Trong nền kinh tế hàng hóa, tiền tệ không thực hiện chức năng nào dưới đây?

Trong nền kinh tế hàng hóa, tiền tệ không thực hiện chức năng nào? Tiền tệ là một trong những nội dung không thể thiếu trong nền kinh tế hàng hoá. Tiền tệ đóng vai trò quan trọng và trung gian để nền kinh tế phát triển. Vậy tiền tệ đã không thực hiện chức năng nào dưới đây?

1. Trong nền kinh tế hàng hóa, tiền tệ không thực hiện chức năng nào?

  1. Quản lý sản xuất
  2. Phương tiện cất trữ
  3. Tiền tệ thế giới
  4. Thước đo giá trị

Trả lời đáp án đúng là A. Trong nền kinh tế hàng hóa, tiền tệ không thực hiện chức năng Quản lý sản xuất.

Bởi vì quản lý sản xuất là một hoạt động cần trí óc con người mà tiền tệ không thể có trí óc để quản lý. Tiền tệ chỉ là phương tiện thanh toán để mua sức lao động, trí óc con người để quản lý sản xuất.

2. Các chức năng của tiền tệ trong nền kinh tế hàng hoá

Tiền tệ trong nền kinh tế hàng hoá mang những chức năng như sau:

  • Thước đo giá trị: Tiền được dùng để đo giá trị của hàng hoá, giá trị của hàng hoá được thể hiện qua giá cả của hàng hoá,

Ví dụ: Mặt hàng A có giá cả là 500.000 đồng và mặt hàng B có giá cả là 200.000 đồng. Có thể thấy mặt hàng A có giá trị hơn mặt hàng B, giá trị ở đây có thể là giá trị sử dụng.

  • Phương tiện lưu thông: Tiền được làm phương tiện để hàng hoá được lưu thông ra thị trường qua công thức H-T-H.

Ví dụ: Anh T sử dụng tiền để mua hàng hoá tại cơ sở sản xuất để đem ra thị trường bán lại cho người mua hàng. Sau khi bán hàng thì lại thu tiền về.

  • Phương tiện cất trữ: Tiền trở thành một tài sản đem vào cất trữ của con người, mà không được đem ra thực hiện các chức năng còn lại.

Ví dụ: Chị H có dư một khoản tiền không dùng vì mục đích gì nên chị H đã đem khoản tiền đó cất trong nhà và không đưa ra lưu thông hay thanh toán.

  • Phương tiện thanh toán: Chức năng này cũng rất dễ hiểu là tiền được đem ra để mua hàng về sử dụng, để trả nợ, nộp thuế,….

Ví dụ: Chị K đến hạn thanh toán tiền thuế thu nhập cá nhân, vì thế chị K phải chi trả một khoản tiền cho cơ quan thuế.

  • Tiền tệ thế giới: Tiền tệ chỉ mang chức năng tiền tệ thế giới khi quá trình trao đổi hàng hoá vượt khỏi biên giới quốc gia.

Trên đây là những tìm hiểu của Hoa Tiêu về vấn đề Trong nền kinh tế hàng hóa, tiền tệ không thực hiện chức năng nào? Mời bạn đọc tham khảo thêm những thông tin hữu ích trong mục Học tập Lớp 12 liên quan.

Đánh giá bài viết
1 3.335
0 Bình luận
Sắp xếp theo