Quy định về xác định bí mật nhà nước trong Công an nhân dân

Quy định về xác định bí mật nhà nước trong Công an nhân dân theo Thông tư 104

Mới đây Bộ trưởng Bộ công an Tô Lâm đã ký ban hành  Thông tư 104/2021/TT-BCA quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong Công an nhân dân.

Theo đó, Thông tư này quy định về xác định bí mật nhà nước và độ mật của bí mật nhà nước; sao, chụp, thống kê, lưu giữ, bảo quản, vận chuyển, giao, nhận, mang ra khỏi nơi lưu giữ, tiêu hủy tài liệu...

Việc xác định bí mật nhà nước và độ mật của bí mật nhà nước được quy định như sau: 

(1) Đối tượng có thẩm quyền xác định BMNN

- Người đứng đầu hoặc cấp phó được ủy quyền của đơn vị Công an nhân dân ban hành, phát hành tài liệu hoặc tạo ra vật chứa BMNN.

- Việc ủy quyền xác định bí mật nhà nước và độ mật của BMNN phải được thể hiện trong nội quy bảo vệ BMNN hoặc quy chế làm việc hoặc văn bản phân công công tác hằng năm của đơn vị.

(So với hiện hành tại Thông tư 38/2020/TT-BCA, bổ sung quy định cấp phó được ủy quyền xác định BMNN và độ mật của BMNN)

(2) Căn cứ xác định BMNN và độ mật của BMNN

- Danh mục bí mật nhà nước thuộc các lĩnh vực do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

- Quy định của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước.

(3) Trình tự, thủ tục xác định BMNN và độ mật của BMNN

- Cán bộ, chiến sĩ khi tạo ra thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước phải đề xuất người có thẩm quyền xác định bí mật nhà nước, căn cứ xác định độ mật, độ mật của bí mật nhà nước, nơi nhận, số lượng bản phát hành,...

- Có trách nhiệm bảo vệ nội dung BMNN trong quá trình soạn thảo, tạo ra.

- Tài liệu bí mật nhà nước phải đóng dấu “Bản số”, dấu chỉ độ mật; thể hiện nơi nhận, số lượng bản phát hành, tên người soạn thảo, được phép hoặc không được phép sao, chụp ở mục “nơi nhận” của tài liệu.

(Hiện hành, tài liệu BMNN không phải đóng dấu “Bản số”)

- Trường hợp văn bản điện tử, người soạn thảo phải tạo dấu chỉ độ mật trên văn bản sau khi được xác định BMNN và độ mật; khi in ra để phát hành phải đóng dấu chỉ độ mật theo quy định.

- Trường hợp các văn bản có tính chất lặp đi lặp lại người có thẩm quyền xác định độ mật một lần cho loại văn bản đó.

- Cán bộ, chiến sĩ khi tiếp nhận thông tin thuộc danh mục BMNN, nhưng chưa được xác định là bí mật nhà nước phải báo cáo đề xuất người có thẩm quyền nêu trên để xác định theo trình tự, thủ tục quy định hoặc chuyển đến cơ quan, tổ chức để xác định theo thẩm quyền.

(4) Dự thảo văn bản có nội dung bí mật nhà nước khi gửi đi phải có văn bản yêu cầu nơi nhận có trách nhiệm bảo vệ nội dung dự thảo bảo đảm không để xảy ra lộ, mất.

(5) Mẫu dấu chỉ độ mật, mẫu dấu “Bản số”, mẫu “Văn bản xác định độ mật đối với vật, địa điểm, lời nói, hoạt động, hình thức khác chứa BMNN” thực hiện theo quy định Thông tư 24/2020/TT-BCA ngày 10/03/2020.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 29
0 Bình luận
Sắp xếp theo