Bí mật nhà nước là gì?

Bí mật nhà nước là gì? Bí mật nhà nước là những thông tin cơ mật, quan trọng, liên quan đến sự an nguy quốc gia. Pháp luật nước ta có những quy định để bảo vệ bí mật nhà nước. Vậy những quy định đó là gì, nội dung cụ thể ra sao? Mời bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây cùng HoaTieu.vn.

Quy định về bí mật nhà nước
Quy định về bí mật nhà nước

1. Bí mật nhà nước là gì?

Theo Điều 2 Luật Bảo vệ bí mật nhà nước 2018 quy định về bí mật nhà nước như sau:

Bí mật nhà nước là thông tin có nội dung quan trọng do người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xác định căn cứ vào quy định của Luật này, chưa công khai, nếu bị lộ, bị mất có thể gây nguy hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc.

Hình thức chứa bí mật nhà nước bao gồm tài liệu, vật, địa điểm, lời nói, hoạt động hoặc các dạng khác.

Bảo vệ bí mật nhà nước là việc cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng lực lượng, phương tiện, biện pháp để phòng, chống xâm phạm bí mật nhà nước. 

2. Quy định về bí mật nhà nước

Bí mật nhà nước là những thông tin cơ mật, quan trọng, liên quan đến sự an nguy quốc gia.
Bí mật nhà nước là những thông tin cơ mật, quan trọng, liên quan đến sự an nguy quốc gia.

Theo Nghị định số 26/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ bí mật nhà nước 2018 như sau:

- Phương tiện, thiết bị sử dụng để sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước không được kết nối với mạng Internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, trừ trường hợp thực hiện theo quy định pháp luật về cơ yếu.

- Đặc biệt, hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước được tổ chức trong phòng họp kín tại trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức. Trường hợp tổ chức ở ngoài trụ sở làm việc, người đứng đầu cơ quan, tổ chức quyết định tổ chức hội nghị, hội thảo, cuộc họp có trách nhiệm đề nghị cơ quan Bộ Công an, Công an tỉnh kiểm tra an toàn, an ninh trong và ngoài khu vực diễn ra hội nghị.

- Bên cạnh đó, hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước phải sử dụng micro có dây và các phương tiện, thiết bị được cơ quan Bộ Công an, Công an cấp tỉnh kiểm tra an ninh, an toàn trước khi lắp đặt. Người tham dự không được mang thiết bị có tính năng thu, phát tin, ghi âm, ghi hình vào trong hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật.

Tại Điều 5 Luật Bảo vệ bí mật nhà nước 2018 quy định về các hành vi bị nghiêm cấm trong bảo vệ bí mật nhà nước như sau:

- Làm lộ, chiếm đoạt, mua, bán bí mật nhà nước; làm sai lệch, hư hỏng, mất tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước.

- Thu thập, trao đổi, cung cấp, chuyển giao bí mật nhà nước trái pháp luật; sao, chụp, lưu giữ, vận chuyển, giao, nhận, thu hồi, tiêu hủy tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước trái pháp luật.

- Mang tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước ra khỏi nơi lưu giữ trái pháp luật.

- Lợi dụng, lạm dụng việc bảo vệ bí mật nhà nước, sử dụng bí mật nhà nước để thực hiện, che giấu hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp hoặc cản trở hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

- Soạn thảo, lưu giữ tài liệu có chứa nội dung bí mật nhà nước trên máy tính hoặc thiết bị khác đã kết nối hoặc đang kết nối với mạng Internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, trừ trường hợp lưu giữ bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật về cơ yếu.

- Truyền đưa bí mật nhà nước trên phương tiện thông tin, viễn thông trái với quy định của pháp luật về cơ yếu.

- Chuyển mục đích sử dụng máy tính, thiết bị khác đã dùng để soạn thảo, lưu giữ, trao đổi bí mật nhà nước khi chưa loại bỏ bí mật nhà nước.

- Sử dụng thiết bị có tính năng thu, phát tín hiệu, ghi âm, ghi hình trong hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước dưới mọi hình thức khi chưa được người có thẩm quyền cho phép.

- Đăng tải, phát tán bí mật nhà nước trên phương tiện thông tin đại chúng, mạng Internet, mạng máy tính và mạng viễn thông.

Nếu vi phạm quy định về bảo vệ bí mật nhà nước có thể bị xử phạt hành chính (Điều 19 Nghị định 144/2021/NĐ-CP), hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự (Điều 337, 338 Bộ luật Hình sự 2015 SĐBS 2017).

3. Nguyên tắc bảo vệ bí mật nhà nước

Điều 3 Luật Bảo vệ bí mật nhà nước 2018 quy định các nguyên tắc bảo vệ bí mật nhà nước gồm:

- Đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý thống nhất của Nhà nước; phục vụ nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế của đất nước; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

- Bảo vệ bí mật nhà nước là trách nhiệm của mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân.

