Phát triển kinh tế là sự tăng trưởng kinh tế gắn liền với cơ cấu kinh tế hợp lý, tiến bộ và?

Phát triển kinh tế là sự tăng trưởng kinh tế gắn liền với cơ cấu kinh tế hợp lý, tiến bộ và? Phát triển kinh tế là một trong những nội dung quan trọng của đất nước. Vậy quan điểm đầy đủ về phát triển kinh tế ở nước ta là gì? Cùng hoatieu.vn tìm hiểu cụ thể nhé.

Lưu ý: Nội dung dưới đây được sản xuất và biên tập lại bởi HoaTieu.vn, không vì mục đích thương mại. Mọi website lấy nội dung bài viết xin vui lòng dẫn nguồn.

1. Phát triển kinh tế là sự tăng trưởng kinh tế gắn liền với cơ cấu kinh tế hợp lý, tiến bộ và?

  1. Chênh lệch thu nhập
  2. Phân chia lợi ích
  3. Phân hoá giàu nghèo
  4. Công bằng xã hội

Trả lời đáp án đúng là D. Phát triển kinh tế là sự tăng trưởng kinh tế gắn liền với cơ cấu kinh tế hợp lý, tiến bộ và Công bằng xã hội.

Đây là khái niệm của phát triển kinh tế hiện đại và văn minh ngày nay.

2. Nội dung của phát triển kinh tế

Phát triển kinh tế là sự tăng trưởng kinh tế gắn liền với cơ cấu kinh tế hợp lý, tiến bộ và?

Nội dung của phát triển kinh tế bao gồm là:

Phát triển kinh tế biểu hiện ở sự tăng trưởng kinh tế. Thể hiện của sự tăng trưởng kinh tế là sự tăng lên về số lượng, chất lượng sản phẩm và các yếu tố của quá trình sản xuất ra chúng. Để tốc độ tăng trưởng kinh tế được bền vững thì các quốc gia sẽ cần phải giải quyết vấn đề dân số đi kèm.

Sự tăng trưởng kinh tế phải dựa trên cơ cấu kinh tế hợp lí, tiến bộ để đảm bảo cho sự tăng trưởng kinh tế bền vững. Trong đó cơ cấu kinh tế là mối quan hệ hữu cơ, phụ thuộc và quy định lẫn nhau cả về quy mô và trình độ giữa các ngành kinh tế, các thành phần kinh tế, các vùng kinh tế. Cơ cấu kinh tế hợp lý là dựa vào những tiềm lực kinh tế có sẵn để phát triển kinh tế phù hợp bao gồm cả việc ứng dụng khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế.

Tăng trưởng kinh tế cũng cần đi kèm với công bằng xã hội, tạo điều kiện cho mọi người có quyền bình đẳng trong đóng góp và hưởng thụ những kết quả của tăng trưởng. Khi công bằng xã hội được thực thi thì chắc chắn sẽ thúc đẩy được tinh thần phát triển kinh tế của mỗi con người và khi đó kinh tế lại đáp ứng lại công bằng xã hội.

3. Ý nghĩa của phát triển kinh tế

Phát triển kinh tế có ý nghĩa quan trọng đối với từng đối tượng trong xã hội cụ thể là:

+ Đối với cá nhân: Phát triển kinh tế sẽ tạo điều kiện cho mỗi người có công ăn việc làm, giải quyết vấn đề thu nhập và chất lượng đời sống của cá nhân. Từ đó thì các yếu tố nhằm đáp ứng về đời sống con người được nâng lên và đảm bảo.

+ Đối với gia đình: Nền kinh tế phát triển thì các gia đình cũng thực hiện tốt chức năng của mình như chức năng sinh sản, chức năng chăm sóc gia đình, chức năng giáo dục, chức năng kinh tế, chức năng đảm bảo hạnh phúc gia đình,…..

+ Đối với xã hội:

Với xã hội thì nền kinh tế phát triển bền vững và công bằng sẽ đem lại nhiều điều tích cực như sau:

  • Thu nhập bình quân đầu người gia tăng, chế độ phúc lợi cũng gia tăng;
  • Các vấn đề về đời sống vật chất, giáo dục, y tế, văn hoá,…. Cũng được củng cố;
  • Củng cố nền an ninh quốc phòng nước ta được bền vững;
  • Đưa đất nước ta sánh với các nước phát triển khác trên thế giới

Như vậy có thể thấy phát triển kinh tế vừa là quyền, vừa là nghĩa vụ của công dân phải thực hiện.

Trên đây là những tìm hiểu của Hoa Tiêu về vấn đề Phát triển kinh tế là sự tăng trưởng kinh tế gắn liền với cơ cấu kinh tế hợp lý, tiến bộ và? Mời bạn đọc tham khảo thêm những thông tin hữu ích trong mục Học tập Lớp 12 liên quan.

Các bạn cùng tham gia group Bạn Đã Học Bài Chưa? để thảo luận học tập và giải đáp bất cứ điều gì chưa hiểu nhé, thành viên trong nhóm sẽ giúp đỡ rất tận tình.

Đánh giá bài viết
1 4.527
0 Bình luận
Sắp xếp theo