phù hợp với câu hỏi đặt ra.

Để bạn đọc hiểu rõ về đáp án trên, mời bạn đọc tham khảo nội dung kế tiếp.

2. Quyền phát triển

Quyền phát triển của công dân là quyền được sống trong môi trường, xã hội và tự nhiên, có lợi cho sự phát triển về thể chất, trí tuệ, có một mức sống đầy đủ về vật chất, học tập, giải trí, y tế,…. Quyền phát triển của công dân là sẽ bao gồm quyền được hưởng thụ đời sống vật chất, tinh thần và quyền được khuyến khích, bồi dưỡng phát triển tài năng.

Quyền phát triển gắn liền với một công dân thì đối với một tổ chức, tập thể cũng có quyền này. Quyền phát triển đối tổ chức, tập thể là được nhà nước tạo điều kiện công bằng, tự do phát triển.

Ví dụ như một doanh nghiệp tuân thủ pháp luật thì đều có cơ hội và quyền phát triển như nhau bằng cách mở rộng thị trường hoặc chiêu mộ nhân tài để phát triển doanh nghiệp.

Từ đó có thể thấy với một đất nước cũng vậy được pháp luật quốc tế công nhận các quyền cơ bản về chủ quyền, lãnh thổ, các vấn đề xoay quanh đất nước, trong đó có cả quyền phát triển. Những nhà khoa học, công nghệ mong muốn cống hiến làm việc tại đất nước nào thì họ có quyền làm việc cho nhà nước đó. Nên đất nước cũng có cơ hội phát triển mạnh và bền vững hơn.

Trên đây là những tìm hiểu của Hoa Tiêu về vấn đề Việc thu hút các nhà khoa học, công nghệ giỏi ở nước ngoài về Việt Nam làm việc biểu hiện quyền nào của Nhà nước ta? Mời bạn đọc tham khảo thêm những thông tin hữu ích trong mục Học tập Lớp 12 liên quan.

Đánh giá bài viết
1 758
0 Bình luận
Sắp xếp theo