- Việc quản lý, sử dụng bí mật nhà nước bảo đảm đúng mục đích, thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

- Chủ động phòng ngừa; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

- Bí mật nhà nước được bảo vệ theo thời hạn quy định của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước 2018, bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân theo quy định của pháp luật.

Như vậy, việc bảo vệ bí mật nhà nước không chỉ là trách nhiệm của cơ quan, tổ chức riêng lẻ nào. Mỗi cá nhân cũng phải ý thức được trách nhiệm của bản thân trong việc giữ gìn, bảo vệ cơ mật liên quan đến an ninh quốc gia, an toàn chính trị của tổ quốc, an nguy của dân tộc.

4. Danh mục bí mật nhà nước

HoaTieu xin cung cấp thông tin về danh mục bí mật nhà nước hiện hành như sau:

STT

Văn bản

Lĩnh vực

Ngày ban hành

Ngày có hiệu lực

1

Quyết định 774/QĐ-TTg

Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

05/6/2020

01/7/2020

2

Quyết định 808/QĐ-TTg

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

18/6/2020

01/7/2020

3

Quyết định 809/QĐ-TTg

Giáo dục và Đào tạo

10/6/2020

01/7/2020

4

Quyết định 872/QĐ-TTg

Hội Cựu chiến binh Việt Nam

19/6/2020

01/7/2020

5

Quyết định 960/QĐ-TTg

Nội vụ

07/7/2020

07/7/2020

6

Quyết định 969/QĐ-TTg

Giao thông vận tải

07/7/2020

07/7/2020

7

Quyết định 970/QĐ-TTg

Tòa án nhân dân

07/7/2020

07/7/2020

8

Quyết định 971/QĐ-TTg

Công tác dân tộc

07/7/2020

07/7/2020

9

Quyết định 988/QĐ-TTg

Nông nghiệp và phát triển nông thôn

09/7/2020

09/7/2020

10

Quyết định 1178/QĐ-TTg

Đối ngoại và hội nhập quốc tế

04/8/2020

04/8/2020

11

Quyết định 1180/QĐ-TTg

Viện kiểm sát nhân dân tối cao

04/8/2020

04/8/2020

12

Quyết định 1192/QĐ-TTg

Văn hóa, thể thao

05/8/2020

05/8/2020

13

Quyết định 1222/QĐ-TTg

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

11/8/2020

11/8/2020

14

Quyết định 1294/QĐ-TTg

Khoa học và công nghệ

24/8/2020

24/8/2020

15

Quyết định 1295/QĐ-TTg

Y tế

24/8/2020

24/8/2020

16

Quyết định 1306/QĐ-TTg

Quốc hội, cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội

26/8/2020

26/8/2020

17

Quyết định 1369/QĐ-TTg

Công nghiệp và Thương mại

03/9/2020

03/9/2020

18

Quyết định 1441/QĐ-TTg

Kế hoạch, đầu tư và thống kê

23/9/2020

23/9/2020

19

Quyết định 1451/QĐ-TTg

Lao động và xã hội

24/9/2020

24/9/2020

20

Quyết định 1494/QĐ-TTg

Xây dựng

02/10/2020

02/10/2020

21

Quyết định 1660/QĐ-TTg

Tài nguyên và môi trường

26/10/2020

26/10/2020

22Quyết định 1663/QĐ-TTgKiểm toán nhà nước26/10/202026/10/2020
23Quyết định 1722/QĐ-TTgĐảng03/11/202003/11/2020
24Quyết định 1765/QĐ-TTgChủ tịch nước, Văn phòng Chủ tịch nước09/11/202009/11/2020
25Quyết định 1923/QĐ-TTgTài chính, ngân sách25/11/202025/11/2020
26Quyết định 2182/QĐ-TTgNgân hàng21/12/202021/12/2020
27Quyết định 2238/QĐ-TTgThông tin và truyền thông29/12/202029/12/2020
28Quyết định 2288/QĐ-TTgCông đoàn Việt Nam31/12/202031/12/2020
29Quyết định 39/QĐ-TTgHội Nông dân Việt Nam12/01/202112/01/2021
30Quyết định 211/QĐ-TTgChính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ17/02/202117/02/2021
31Quyết định 277/QĐ-TTgỦy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp26/02/202126/02/2021
32Quyết định 741/QĐ-TTgXây dựng pháp luật, bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, bồi thường nhà nước, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế20/5/202120/5/2021
33Quyết định 504/QĐ-TTgKiểm toán Nhà nước22/4/202222/4/2022

Bài viết trên đã giải đáp các quy định của pháp luật về vấn đề bí mật nhà nước. Mời bạn đọc tham khảo các bài viết có liên quan tại mục Hỏi đáp pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
2 58
0 Bình luận
Sắp xếp theo