Theo quy định của pháp luật tại thời điểm tổ chức bầu cử cử tri không vi phạm nguyên tắc bầu cử khi? GDCD 12

Theo quy định của pháp luật tại thời điểm tổ chức bầu cử cử tri không vi phạm nguyên tắc bầu cử khi? GDCD 12. Bầu cử là hình thức thực hiện dân chủ rõ ràng nhất của công dân, khi đi bầu cử thì pháp luật cũng quy định rõ ràng những nguyên tắc cần đảm bảo khi bầu cử nên các cử tri cần tuân theo. Cùng hoatieu.vn giải đáp câu hỏi trong nội dung bài viết dưới đây nhé.

1. Những nguyên tắc bầu cử

Bầu cử được thực hiện. tổ chức và đảm bảo với bốn nguyên tắc.

- Nguyên tắc phổ thông: là những công dân từ đủ 18 tuổi đều được tham gia bầu cử và người đủ 21 tuổi được tham gia ứng cử.

- Nguyên tắc bình đẳng: mỗi cử tri đều có lá phiếu ngang nhau, được tham gia bầu cử, ứng cử như nhau không phân biệt.

- Nguyên tắc trực tiếp: các cử tri đều phải trực tiếp bỏ phiếu của mình vào hòm phiếu mà không qua tay người khác.

- Nguyên tắc bỏ phiếu kín: mỗi cử tri tự mình lựa chọn người mình mong muốn mà không bị tác động, khi bỏ phiếu cũng không công khai nội dung đã chọn.

Bốn nguyên tắc này sẽ đảm bảo cho sự công bằng trong kết quả bầu cử và ý chí của mỗi cử tri.

Theo quy định của pháp luật tại thời điểm tổ chức bầu cử cử tri không vi phạm nguyên tắc bầu cử khi? GDCD 12
Theo quy định của pháp luật tại thời điểm tổ chức bầu cử cử tri không vi phạm nguyên tắc bầu cử khi? GDCD 12

2. Theo quy định của pháp luật tại thời điểm tổ chức bầu cử cử tri không vi phạm nguyên tắc bầu cử khi?

  1. Độc lập lựa chọn ứng cử viên
  2. Uỷ quyền thực hiện nghĩa vụ bầu cử
  3. Đồng loạt sao chép vào phiếu bầu
  4. Công khai nội dung đã viết vào phiếu bầu

Trả lời đáp án đúng là A. Theo quy định của pháp luật tại thời điểm tổ chức bầu cử cử tri không vi phạm nguyên tắc bầu cử khi Độc lập lựa chọn ứng cử viên.

Vì khi tham gia bầu cử là người cử tri đã đảm bảo ba nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp, nên cử khi chỉ cần thực hiện việc lựa chọn người đại diện cho mình một cách độc lập và kín kẽ và bỏ phiếu vào hòm không công khai nội dung là đảm bảo nguyên tắc còn lại.

Những đáp án còn lại là sai vì:

B. Uỷ quyền là vi phạm nguyên tắc trực tiếp, bỏ phiếu kín.

C. Hành vi sao chép phiếu bầu cũng vi phạm nguyên tắc bỏ phiếu kín;

D. Công khai nội dung đã viết cũng vi phạm nguyên tắc bỏ phiếu kín;

Vì hòm phiếu sẽ được niêm phong cho đến khi mở ra để kiểm phiếu nên không ai được phép thay đổi nội dung phiếu bầu hay làm sai khác đi kết quả phiếu.

Trên đây là những tìm hiểu của Hoa Tiêu về câu hỏi Theo quy định của pháp luật tại thời điểm tổ chức bầu cử cử tri không vi phạm nguyên tắc bầu cử khi? GDCD 12 Mời bạn đọc tham khảo thêm những thông tin hữu ích trong mục Học tập Lớp 12 liên quan.

Đánh giá bài viết
1 118
0 Bình luận
Sắp xếp theo