Đặc trưng của pháp luật là gì?

Đặc trưng của pháp luật là gì? Việt Nam là đất nước thượng tôn pháp luật, vậy các bạn có biết pháp luật nước nhà có những đặc trưng gì không? Liệu những văn bản như nội quy trường, điều lệ đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có phải văn bản quy phạm pháp luật? Cùng Hoatieu.vn tìm hiểu nhé.

1. Đặc trưng của pháp luật là gì?

Dưới đây là một số đặc trưng của pháp luật:

  • Tính giai cấp (tính ý chí):

Pháp luật bao giờ cũng là một hiện tượng xã hội mang tính giai cấp. Pháp luật luôn luôn là hệ thống các quy tắc xử sự thể hiện ý chí của giai cấp cầm quyền trong xã hội.

  • Tính quy phạm phổ biến:

Tính quy phạm là đặc trưng vốn có của mọi pháp luật. Bởi pháp luật là hệ thống các quy tắc mang tính chất mẫu mực, khuôn thước cho mọi người trong cách xử sự, chính thông qua những khuôn mẫu, những mô hình xử sự chung đó mà người ta “đo” được hành vi của mình, người ta biết được mình có thể và không cần phải làm gì, không được làm gì và phải làm như thế nào.

  • Tính bắt buộc chung:

Đặc trưng của pháp luật là gì?

Pháp luật là những quy tắc chuẩn mực về ứng xử của giai cấp thống trị, cho nên pháp luật mang tính bắt buộc chung. Điều đó thể hiện ở chỗ: Việc thực hiện pháp luật không phụ thuộc vào ý kiến chủ quan của mỗi người. Khi pháp luật được Nhà nước đặt ra thì dù muốn hay không muốn tất cả mọi người trong trường hợp đó đều phải chấp hành một cách nghiêm chỉnh và triệt để, không phân biệt giữa người này hay người khác.

  • Tính được đảm bảo bằng Nhà nước:

Khác với các quy phạm xã hội khác, pháp luật do Nhà nước ban hành và vì vậy được Nhà nước đảm bảo thực hiện. Điều này có nghĩa là Nhà nước đã trao cho các quy phạm pháp luật tính quyền lực bắt buộc với mọi cơ quan, tổ chức và công dân. Có như vậy pháp luật mới trở thành các quy tắc xử sự mang tính bắt buộc chung và pháp luật mới thực sự là công cụ hữu hiệu có trong tay Nhà nước để Nhà nước quản lý và điều hành mọi quan hệ, hoạt động của xã hội.

2. Nội quy trường, điều lệ đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có phải văn bản quy phạm pháp luật?

Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản chứa những quy định pháp luật, do đó sẽ có những tính chất, đặc trưng của pháp luật được Hoatieu.vn trích dẫn tại mục 1 của bài này.

Xét nội quy và điều lệ đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. 2 văn bản này không có những tính chất của quy định pháp luật (Không được ban hành bởi những chủ thể cơ quan nhà nước, không được đảm bảo bằng quyền lực nhà nước,...)

=> Nội quy trường, điều lệ đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh không phải văn bản quy phạm pháp luật

3. Văn bản quy phạm pháp luật là gì?

Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản chứa những quy phạm pháp luật, được ban hành theo đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục.

Theo điều 3 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 (BHVBQPPL) thì quy phạm pháp luật là: quy tắc xử sự chung, có hiệu lực bắt buộc chung, được áp dụng lặp đi lặp lại nhiều lần đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi cả nước hoặc đơn vị hành chính nhất định, do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền quy định và được nhà nước đảm bảo thực hiện.

Trên đây Hoatieu.vn đã cung cấp cho bạn đọc những đặc điểm, đặc trưng của pháp luật. Công dân nước Việt Nam phải tuân thủ những quy định của pháp luật Việt Nam, bởi vì nước ta là nước pháp chế. Bên cạnh đó, những quy định pháp luật có vai trò to lớn trong việc quản lý đất nước. Do vậy, mỗi công dân nên có những hiểu biết về pháp luật để không vi phạm.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của HoaTieu.vn

Các bài viết liên quan:

Đánh giá bài viết
2 3.171
0 Bình luận
Sắp xếp theo